Selvmordstallene ser ut til å øke, psykiatrisk kompetanse må hentes utenfra. Norske myndigheter har sviktet fundamentalt på å styrke psykisk helsevern år etter år. Hvert år registreres det i gjennomsnitt 530 selvmord i Norge. Rundt 150 kvinner og i underkant av 400 menn tar livet sitt hvert år. Det er vanlig å anta at det er 10 ganger flere selvmordsforsøk enn selvmord.

Dette er et tabubelagt tema det er lite fokus på. Samtidig som det er et av de alvorligste samfunnsproblemene vi har. Mer enn 5000 mennesker prøver å forkorte sitt eget liv ved selvmordsforsøk.

Når man skjønner hvilken belastning det er for alle rundt den som ender sitt eget liv, så er det lett å forstå at dette er en utfordring våre politikere må ta på alvor.

Det må settes inn betydelige ressurser på å styrke psykisk helsevern, både gjennom endring i behandlingsform for de som er under behandling, og gjennom å få flere fagfolk på plass der befolkningstettheten er størst. Også ikke minst, så må behandlingen på plass  i tide.

Bli psykolog

Som psykolog gjennomfører du undersøkelser og tester som gir grunnlag for behandling. Du har kunnskap om hvordan tenking foregår, hva som skjer i hjernen når vi sanser, tenker, føler og handler, samt barns utvikling og psykiske lidelser. Psykologer jobber også med rådgivning og undervisning.

Psykologers arbeidsoppgaver kan variere noe ut fra arbeidssted og hvilket teoretisk fagfelt psykologen har fordypet seg i og arbeider innenfor.

Psykologer er ettertraktede arbeidstakere, og i Norge er det stor mangel på psykologer. Jobbmulighetene er derfor mange. De fleste psykologer jobber med pasientbehandling, konsulentarbeid, organisasjons- og ledelsesutvikling, eller undervisning og forskning.

 Regjeringens handlingsplan

Det er en prioritert oppgave for regjeringen å styrke tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Tjenestene skal legge mestrings- og brukerperspektivet til grunn og bidra til bedre levekår for mennesker med psykiske lidelser.

Tilbudene skal primært bygges opp og gis i nærmiljøet. Spesialisthelsetjenesten skal støtte opp om arbeidet i kommunene og gi tilbud om utredning og behandling av mer alvorlige tilstander. Formålet er:  *å fremme uavhengighet* selvstendighet for den enkelte * evnen til å mestre eget liv* å styrke de lokalbaserte tjenestene.

Selvmord

For noen få uker siden ble hele Storbritannia rystet av at Wales-manger og tidligere fotballspiller for flere velkjente lag i England, Garry Speed funnet hengt i sin egen garasje. Selvmord, uten forvarsel. Han var i TV intervju bare noen timer før han ble funnet. En mann som hadde absolutt alt. Nok penger, en vakker kone og to sønner på tolv og tretten år. Som velger å avslutte sitt eget liv.

Absolutt helt uforståelig, tragisk og grusomt for hans nærmeste og fotballfans verden over.

 

Wales manager Gary Speed shouts out instuctions during the 4-1 friendly win over Norway

Garry Speed 1969-2011 Foto: BBC.co.uk

Speeds bortgang og måten det kommer på er et tydelig bevis på hvor vanskelig psykiatrien er.  Hvilke utfordringer de sakkyndige har, og hvilke ressurser det kreves av myndighetene for å stå rustet i framtiden for hjelpe psykisk syke mennesker.Dessverre så er det stadig yngre mennesker som får problemer.

Rundt 60 prosent av alle selvmord skjer i aldersgruppene under 50 år, og selvmord medfører derfor mange tapte leveår i befolkningen. Selvmord blant barn under 15 år er ytterst sjeldent.

Den vanligste selvmordsmetoden er henging, etterfulgt av forgiftning, skyting og drukning. Til sammen er disse metodene benyttet i 85 prosent av alle selvmord i Norge. Det har vært en økning i andelen som benyttet henging som metode i forhold til skyting og forgiftning.

Vanskelig å være åpen om sine lidelser

Kjendis- blogger Linnea Myhre gir psykiske problemer et ansikt gjennom sin serie på P3.no og gjennom bloggen sin. Hun har også i flere år hatt spiseforstyrrelser som hun har vært åpen med via bloggen. All ære til Linnéa, for å være åpen, dessverre så er det ikke så vanlige å være så åpen med sine psykiske problemer.

Det er på høy tid at psykiatrisk helsevern styrkes i alle mulige ledd, før enda flere liv går tapt i køen for behandling.

– Selvmord forklares med et uheldig samspill av ytre og indre faktorer. For eksempel kan man spekulere i om økningen i 2009 for menn kan henge sammen med finanskrisen.

De indre faktorene dekker alt fra alvorlig psykisk lidelse til personlig sårbarhet som lav selvfølelse og frykt for tap av anseelse.

I terrorsaken etter 22. juli så ser og hører man at de sakkyndige psykologer går i strupen på hverandre over landegrensene.  Enda et godt bevis på hvor vanskelig det er å behandle og diagnostisere  mentalt syke mennesker.

 

 

Vargas

 

Kilde

 

Folkehelseinstituttet

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Utseendet viktig? Du er perfekt!

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eAfyFTzZDMM[/youtube] Om du er lang og tynn, liten og tykk, eller midt i mellom et sted så er du...

Nå får massemorderen åpne sine frierbrev

  Så lenge den siktede sitter i isolasjon så får han heller ikke post. Det er allikevel sannsynlig at det ligger...

Lukk