Det kan umulig være hverken enkelt eller hyggelig å jobbe hos NAV. De ansatte blir utsatt for kritikk fra alle hold, men jeg er helt sikker på at de gjør så godt de kan, men det er ofte ikke nok. Er opplæringen god nok på de forskjellige NAV- kontor, er det lett å spørre seg.

NAV (også Arbeids- og velferdsforvaltningen) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. Innen 2010 skal alle norske kommuner ha etablert et lokalt NAV-kontor. Ved disse kontorene skal brukerne optimalt sett møte et integrert kontor, der ansatte i Arbeids- og velferdsetaten og kommunens sosialtjeneste jobber sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Det er første gang stat og kommune samarbeider så tett om en felles tjeneste. NAV ble opprettet med hjemmel i arbeids- og velferdsforvaltningsloven av 2006.

For å nå disse målene er det en uttalt strategi å la brukerne betjene seg selv via internett eller andre selvbetjeningsløsninger. Videre skal det opprettes en rekke spesialenheter som skal saksbehandle ulike typer saker. Det varsles om omstruktureringer av en rekke avdelinger, og forflytning til andre steder i landet. Dette skjer mindre enn 4 måneder etter opprettelse av etaten. Den nye etatens styringslinjer er blitt flere enn det Aetat og trygdeetaten hadde tidligere, og det er derfor noe mer utfordrende å legge en samlet plan for lokalisering av enheter.

  • Målet med NAV-reformen er:
  • 1. Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad.
  • 2. Tjenester som er enklere for brukerne og tilpasset deres behov
  • 3. En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

Hvert år opplever Nav-brukere å få svært sensitive personopplysninger feilsendt av Nav-kontoret sitt. De færreste av dem går videre med det. Frykt for konsekvenser for senere behandlinger i Nav blir pekt på som en av årsakene til at svært få velger å benytte seg av muligheten til å klage på tapt integritetsvern i Nav – slik loven gir dem all mulighet til.

Det er ikke bra at sensitive papirer blir funnet både her og både der, men det må jo være en åpenbar årsak til dette. Papirene må jo bli fjernet av noen som har tilgang og som bevisst fjerner disse… Da må man etterforske det som innbrudd, sjekke hvem som har tilgang til arkivene osv…

Jeg oppforderer alle ansatte i NAV om å stå på, dere er flinke synes jeg!

– Jeg skjønner at folk blir bekymret når de får papirene sine på avveie, men man skal ikke være bekymret for å si fra når dette skjer. Vi har profesjonelle medarbeidere med høy yrkesstolthet, og den ytelsen vi tilbyr er regulert av et regelverk. Å si ifra vil ikke påvirke sakene til folk,sier Nav-direktør Hilde Olsen sier til VG Nett-

Kilde VG.no og  wikipedia.org

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10017270

Tags: NAV, skjelsord

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Eie bil er dyrt- ikke ha service er dyrere

                                                 Mange kjører bilen til den stopper av seg selv og skjønner ikke hvorfor, og de fleste er damer....

Kronprinsparet er kommet hjem

Prins Daniel- prinsen som fikk sin prinsesse Victoria, halve kongeriket og alle svenske hjerter etter det fantastiske sommerbryllupet i Stockholm....

Lukk