Alle rektorer i Norge har plikt til å ha nulltolleranse for mobbing på sin skole. I ytterste konsekvens kan rektorer på skoler som ikke opprettholder dette lovverket, bli avskjediget av fylkeskommunen. 

Sosiale medier er en perfekt arena for å spre blant annet mobbing, ytre skjellsord, eller dele private bilder av andre, uten tillatelse. Derfor kan et forbud mot mobiltelefonbruk i skolen, gjerne både smarttelefon og vanlig mobiltelefon, være veien å gå.

Det har nemlig Bergmo ungdomsskole i Molde forsøkt, med stort hell.

Rektor Frank A. Sæther og ledelsen ved skolen tok situasjonen på alvor. Tok elevene, så foreldrene med på råd. Og et solid flertall stemte for det meget spenstige forslaget: Bergmo ungdomsskole, ble Norges første mobilfrie sone. Hurra.

Så kan du tenke deg om, hvordan hadde du taklet dette?

Å være uten din dyrebare smarttelefon i fra 6- 8 timer hver eneste skoledag, hadde du klart det? Ville du kunne være åpen for mer læring, å være mer sosial med andre medelever, og kanskje til og med være bedre konsentrert i timen? I stedet for siste oppdatering på f.eks Facebook o.l.

Hver morgen før undervisningen starter, samler lærerne inn alle telefoner i et stativ, som deretter låses inn i et skap, og telefonene deles ut igjen ved skoledagens slutt.

Selvsagt er dette vinn vinn for både elever og lærere, både på kort og lang sikt. Det er bare å begynne å glede seg til å se hvilke resultater dette gir for hver enkelt elev ved Bergmo ungdomsskole. Det er nemlig all grunn til å tro, at samtlige elever vil få en bedre skolehverdag, og få bedre resultater når skoleprøver og tentamen er gjennomført.

Mange elever tror fortsatt at man er på skolen, bare fordi man må. Det er feil. Man er på skolen fordi det er viktig og nødvendig å lære. Er man i ungdomsskolen, er man også i starten på voksenlivet, puberteten, sex, samliv, økonomi, kropp, trening, idrett, familie, venner og det å leve opp i Norge og alt man opplever hver dag – er en viktig del av det som former deg til den du blir.

Da er skolehverdagen superviktig, for det er her du lærer det elementære, det som skal gi deg grunnlaget for hva du skal gjøre ut av livet ditt. Det er som du vet, kun ditt ansvar.

Det å bli et godt medmenneske for alle de du møter på din vei. Først som ung-voksen, og senere kanskje en forelder selv.

Kodus til Bergmo ungdomsskole i Molde, som går foran og virkelig viser hvordan man tar de unge på største alvor. Måtte mange nye skoler følge dette eksemplet.

 

Kilde: RomsdalBudstikke.no

Vargas

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Du bør bruke stemmeretten – for din egen del!

Om du velger Høyre eller Venstre, Sentrum eller Rødt, Arbeiderpartiet eller om du mener Venstre og dyktige Trine Skei Grande...

Tenåringsmødre tenner unge menn…

- De fleste kjenner til betegnelsen MILF, Fritt oversatt betyr det "en mor (eller moden) kvinne man kunne "sett råd...

Lukk