Mødre som forgriper seg på egen eller andres barn, er et stort tabubelagt område i Norge. Det snakkes lite om kvinner som pedofile overgripere, kvinner mistenkes også i langt mindre grad, men verst er det at de ofte går fri, fordi de er kvinner.

Et vanskeligere tema er det ikke lett å finne å skrive om, da barn som opplever overgrep blir skadet for livet. Vi håper at du som leser dette leser hele artikkelen, du vil kjenne på smerte, men vi tvinges til å berøre disse vanskelige og tabubelagte temaene. Mødre som forgriper seg …

Barn får arr på sjelen som de aldri kan helt bli kvitt. Et overgrep mot et barn, er et overgrep for mye. Norsk politi er heldigvis helt i toppen av å avdekke overgrep mot barn i 2019, men det har tatt tid. Man skal ikke mange år tilbake før man ikke snakket om tema overgrep mot barn – over hodet.

Vi belyser saken for at de som leser dette. Og som har mistanke om at et barn i nære omgivelser kan gå å bære på en hemmelighet som slett ikke bør holdes. Alle som jobber med barn, enten lærere, trenere, veiledere gjennom fritidsaktiviteter eller skole, hjemme eller privat. Er pliktig til å alarmere ved mistanker om mishandling, overgrep eller omsorgssvikt.

Mødre som forgriper seg …

I denne artikkelen vil vi nok engang belyse et av de største og mest tabubelagte samfunnsproblemene vi har i Norge. Mødre, kvinner som forgriper seg på små gutter eller jenter. Vi vet omfanget, Kripos avdekker slike saker i rekordfart. Mange tror det kun er menn som forgriper seg – da bør det komme som et sjokk. At det er nesten like mange kvinner som menn som utfører slike handlinger. Dessverre fredes mange kvinner når slike saker skal belyses.

Gjennom NRKs arbeide med serien Mann. Utsatt. Som fortsatt går på NRK.no, møter vi flere menn som har opplevd marerittet på kroppen, der den tryggeste havn. Brått og uventet ble til et inferno i smerte, usikkerhet, skam og uvirkelige overgrep – fra egen mor. Hvorfor en mor ønsker å skade sitt eget barn på verst mulig måte, er det umulige å forstå for vanlige folk.

Mødre som forgriper seg …

Ofte ligger det en tragedie bak, der overgrep har pågått over tid, mot mor da mor selv var barn, eller så kan mor mangle empati og ikke forstå sammenhengen mellom god omsorg og det som er straffbare overgrep, men som er en omfattende forskjell, de aller fleste foreldre vet om, men der psykisk sykdom – kan gjøre det vanskelig å forstå forskjellen.

Når en mor som skal gi god omsorg, gjør det motsatte, nemlig å påføre ubotelig smerte, gjør skaden så mye større skade. Tilliten til det som skulle ha vært det tryggeste stedet på jord, for et hvert barn, blir plutselig det verste mareritt – det gjør enorm skade på et barnesinn.

Kvinne og mor som overgriper:

  • Blant gutter som ble utsatt for sitt første overgrep da de var yngre enn 7 år, oppga 52 % en kvinnelig overgriper.
  •  Blant gutter som ble utsatt for sitt første overgrep mellom 7 og 12 år, hadde nesten 4 av 10 en kvinnelig overgriper.
  • Tallet på kvinnelige overgripere er synkende jo eldre guttene er: For gutter som var eldre enn 13 år da det første overgrepet skjedde, var prosentandelen på kvinnelige overgripere på 18%.
  • Også jenter utsettes for kvinnelige overgripere i større grad når de er små, men gutter har over fem ganger så ofte en kvinne som overgriper.
  • Kilde: NRK.no/ Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2015 og SMSO Agder

Fagfolk som undersøker barn på sykehus eller på Statens Barnehus, rundt om i landet. Og som allerede er hentet ut av et hjem, der mor har voldtatt. Ser skadene dette påfører sønner og døtre – av en mor som velger å forgripe seg. Mange uvitende nordmenn, tror ikke på tallene som taler sitt dystre språk, en mor. At en mor faktisk kan være en potensiell overgriper, på lik linje med en far. Det er fasit. Les det første punktet igjen, 52 prosent av gutter yngre enn 7 år, oppga en kvinnelig overgriper ved første overgrep.

Selvsagt behøver det ikke være en mor, det kan være andre kvinner i barns omgivelser. En tante, barnehage-ansatt eller andre, men i de aller fleste sakene er det mor. Fordi mødre tilbringer mer tid sammen med egne barn. Gutter og jenter på 7 år eller yngre, bør få være barn først og fremst, og ikke overgrepsofre i en svært dyster statistikk. La oss være enige om en viktig ting. Overgrep fra mor, foregår altså, nesten like hyppig på landsbasis, som en far eller andre menn forgriper seg.

Støttesentrene for seksuelle overgrep

Hvorfor tema mødre som forgriper seg, er så vanskelig å belyse og lite omtalt. Må være det bildet som burde og ofte blir fortalt om en mor. Og som gjerne kan beskrive de aller fleste mødre. Nemlig at de er omsorgsfulle, gode og trygge voksne for sine barn. Og at det er dette positive bildet vi forkludrer eller visker ut, ved å stemple mammaen som en voldtektsforbryter. De aller fleste tenker nok fortsatt på en slem mann, når man leser ordet. Det vil aldri stemme med en mor. Voldtektsmor.

Tall fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, som samler statistikk fra støttesentrene for incest og seksuelle overgrep, viser at mor forgriper seg fem ganger så ofte mot gutter enn jenter – uansett alder på barnet. Men at gutter, jo eldre de blir, opplever at overgrepene fra mor avtar.

Flere har vært nødt til å suge på brystvortene og slikke mødrene sine i underlivet fra to års alder og oppover. «Olav» måtte ligge med moren til han ble fysisk sterk nok til å holde henne unna. «Cecilie» ble voldtatt av moren med skaftet på en trehammer da hun var syv. Moren til «Aina» bandt armene hennes til dørkarmen og slikket henne i skrittet.

Utkast fra sak på Aftenposten.no

Incest

Man kan selvsagt aldri sette seg inn i situasjonen der et barn, alene med en mor som aldri gir omsorg eller kjærlighet, annet enn gjennom fysisk berøring som voldtekt eller annen type handlinger, kalt incest. Vi har ingen forutsetninger å begripe annet enn barnets uhyrlige frykt og smerte.

Eksperter mener at dårlige norske ord, setter mannen i gapestokk i alt for mange tilfeller. Overfallsmann, voldtektsmann, gjerningsmann og hovedmann i sedelighetssaker, stempler menn generelt. Man hører for sjelden ovegrgrepskvinnen, enda det altså skjer ofte nok.

Heldigvis har strafferammen for overgrep mot barn blitt strengere.

Dessverre er det grunn til å tro på store mørketall i Norge også. Særlig når det kommer til gutter som blir voldtatt av kvinner eller egne mødre. Du kan gjøre noe om du har mistanker til at et barn du møter eller kjenner har alvorlige problemer i hjemmet. Du ikke bare bør, men må ta kontakt med lokalt politi eller Kripos.

Ring Kripos: 800 57 000

eller skriv e-post: post@incest80057000.no

Kilde: NRK.no

Vargas

Pin It on Pinterest

vargas12.com