Lærere- slutt å mobbe dine elever! Skremmende mange elver kommer med historier om at de mobbes av en eller flere lærere på sin skole. Lærere har en meget viktig jobb å gjøre, det inkluderer ikke mobbing, det står ikke i skoleplan.

Her må rektorer på alle skoler i Norge vise handlekraft! Norske elever fortjener lærere som viser dem respekt og som tar jobben sin på alvor.

– Lærere som mobber har vært et problem i mange år. Nå er det på tide at man lager et opplegg som jobber også opp mot lærere.

– I Norge har vi vært flinke til å ha fokus på elevmobbing, og det finnes flere effektive antimobbe-programmer. Det er et godt spørsmål hvorfor det ikke er noe på problemet med lærerne.

Jeg er overbevist om at det her er store mørketall da det skal litt til for en eller flere elever å melde fra om at en lærer, en myndighets-person som elevene har respekt for, også er den som utøver mobbingen. Dette er et så alvorlig problem at det bør taes opp i de rette fora umiddelbart.

Man kan ikke ha et skoleverk med antimobbeprogrammer, så er det læreren som står for trakassering og mobbing  av sine elever.

Her må Kristin Halvorsen (SV) som Kunnskapsminister ta grep og sørge for å stoppe versting- lærerne før det får alvorlige konsekvenser.

Elever som opplever å bli mobbet av medelever har det vanskelig nok, om ikke også lærerne, som skal være omsorgspersoner i skolen, like mye som å gi kunnskap- også er en mobber.

Lærere- slutt å mobbe dine elever!

Er ikke pensum krevende nok, om ikke elevene skal ha en mobber i klasserommet også?

Dette er selvsagt 100% uakseptabelt! Og her tror jeg det er mange flere lærere enn man skulle tro som ødelegger for hele lærerstanden. Disse utskuddene må fjernes. Så mange som 15000 elever har svart ja på spørsmål om de har blitt mobbet en eller flere ganger av en lærer.

Hvorfor mobber lærerne sine elever?

– Det er to hovedårsaker. Den ene er svake og fortvilte lærere som står ustøtt i klassen, og derfor velger seg ut svake elever som de mobber som en del av et maktvåpen for å få mer kontroll over klassen. Disse lærerne er det vanligvis mulig å snakke til fornuft.

– Den andre årsaken er rett og slett de klassisk trakasserende personene, som uten å være truet gjør dette fordi det får dem til å føle makt og glede. Disse har ofte stor uformell makt i kollegiet, og får misforstått kollegial støtte. De er kyniske og vanskelige å håndtere, sier professor Erling Roland ved Senter for adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Kunnskapsminister, Kristin Halvorsen (SV) tar problemstillingen med lærere som mobber alvorlig, påstår hun.

– Det er ingen tvil om at i de tilfellene der lærere mobber elever, er det svært alvorlige tilfeller. Det handler om voksne tillitspersoner som skader en elevs læringsmiljø. Halvorsen mener det er viktig at rektorene tar tak i sakene umiddelbart – også for å kartlegge de tilfellene der det ikke egentlig handler om mobbing, men om irettesettelser som ekstra sårbare elever opplever som noe annet.

– Selvsagt er det opp til elevene å rapportere slike alvorlige tilfeller der lærerne mobber. Men det er skolene som arbeidsgiver som må forebygge mobbing ved å ha null toleranse for mobbing.

Hvordan det lar seg gjøre i praksis er en stor utfordring. Men det er viktig at lærerne skjønner alvoret i at mobbing av elever ikke er akseptabelt, det burde selvsagt vært en selvfølge.

Blir det satt strenge regler, og satt som oppsigelsesgrunn så kan det være med på å få ned lærernes fiendtlige holdning mot elevene.

Har du opplevd av å bli mobbet på skolen av en eller flere lærere noen gang?

Les også innlegget om samme tema hos bloggeren Terninger som har opplevd mobbingen på nært hold. En skremmende historie fra virkeligheten.

Vargas

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
YLVIS- YouTube suksess sett av en halv million

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=369FGAb1iI8[/youtube] Ylvis brødrene, Bård og Vegard Ylvisåker er best kjent for diverse humorprogram som  "Norges herligste" og "Ylvis møter veggen". Nå har...

Sexy look- Det er ikke bare det du går i som gjør deg sexy

   CopyrightVidarKolstad.jpg  

Lukk