Mange unge utnytter de sosiale godene- hever 20.000 kr pr måned! Dessverre er det for lett for mange unge som ikke gidder å løfte en finger for å gjøre noe for penger.

De får barn, går på trygd og hever betydelige summer gjennom bevisst å ikke jobbe. 

Faktisk er det så ille hos noen at foreldrene oppfordrer sine døtre til å bli tidlig gravid får å utnytte de sosiale gode nesom er tilgjengelig i Norge. En enslig mor med et barn får barnetrygd og sosial trygd tilsvarende en brukbar månedslønn. Hvordan kan samfunnet være så urettferdig?

En ung hardt arbeidende lærling får ikke i nærheten av samme sum, og vedkommende jobber full dag gjennom en hel måned.

Selvsagt skal unge enslige mødre eller fedre ha muligheten til å forsørge sitt barn, men det er noe graverende feil når endel unge får mer penger pr måned, enn andre unge som er i full jobb. Dessverre er det tilfelle i en rekke kommuner i Norge.

Systemet burde fanget opp de unge som unnviker å gjøre et fornuftig forsøk på å skaffe seg en utdannelse eller en inntekt via ærlig arbeide. De aller fleste unge i Norge gjør alt de kan for å skaffe seg et yrke de trives i, nettopp gjennom en krevende utdannelse.

De tar opp studielån, jobber i ferier og helger for å få endene til å møtes.

Mange unge utnytter de sosiale godene- hever 20.000 kr pr måned!
Mange unge utnytter de sosiale godene- hever 20.000 kr pr måned!

Da er det rent for jævlig at noen klarer å utnytte systemet gjennom å gå hjemme å drive dank, og i tillegg ha en større inntekt enn de som forsøker å gjøre så godt man kan gjennom hardt arbeide.

Mange unge forstår ikke betydning av solidaritet for sine kolleger, engang om de googler ordet. Alt for mange unge maler sin egen kake uten tanke for andre enn sin egen person. Generasjon MEG, liker selfies best.

Satsene for sosial stønad varierer, men de aller fleste som har behov, får i tillegg hjelp til bopel, kontantstøtte og barnetrygd fra det offentlige. En enslig forsørger kan også kreve den andre forelder for et betydelig beløp i barnebidrag. Itillegg kan en enslig forsørger søke NAV om følgende:

  • barnebidrag til eget barn, om du er enslig forsørger for barnet og ikke har ordnet det med barnefaren privat
  • bidragsforskudd til barnet (blir behovsprøvd ut fra blant annet inntekt og kan gis til et barn blir 18 år. Om barnebidraget er fastsatt, og dette er høyere enn forskuddet og om det blir betalt i rett tid, har det ingen hensikt å søke om forskudd.)
  • utvidet barnetrygd (i beløp vil det si barnetrygd for et barn mer enn du faktisk har)
  • overgangsstønad (stønad til livsopphold)
  • stønad til barnetilsyn
  • utdanningsstønad

Disse satsene utgjør en betydelig sum og er selvsagt vell og bra for de som trenger hjelp i en overgangsfase, men det burde ha vært en tidsbegrensning, slik at alle måtte komme seg ut av sofaen og skaffe seg et liv, der man betalte skatt slik de aller fleste andre er tvunget til.

Norge er verdens rikeste land, men myndighetene sender ut feil signaler om de ikke stiller noen krav til ungdom som kan sitte hjemme og se på Dr. Phil på TV3 hver dag året igjennom.

Med full lønn/stønad/trygd fra det offentlige – uten å løfte en finger.

Den som virkelig ønsker det kan gå gjennom livet å få pengene i fanget, penger som de fleste andre betaler i skatt gjennom sitt daglige yrke. Det blir en skjevfordeling av et felles ansvar alle innbyggere i kongeriket, bør kjenne på kroppen.

Er det ok at en enslig forsørger skal kunne få mer i støtte og stønad, enn en som jobber i 100% stilling? Selvsagt ikke!

Foto: Flickr/ Jules Kircham

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
De utvalgte- med Kloppen og Lahlum på TV2

De utvalgte- med Kloppen og Lahlum på TV2. TV2 er best i klassen med å skape nye prosjekter som produseres...

Lukk