Mennesket – fra villmann til intellektuelt geni? Planeten Tellus, der  menneskene bor har eksistert i ca 4,5 milliarder år.

Det moderne, tenkende mennesket som vi kan sammenligne oss med har kun eksistert i ca 200.000 år. Jorden har med andre ord kun hatt mennesker i en svært kort periode av sine egen eksistens. 

Problemet for vår vakre planet er at menneskene blir klokere, vi blir stadig flere (ca 7 milliarder per 2012) og farligere, både for menneskeheten, men også for planetens eksistens.

At vi mennesker har tilegnet oss enorm kunnskap gjennom disse – et par hundre tusen årene; er helt avgjørende for hvordan vi lever våre liv i et moderne samfunn.

Fra å bo i huler og å drepe maten med spyd, har vi blant annet sendt både mennesker og, dyrt utstyr og kjøretøy til andre planeter i vårt solsystem.

– Framtidig teknologi vil gjøre oss enda farligere, men også betydelig smartere og bedre rustet til å beskytte oss selv mot trusler som medfølger i utviklingen.

Kloden utsettes for enorme angrep daglig. Både menneskeskapt forurensning, men også utenomjordiske fenomen som asteroider, vulkanutbrudd fra sola og “gammaglimt” som kan forårsake enorm skade på jorda.

Alt dette kan vi på sikt klare å beskytte oss mot.

Mennesket – fra villmann til intellektuelt geni?

Mennesket – fra villmann til intellektuelt geni?

– Til tross for den positive utviklingen mennesker har hatt over den korte tiden vi har vært på jorden, så har det dessverre ført til mange negative handlinger som har påvirket mange folkegrupper i årtier.

Vi fikk som kjent den første verdens krig i 1914 der mer enn 15 millioner mennesker ble drept, og den andre verdenskrig fra 1939 da Tyskland gikk inn i Polen, der mellom 60 og 70 millioner mennesker ble drept. Ikke spesielt klokt, men det skapte faktisk det Europa vi kjenner i dag.

Begge krigene har formet vår sivilisasjon på godt og vondt. Den fiende som stod for den mest omfattende konflikt i moderne tid har endret seg til å bli en venn og alliert gjennom NATO. Nå er det andre og sterkere krefter som står for den farligste trussel for den vestlige verden.

Kina som en voksende stormakt må alltid være en viktig nasjon å se opp for som en potensiell fiende for Vesten.

Høyreekstreme grupperinger som er villig til å dø for den sak de tror på må vi alltid være på vakt for. En stadig større og voksende uro med et sterkt hat fra mange muslimske land mot USA og deres allierte vil også være fiender av Norge.

– På dette feltet er det lite som tyder på at verden har gått nevneverdig videre. Men krig og uro er intet nytt fenomen.

Konsekvensene for konflikter er så mye høyere i dag enn for bare 100 år siden, nettopp fordi vi mennesker har tilegnet oss stor kunnskap i å utvikle farligere og kraftigere våpen. Og lykkes med å lage utstyr som bla kan avdekke fienden i mørket og på fremmede steder.

Ny teknologi er bra, men kan også misbrukes i feile hender.

– På de siste hundre årene har menneskers utvikling innen forskning og teknologi vært formidabel. Om forskningen fortsetter i samme tempo vil vi få svar på flere av de viktigste spørsmålene vi har for menneskeheten.

Er vi alene i det enorme verdensrommet, vil vi lykkes med å sende mennesker til planeten Mars, og vil vi lykkes med å finne “the missing link”?

Ved CERN-laboratoriet i Sveits(European Organization for Nuclear Research) som ligger 150 meter under bakken,  jobber det mer enn 7000 ekspert fra 80 forskjellige nasjoner, med å finne verdens minste partikkel og for å finne svar på hvordan universet ble slik vi kjenner det i dag. Kort fortalt. 

Forskere verden over jobber på spreng for å finne svar. Hva skjedde den gangen da det smalt og alt rundt oss ble til i løpet av en enorm eksplosjon for ca 14 milliarder år siden?

Svært dyktige mennesker som forsker på de store og meget viktige spørsmålene vil finne svar. Når er det for tidlig å gi noe svar på, kanskje snart, men kanskje ikke før om noen hundre år.

Fra å være huleboere som slo hverandre i hodet med klubber og fra å løpe etter maten i skogen, til dit vi er i dag – har det skjedd en enorm utvikling.

Skal det være håp for framtidige generasjoner, må vi være villig til å løse alvorlige konflikter over landegrensene uten bruk av moderne våpen.

Bare på den måten kan mennesker leve på planeten Tellus i fred og harmoni med den fantastiske naturen som vi har rundt oss.

– Med tanke på universets størrelse, hvor lite som til nå er utforsket og hvor mange galakser som finnes, er det all grunn til å tro at det finnes andre planeter som har en type form for intelligent liv, slik vi kjenner det.

I følge moderne kosmologi, er universet uendelig, derav vil det også være uendelig mange galakser å lete etter planeter som ligner på vår, Tellus.

Uansett hvordan vi mennesker har utviklet oss med tiden for mange tusen år tilbake og fram til i dag,  så er en ting fortsatt like viktig.

Det er “mennesket som er menneskers glede” og slik vil det forhåpentligvis bli i uoverskuelig framtid.

Foto: Flickr/1hely

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Du kan dø på norske veier i sommer!

Du kan dø på norske veier i sommer! Enda en ny, skremmende og uvirkelig ulykkeshelg på norske veier er over....

Lukk