Så mange som åtte kvinner skal denne helgen ha blitt voldtatt i Oslo og omegn, som må betegnes som den verste helgen noen gang. – Jentene våre skal ha rett til og krav på å kunne gå alene hjem fra byen på natta. Men nå er situasjonen så ekstrem at jeg ikke kan anbefale det til noen lenger, sier Fabian Stang.

Voldtektene i Norge eskalerer, og kvinner er på mange måter fritt vilt. 

Etter terrorangrepet 22. juli har de fleste ressurser hos politiet blitt brukt til å etterforske hendelsene på Utøya og i regjeringskvartalet.

– Andre hendelser, og derav voldtekter blir ikke etterforsket eller svært forsinket etterforsket pga manglende bemanning hos Oslo- politiet. Samtidig går mange politi uten jobb etter endt utdannelse, enda det faktisk ble ansatt mange etter at terroren rammet oss.

Ikke mange nok, helt åpenbart.

Her står utfordringene i kø for politi, og myndigheter. Dette må på handlingsplanen i dag.

Det er helt uakseptabelt at norsk kvinner er fritt vilt i egen by.

– Hvis justisminister Storberget har hatt litt større forståelse for dette store problemet, så hadde det for lenge siden vært satt inn nok ressurser til at gjerningsmenn med utenlands opprinnelse, ble satt på første fly ut av Norge. Da hadde norske kvinner kunne ferdes trygt i hovedstaden, og nattestid.

Allikevel er det faktisk flest kvinner som blir voldtatt i hjemmet av norske menn, enten bekjente, samboer eller eks kjæreste.

Her er det nok noen mørke-tall som gjør at det blir et skjevt bilde på hvem det er som er gjerningsmannen.

– Norske fengsler er fylt til randen. Utenlandske kriminelle ser ikke på norske fengsler som avskrekkende. Tvert i mot. De fleste Øst europiske og ikke- vestlige hoteller er på nivå med de nyeste norske fengslene. Ene-celle, flatskjerm, toalett og dusj. Det er ikke mangel på noe som helst.

Hvordan kan vi klare å holde utenlandske statsborgere borte fra gaten og borte fra lysten til å forgripe seg?

Det er bare utvisning av disse kriminelle som virker 100% sikkert. Er de ikke i landet, kan de ikke forgripe seg på norske kvinner heller.

I løpet av de fem siste årene er antallet utenlandske fanger fordoblet seg. Det koster kriminalomsorgen drøyt en milliard kroner i året å ha så stort belegg av utenlandske fanger på lukket avdeling i fengslene.

– Norske fengsel er smekk fulle, og de fleste som sitter der burde vært sendt tilbake der de kom fra. Det skjer ikke mange drap i Norge sammenlignet med andre land i Europa. Allikevel er det drapsmenn som ikke får avtjent sin straff fordi fengslene er fulle av utenlandske kriminelle.

– Jeg mener det må settes spørsmålstegn ved hvordan straffeutmålingene blir satt. Hvis en person utenfor de nordiske landene gjør noe kriminelt og blir tatt for dette i Norge- kan vedkommende få sone i sitt eget hjemland.Feks en somalier, eller en fra Litauen. Bør ikke denne personen straks sendes ut av landet? Hvorfor skal norske skattebetalere betale for en kjeltring som kun er ute etter egen vinning, og bryter norsk lov?

Selvsagt vil kriminelle utlendinger sone sin straff her i Norge. De fleste fengsler er bedre enn mange hotell i Europa.

  • Mørketallene er store, og undersøkelser tyder på at omkring 90 prosent av alle voldtekter og voldtektsforsøk aldri blir kjent for politiet.
  • Av 100 personer som anmelder voldtekt, opplever over 80 at saken blir henlagt.
  • Når tiltale er tatt ut, ender disse sakene med frifinnelse tre ganger så ofte som i andre typer lovbrudd.
  • Anslag viser at mindre enn 1 prosent av alle gjerningsmenn blir domfelt.
Hva sier det om rettstaten Norge? Når gjerningsmannen så godt som helt sikkert ikke får noen dom fordi saken vil bli henlagt.

Hvor mange kvinner skal få sine liv ødelagt av vold, overgrep og voldtekt i sin egen by, før det gjøres noe fra de som har makt til å gjøre noe?

Er du redd for å gå i Oslo sentrum etter mørkets frambrudd?

 

Vargas

 

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Julebordsesongen er i gang for fullt

Julebord er en norsk tradisjon vi liker å holde i hevd. Noen liker å gå på julebord så ofte som...

Lukk