MOR – overgriperen. Er et ukjent og tabubelagt tema, at en mor er i stand til å forgripe seg mot eget barn. Utenkelig, tenker du kanskje?

Du kjenner din mormor som verdens snilleste, din mor som klippen i livet, din kvinnelige lege som tryggheten personlig, helsesøsteren og læreren på skolen – som viktige kvinner i livet ditt. MOR – overgriperen …

At en mor skal kunne være overgriperen i sedelighetssaker var for få år siden utopi. Helt til det har blitt avdekket hundrevis av saker, bare i Norge.

Du kjenner kanskje kvinner generelt som supermennesker, de føder barn,  jobber fulltid, vasker hus, mekker bil, har orden på hus, hjem, ektefelle og full kontroll på familieøkonomien. Du ser på Erna Solberg som selve grunnfjellet av hva norske sterke kvinner står for.

MOR – overgriperen …

Som ellers i samfunnet, finnes det unntak – også blant kvinner.

MOR - overgriperen ...

Lest? Er alle kvinner voldtatt? 

Mange vil ikke tro det, at kvinner, på lik linje som menn kan være overgripere. Kvinner som forgriper seg på egne og andres barn, er kanskje noe av det mest tabubelagte tema vi kjenner i dette landet. Du vil kanskje ikke tro på det en gang. At en mor kan være i stand til å ha tilført sitt eget barn omsorgssvikt, ubotelig skade, overgrep, voldtekt og død, er for de fleste utenkelig. Om det skjer? Gjett om!

Verdens helseorganisasjon, WHO, definerer vold som forsettlig bruk, eller trussel om bruk, av fysisk makt eller tvang, rettet mot en selv, andre enkeltpersoner eller en gruppe, som enten resulterer i, eller har høy sannsynlighet for å resultere i, død, fysisk eller psykisk skade, eller mangelfull utvikling.

nkvts.no

Kvinner er jo mannens motpol, det er menn som forgriper seg, det er menn som slår, det er menn som voldtar og det er menn som dreper. I de aller fleste tilfeller er det slik, også i Norge. Men det betyr ikke at alle kvinner er perfekte, og nesten alltid offer. I noen tilfeller er kvinner medskyldige, der felles- eller egne barn er offer. I andre tilfeller er det kvinnen selv som står for ugjerningen(e) alene, uten samboer eller ektefelles samtykke eller viten.

Lest? Ikke alle hemmeligheter skal holdes

Storbritannias svar på hjelpetelefonen for barn og unge, ChildLine, forteller en dyster statistikk for barn som har opplevd seksuelle overgrep i nære relasjoner. Der fortelle statistikken at de fem siste årene, har en økning på 132% opplevd overgrep fra kvinner. Dessverre er det all grunn til å tro at økningen kan være like stor i Norge. Mer enn 2000 barn tok kontakt med ChildLine på ett år,  hvor overgriperen var en kvinne, hvor mer enn 1300 fortalte det skremmende faktum at det var mor som var overgriperen, mot både sønner og døtre.

Natten før hun skal begynne på skolen blir «Cecilie» voldtatt av moren sin. Voldtekten, som blir utført med skaftet på en hammer, skal bli starten på et årelangt mareritt av seksuelt misbruk for den lille jenta.

Med mor som hallik og ivrig tilskuer, blir Cecilie solgt til voksne menn, som voldtar og misbruker henne, iblant i flokk.

Forskning.no

I et moderne samfunn er det nesten umulig for et offer, særlig barn, å peke på en kvinne, og i hvert fall sin egen mor som forbryter, overgriperen eller den som slår. I fare for å ikke bli trodd, holder barnet marerittet i seg. Svært få kvinner blir anmeldt, enda færre blir dømt for seksuelle overgrep, mishandling eller grov omsorgssvikt i Norge. Her er mørketallene trolig skyhøye, og det er alarmerende at tema neste aldri havner på agendaen.

Lest? Hva en groomer er, bør du vite om du har barn

Hvilken skade det gjør, fysisk og mentalt for et barn, å bli misbrukt, voldtatt, slått, lugget og mishandlet av den personen som burde og skulle vært den tryggeste havn – vites ikke. Ikke finnes det særlig mye forskningsresultater og ikke snakkes det nok om det heller, dette tabubelagte tema.

Hashtagen #metoo florer i sosiale medier i disse dager. Kvinner som har blitt offer for menns vold og voldtekt over en lav sko. Trist, overraskende og sjokkerende mange står fram med skremmende historier, som slår hverandre ihjel av ren brutalitet. Hadde man opprettet en lignende kampanje, der alle barn som var offer for vold og voldtekt fra kvinner, ville sjokket blitt enda større – om ikke antallet var like formidabelt.

Kvinner forgriper seg

Hvorfor kvinner forgriper seg på egne eller andres barn er ganske lik som for hos menn. Dragning mot seksuell legning, misbruk av alkohol og piller, personlighetsforstyrrelse og ofte opplevelsen av selv å ha blitt misbrukt i nære relasjoner, som barn. MOR – overgriperen …

De aller fleste kvinner er heldigvis gode omsorgspersoner og viktige holdepunkter i mange barns liv. Vi ønsker å sette fokus på at det finnes unntak, og at overgrep mot barn, uansett gjerningsperson, er et stadig økende og alvorlig samfunnsproblem som bør og må belyses. For barnas skyld.

Er du utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, ta kontakt med Politiet tlf. 800 40 008, du vil bli tatt på alvor og får snakke med en voksen person du kan stole på.

Kilde: Forskning.no

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Tør du dele dine drømmer?

Tør du dele dine drømmer? Visste du at det er kun de som tør å satse som kan vinne de...

Lukk