I den norske skolen heter det at det skal være nulltolleranse for mobbing. Både på skoleveien, inne på skolen og i friminuttene. Problemet er at disse reglene ikke engang er verdt papiret de er skrevet på.

Mang en lærer og rektor har snudd seg vekk når mobbing har foregått på deres skole, av ulike årsaker.

Tallenes tale er klar, det er tusenvis av norske barn som gruer seg til å gå på skolen hver eneste dag i Norge. Noen blir så fortvilet etter lang tids trakassering, terging, slag, spark, psykisk og fysisk sjikane at de velger å ta sitt eget liv. Barn helt nede i åtte års alder har begått selvmord i Norge.

Det er uakseptabelt, skremmende og fryktelig vondt for alle som er berørt av mobbing i en eller annen form. Hva kommer det av at noen velger å trakassere andre? Hvordan kan voksne mobbe barn og hva kan forhindre at barn mobber hverandre? 

7556041492_5ce55a12da.jpg

– Mange vanskelige spørsmål som ikke kan besvares med få ord, som ikke kan forhindres før man vet årsaken. Det som kan gjøres noe med, er egne barns adferd mot andres barn. Har du satt regler, grenser og nulltolleranse for hva ditt barn kan gjøre mot andre? Kan det være ditt barn som mobber et annet i en slik grad slik at det velger å gå å avslutte livet?

Har du tenkt tanken?

Tenk om det er ditt barn som er skyld i et annet barns død på grunn av utstrakt mobbing over lang tid? Gir du faen? I så fall er du både medskyldig og en forelder med ansvarsfraskrivelse.

Rektorer på samtlige norske skoler i Norge har et ansvar for alle elever. Det står svart på hvitt i loven at alle barn i Norge, på barne- og ungdomskole og på videregående, har rett på  til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

I VG blir tapre Odins historie fortalt med foreldrenes velsignelse, nettopp for å forhindre at andre barn som opplever mobbing skal lide samme skjebne. Odin ble bare 13 år gammel, han tok sitt eget liv hjemme på badet.

Dette innledet sogneprest Gaut Sveinall med å si i Odins begravelse:

«Mobbing er skadelig, den ødelegger livet til enkeltmennesker, den gjør noe negativt med selvbildet ofte, mange blir svake inne i seg (…), og hele fellesskapet blant oss blir ødelagt».

Vi kan ikke klare å bekjempe mobbing uten å vite hvem som mobber. Vi kan ikke stoppe mobbingen uten å ha lærere, rektorer, mødre og fedre som setter seg ned og snakker med de som mobber. Mobberne har foreldre, det er her grunnlaget må legges for å forhindre flere selvmord grunnet mobbing. 

Det er ikke skolens ansvar å forhindre mobbing alene, de må få hjelp fra de som omgår mobberen daglig.

Hva gjør du med din sønn eller datter om du får beskjed fra skolen om at vedkommende har mobbet andre? Hva kan du gjøre? Du bør gi klar beskjed om at det er forbudt, farlig og helt uakseptabelt, det skal ikke skje igjen for da vil du som mor eller far ringe politi, barnevernet og rektor.

Telefon, PC, nettbrett, lommepenger bør inndras. Du som forelder bør ta ansvar i rollen som mor eller far. Du bør innføre nulltolleranse for mobbing hos egne barn og gjøre en innsats med å forklare konsekvensene hvis det går for langt.

170.000 barn blir mobbet hver eneste dag, ditt barn kan være en av mobberne, ta grep før det er for sent.

Odins historie bør fortelles til alle, den kan være starten på slutten for høye mobbetall i den norske skolen. Våre tanker går til Odins familie og nære venner. 

Les den sterke historien om en tapper gutt som tapte kampen mot mobberne, og en fortvilet familie som kjempet sammen med ham til det siste.

 

Kilde: VG.no

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Skal vi Danse- Favoritten vinner!

Skal vi Danse- Favoritten vinner! To kvinner og en mann står igjen i finalen, Agnete Kristin Johnsen, Roar Strand og...

Lukk