Norske bedrifter heier på Biden for at det grønne skifte skal materialiseres. The Bulid Back Better Plan er voldsomme greier og vil koste USA 1.750 milliarder dollar. Dette blir kalt en krisepakke, eller velferds- og klimapakke, som skal gi USA et klimastempel og en enorm satsning på miljøet.

Estimated reading time: 4 minutes

Infrastruktur-pakken

Vi gjør oppmerksom på at Vargas12.com ved admin Øyvind Teige, eier aksjer i selskapet REC Silicon, artikkelen er ikke ment som noen kjøpsanbefaling. Om du investerer i REC Silicon, kan du tape pengene dine.

Aldri før har det blitt brukt mer penger i USA enn på dette gigantprosjektet som vil gagne flere norske bedrifter. Bedrifter som skal satse grønt og miljøvennlig, vil få ta del i det Joe Biden kaller en nødvendighet for å berge planeten.

Lest denne? USA vil satse på Røkke-selskap

Det er en ambisiøs miljøplan den amerikanske presidenten ønsker å få realisert. En målsetning om å få USA på fote, der det skal satses enorme beløp på nasjonale og internasjonale miljøprosjekt. Om Biden-administrasjonen får det som den vil, skal amerikanerne satse på solcellepaneler og elbiltroduksjon allerede fra neste år.

Ulempen for Joe Biden, er at alt som skal bestemmes over i USA, skal godkjennes av Senatet og stemmes over i Kongressen. Det er ikke bare enkelt når det er sånn cirka femti prosent demokrater og femti prosent republikanere, som skal stemme.

Elbil-produksjon

Nylig ble én av to viktige planer faktisk stemt gjennom i Kongressen, noe forgjengeren Donald Trump aldri klarte. Det skal brukes 1.200 milliarder dollar på infrastruktur-pakken i USA. Omgjort i norske kroner snakker vi om 10.300 milliarder kroner. En økonomi-pakke som skal gi USA et viktig løft ingen har sett maken til tidligere.

Norske bedrifter heier på Biden
President Joe Biden poses for his official portrait Wednesday, March 3, 2021, in the Library of the White House. (Official White House Photo by Adam Schultz)

Flyplasser, broer, veier og jernbane har blitt oversett i flere tiår. En omfattende represjon- og vedlikeholdsplan er iverksatt. Norske bedrifter heier på Biden for å tørre å forsøke å endre nasjonen og satse miljøvennlig.

Nå vil Biden bruke mye penger på ordne opp – de fem neste årene. Men det vil koste enorme summer å reparere det digre landet og det vil ta tid. Joe Biden har fått kritikk for å gape over for mye for raskt. Og han har fått kritikk for å ville bruke for mye penger på kort tid.

Faktum er at den aldrende presidenten allerede har gjort mer for USA enn det Trump klarte på fire år, hvert fall hva miljøsatsning angår.

Norske bedrifter heier på Biden fordi det gagner miljøet og det grønne skifte. At presidenten vil gjøre en så radikal forandring innad i et land som er kjent for digre amerikanske bensinbiler og enda større diesel-biler, er oppsiktsvekkende. Biden skal ha alle disse nasjonalsymbolene som er så viktige for mange i USA, fjernet helt.

REC Silicon

Norske bedrifter heier på Biden fordi miljøsatsningen i USA gagner dem selv, men også kloden.

Innen 2040 skal USA være fossilfritt, helst lenge før. Det vil selvsagt koste omfattende omstrukturering. Og mange diskusjoner rundt hvilke alternativer man har. Det er her norske bedrifter kommer inn. REC Silicon lager nemlig polysilicon, til bruk i elbil-batterier.

REC Silicon eier to fabrikker i USA, hvor Kjell Inge Røkke er styreleder. Den ene REC-fabrikken ligger i Butte, Montana. Den andre fabrikken, som ligger i Moses Lake er nå stengt. Men er planlagt åpnet i 2023 så sant Biden får gjennom sin omfattende plan.

REC Silicon ønsker å se om det lar seg gjøre å få økonomisk støtte til å drifte den enorme fabrikken i Washington. I kvartalsrapporten for REC Silicon for tredje kvartal, står det følgende: There is a $6 billion, let’s say, allocation for developing batteries in the U.S. and that might be a huge interest also for REC Silicon.

Planeten

Joe Biden vil skape jobber som gagner amerikanerne på kort og lang sikt. Dette vil selvsagt bli stemt gjennom, det er bare snakk om tid. Og 15. november vil alt dette bli godkjent i Kongressen, sier Biden. I sin siste tale om miljøsatsningen, takket Biden demokratene og republikanerne for å bli enige om infrastruktur-pakken.

Fordi det er snakk å berge nasjonen fra å falle sammen, men først av alt, berge planeten fra å kollapse totalt.

Den aller første endringen Joe Biden gjeninnførte som president, var Paris-avtalen, som Trump slettet med et pennestrøk.

Paris-avtalen er et bevis på at den amerikanske presidenten vil satse mye på miljøet. Han klarer åpenbart ikke å redde planeten alene. Men det er av enorm betydning at verdens rikeste stormakt – ønsker å være deltager og bidragsyter.

Jorden er under et voldsomt press grunnet menneskelig påvirkning. Vi må endre måten vi lever på for å få ned klimagassutslippene og ikke overskride 1,5 grader temperaturøkning. En større økning kan bli fatal.

Vi gjør oppmerksom på at Vargas12.com ved admin Øyvind Teige, eier aksjer i selskapet REC Silicon, artikkelen er ikke ment som noen kjøpsanbefaling. Om du investerer i REC Silicon, kan du tape pengene dine.

Vargas

Pin It on Pinterest