En av verdens mest kjente og kanskje et av de klokeste heter Stephen Hawking har forsket på hvordan universet ble til i mange år. Han  leter etter de svar menneskene har spurt seg i millioner av år. Hvorfor er vi her? Og hvordan ble universet til? Hva var her før det var noe univers? Hva er det som finnes langt der ute, utenfor vår egen galakse?

Mennesket vet for lite. Det vi vet er at vi lever på denne blå planeten, vi blir født, vi lever, vi dør. I bare et lite blunk av den store sammenhengen. Drøye 7 milliarder lever her nå, om 40 år vil det være ca 9 milliarder.

– Vår planet er ca 4,6 millarder år gammel, Tellus, vårt hjem. Vi vet at mennesker har eksistert på kloden i bare svært kort tid av dens eksistens. Det tenkende menneske, som hadde språk og en utviklet hjerne som  er i stand til utstrakt abstrakt tenkning og bevissthet har levd på kloden i bare 200 000 år.  Det vet vi. De første moderne menneskene  Homo Sapiens, oppstod der i det vi i dag kaller Afrika.

– Læring, mestring av oppgaver små og store er en viktig del av det å være et menneske som skal fungere i en sivilisert verden. Vi går på skole, vi få en utdanning, vi jobber ut i fra den kunnskapen vi har fått. Vi bruker denne gjennom store deler av livet. Noen velger å lære nye ting underveis. Omskolerer seg til å jobbe med helt andre ting som gir andre verdier.

NASA-illustrasjonsbilde

Våre viktigste spørsmål som vi fortsatt mangler svar på, er det viktig å jobbe mye med. Vi mennesker vet fortsatt alt for lite. Om 500 år kan vi ha klart å etablere oss på en ny planet, vi er svært sårbare ved å kun ha et sted å bo om en katastrofe inntreffer. Hvorfor er vi her?

Har Gud skapt oss for at vi skal leve på jorda? Eller er vi et resultat av en gigantisk eksplosjon som skjedde i universet da ALT ble til?

– Ved universets begynnelse fantes det like mengder materie og antimaterie. Hvis antimaterie hadde vært et perfekt speilbilde av materie, ville de to materie-typene ha tilintetgjort hverandre fullstendig, og det ville kun vært energi tilbake. Hvorfor ble det materie til overs til å danne galaksene, solsystemet, vår egen jord og oss?

Hawking har solgt flere titalls millioner bøker om universet og dets opprinnelse. Det er liten tvil om at det er svært mange mennesker som synes universet og temaet Kosmos er svært fascinerende.

Relativitetsteorien, teori om den fysiske betydning av begrepene rom og tid, i det vesentlige fremsatt av Albert Einstein i to hoveddeler.

Den spesielle relativitetsteori fra 1905 forklarer hvorfor naturlovene synes like for alle observatører som beveger seg jevnt og rettlinjet i forhold til hverandre.

Den generelle relativitetsteori fra 1916 beskriver gravitasjon som en egenskap ved det firedimensjonale tidsrommet.

Og hva er egentlig singularitet?

singularitet – astron., fys., et punkt der densiteten (tettheten) er uendelig stor. Slike punkter fremkommer som løsninger av fysikkens ligninger, for eksempel i sentrum av et sort hull eller i Big Bang- hendelsen i de relativistiske universmodellene.

Man regner imidlertid med at når slike singulariteter dukker opp, er det et tegn på ufullkommenheten i vår naturbeskrivelse, og at de ikke finnes som fysiske objekter.

– Om et uvisst antall milliarder år, vil jordkloden bli slukt av sola, fordi vi sakte men sikkert blir dradd inn mot den glødende stjernen for hvert eneste døgn som går. Foreløpig vet vi for lite, men takket være mennesker som Hawkin, er det fortsatt håp. Håp om å få svar på de viktigste spørsmålene.

Innen den tid bør vi ha funnet et alternativ til planeten vår, ellers er det slutt. Slutt for alltid.

 

Illustrasjon: Wikipedia.org

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Festen hele Drammen har ventet på!

Strømsgodset tar seriegullet med seier borte mot Tromsø. Mange spør seg om nivået på Tippeligaen når et lag som Godset...

Lukk