Lekser er et onde som skaper skoletapere. Leksefri skole – et folkekrav? Lesker gjør forskjellene i skolen enda større der guttene ofte er taperne. Endelig ser vi slutten på et onde som har rammet barn og unge i flere generasjoner. Leksene er historie om få år. Folket har talt.

Vi finner så mange gode argumenter for å fjerne leksene, at det bør endres allerede fra kommende semester. I Finland har ikke elevene mer enn 30 min lekser per dag, og elevene har det bedre der enn noe annet sted i Europa eller andre land vi liker å sammenligne oss med.

Leksefri skole – et folkekrav?

Vil du ha leksefri skole?
  • Add your answer

I tillegg får elevene gratis mat på skolen, de begynner ett år senere enn de stakkars seksåringene her til lands, som tvinges til å sitte rolig å høre på en lærer de ikke har noen forutsetninger for å forstå. Og i Finland har elevene mindre timer med matematikk og sitt eget morsmål, enn norske barn, men scorer langt bedre – i begge fag.

Politikerne svikter

Norske politikere må slutte å tro at den norske skolen er best, det mangler det svært mye på.

Norske elever ligger langt etter andre like gamle elever på samme klassetrinn – fra andre land. Og de nasjonale prøvene, eller prøver generelt, bør som i Finland ikke offentliggjøres. Fordi dette skaper også et klasseskille vi strengt tatt ikke behøver.

Lest? Skolestart – ser lærerne de utsatte barn?

Leksefri skole - et folkekrav? Jente sliter med leksene etter skolen

Den norske skolen behøver ikke elever som gruer seg til å gå på skolen. Fordi de ikke makter presset.

Leksefri skole – et folkekrav?

Dette presset er skapt av politikerne som legger lista for høyt, for de svakeste elevene, som bør få spesialundervisning i klasserommet, sammen med de andre og noe bedre elevene. Å føle mestring er en individuell følelse som bør prioriteres høyt.

Lærerne gjør en god jobb

Lærerne i den norske skolen gjør en fantastisk jobb. Ut i fra de forutsetninger de har.

Dessverre er det politikernes banale holdning, til hva som er best for elevene i hvert enkelt fag som er kilden til problemene for elevene. Pensum holder ikke mål – rett og slett.

Om de svakeste løftes opp på et nivå de kan mestre, vil den positive utviklingen i de vanskeligste fagene komme av seg selv.

De svakeste elevene er like viktig som de beste, og bør alltid få den individuelle opplæringsplanen de kan makte å gjøre og har krav på å få. Da blir vanskelige lekser som de ikke forstår, meningsløs og tullete. Disse eleven trenger å føle mestring framfor noe annet.

Vekk med leksene og gi heller barna oppmuntrende og god læring på skolen, som er en god løsning for en bedre skolehverdag.

Glade barn på vei hjem fra skolen uten å måtte tenke på vanskelige lekser

Det er et flertall rundt om i landet, for å ha litt lengre skoledag for å slippe lekser. Det kan være en smart vei å gå, men man skal huske på at det er unge barn, som trenger å være aktive, de sitter tross alt på skolebenken i mange timer.

Skal man øke skoledagen, bør eleven få være aktive på slutten av dagen.

Mat i skolen

Hvorfor er det ikke god, sunn og nok mat i den norske skolen? Vi merker at dette er et tema vi kunne ha skrevet og diskutert i timesvis, fordi det er direkte provoserende at norske barn ikke får dette som er så viktig. God næring i den viktigste tiden i livet, når de vokser og utvikler seg.

Sverige har varmmat i skolen og servert dette i årevis. Norske elever får et tørt eple. Hvorfor det?

Fire 5.klassinger fra Majorstuen skole, sendte brev til skolebyråden i Oslo – med 180 underskrifter, der leksefri skole var et krav. Et klokt, modig og riktig initiativ fra eleven selv. Måtte bare politikerne tørre å ta grep, isteden for å skyve ansvaret framfor seg.

For 5. og 6. klassinger vi kjenner godt, har de nesten ikke skole den siste måneden av hvert skoleår.

Fra 17. mai til 20. juni plukker de søppel, drar på sykkeltur og på kino framfor å jobbe med skolerelatert arbeid. Burde de ikke heller kutte leksene og gjøre viktige oppgaver o.l på skolen i skoletiden?

Det er helt sikkert både viktig og riktig med sosialisering, sykkelturer, tenne bål i skogen og grille pølser, men ærlig talt. Kommer ikke skolearbeidet foran dette? Burde ikke leksene heller fjernes og la elevene ha skole gjennom hele semestret?

Leksefri skole – et folkekrav? Ja, og det bør vi forlange til barnas og familiens beste.

Velvære-målinger

Kjenner du igjen den dårlige stemningen i huset når mor og far har kommet hjem fra jobb, barna sitter med lekser, magene rumler etter mat og alle har et for lavt blodsukker og vil helst hyle av sinne?

Da er det lett å sette seg til rette med skolebøkene, brøk, nynorsk og historieløs historie fra en svunnen tid kan egentlig ryke og reise. Send over pølsene.

Norsk skole rykker opp flere hakk på velvære-målingene hos både barn og foreldre om leksene kuttes ut. Det er ikke fordi norske elver ikke gidder å jobbe med skolearbeid, men fordi lekser er gått ut på dato for veldig lenge siden.

Læringen leksene burde ha gitt elvene, kan implementeres på andre og langt smidigere måter.

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Big Brother Sverige er i gang! Slik ser du det!

Big Brother er slik ordets betydning er i underholdningsbransjen og på reality-tv. Big Brother Sverige er i gang! Slik ser...

Lukk