Når sorgen tar over sjel og sinn. Sorg er et tabubelagt tema, mange ønsker å være alene med sine tyngste stunder når sorgen inntar sjel og sinn. Man kan sørge over så mangt.

Tap av venner, dyr, kjæreste, nære familie medlemmer og verst av alt egne barn. Men sorg er komplisert. Det er ikke alltid sorgen må være knyttet til et dødsfall.

Når sogen tar oss, er det ofte en enslig syssel. Er vi tunge til sinns etter tapet av noen som sto oss nær, vil vi ikke sosialisere med andre. Vi vil kanskje være i fred med tårene.

Sorgen kan komme til de som har alt de trenger, ingen nære har gått bort, men sakte og helt ut av ingenting kan en snikende følelse komme. Første tegne er kanskje humørsvingninger, så nedstemthet og fortvilelse.

Til slutt sitter man med en sorg som det er nesten umulig å se slutten på.

Årsaken kan være svært komplisert, det kan rett og slett komme av det meste som rammer vårt følelsesregister. Vi endres med årene, vi er lettere å få beveget når vi eldes, mulig har et langt liv gjort oss mer mottakelig for å kjenne etter på humøret, men også unge mennesker kan oppleve dyp sorg.

Eldre mennesker som mister sin partner gjennom mange år, lider så voldsomt av sorg og savn og det tapet som oppstår, når en livs lang partner går bort at man mister livet seg.

Hvordan finne livsgnisten, hvordan finne tilbake ut av sorgen?

Når sorgen tar over sjel og sinn

Når sorgen tar over sjel og sinn.

– Det finnes få konkrete svar på hvilke strategier som hjelper mennesker ut av sorgen, fordi årsaken til situasjonen man har havnet i alltid er så individuell.

Få har svar på hvorfor du ble deprimert over å ha flyttet fra hjembygda di, eller fordi du har begynt i ny jobb eller nylig har fått svært så gode karakterer på skolen.

Konkrete ting kan faktisk få andre årsaker fram i et nytt lys som påvirker ditt følelseregister. F.eks kan de gode karakterene gi deg prestasjonsangst i neste fag du skal ha en viktig prøve i. Så blir angst for å prestere godt så prekær at den utvikler en fortvilelse og i verste fall en sorg reaksjon hos deg.

For noen kan det gi god støtte i å skrive ned de tingene man tenker på som tungt og vanskelig.

Klarer man med egne ord skrive ned de konkrete tingene så vet man hvor skoen trykker og man i fellesskap med folk med fagkunnskap god nok, finne fram til felles løsning opp og vekk i fra mørke og sorgen.

Å få snakket ut om problemene sin hos noen som er der bare for å lytte burde ha vært på blå resept.

Ved å tømme sinn, sjel og få utløp for sinne, frustrasjon, smerte og sorg hjelper de fleste på både kort og lang sikt. Å gråte modige tårer har ingen noen gang tatt skade av.

Bruk gjerne samme mønstret i kampen mot å bekjempe sorgen.

– Skriv ned de positive tingene i livetSkriv punkt for punkt hva som er livets lys for deg. Gjør deretter de punktene så langt det er mulig. Fjern de negative elementene et skritt av gang.

Dermed sitter du igjen med bare de fine tingene som sakte, men sikkert får deg ut av mørket. Ikke alle klarer denne kampen alene, men må ha hjelp fra mennesker som vet hvordan man behandler de som ikke kan hjelpe seg selv. 

Selvmord snakkes det fortsatt for lite om i Norge

Statistikken i Norge er lite hyggelig lesning. De siste ti årene har tallene for registrerte selvmord vært stabile på 500- 550 pr år. Det er svært mange mennesker, pårørende og familier som opplever livets verste mareritt, at en man er glad i har valgt å forkorte livet selv.

Man kan ikke klare å sette seg inn i den fortvilte situasjon, med alle de ubesvarte spørsmål, sjokket, tapet og sorgen disse familiene sitter igjen med.

Den som velger å ta sitt eget liv er også ofte berørt av sorg på en eller annen måte i livet. Åpenbart av mange forskjellige årsaker. Smerten og sorgen blir den samme for de som sitter igjen med så mange spørsmål. Spørsmål man neppe noen gang vil få svar på.

Livets veier er uransakelig, heldigvis vet vi lite om hva som rammer oss. Ved å ta en dag av gangen, ta vare på de som betyr aller mest og se til at de som er alene også har det bra, kan lyset komme å skinne når mørket faller på.

Det er et lys som skinner et sted, selv for den som lever i det dypeste dypeste mørke. Du må bare bli vist riktig vei tilbake. Tilbake til livet.

Vargas

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Hvor godt kjenner du partneren din, egentlig?

Hvor godt kjenner du partneren din, egentlig? Dere snakker jo bare sammen om de dagligdagse tingene, ikke om de tingene...

Tror du på liv etter døden? Kan mennesker gå igjen?

Tror du på liv etter døden? Kan mennesker gå igjen? Om du kjører tre venner til flyplassen og vinker de...

Lukk