Ofte er slike bestialske drap en handling skjedd der sjalusi er en del av hendelsesforløpet. Man dreper så brutalt og rått man kan. Det er bare mennesker som kan utføre slike handlinger av en slik årsak. Dyr dreper andre dyr for å få mat. Vi mennesker dreper av ren egoisme. 

Affekt:  Brukes i psykologien som et overordnet begrep som blant annet dekker emosjonerstemning og sentiment (affektive holdninger til noe). Men for å forstå hva er affekt er, må man forstå komponentene.

Wikipedia.org

Parteringsdrap skjer også i krigshandlinger rundt om i verden, blant annet den Nigerianske-hær er kjent for å bruke slike metoder ved å hugge armer og ben, ører eller hender av sine ofre som et verktøy for å spre skrekk og gru. Om ofrene er kvinner og barn spiller mindre rolle. Slik drap skjer ikke i affekt, men er nøye planlagt for å skape frykt.

Det er ikke forsket mye på hva som får sivile til å begå slike grusomme handlinger som å fjerne kroppsdeler fra sitt offer, men det er ofte psykisk syke personer som er i stand til å utføre slike brutale drap.

På Hareid på Sunnmøre ble en mann i  20-årene drept og partert nylig. En person på 23 år skal være pågrepet og siktet i denne saken som skaper harme, redsel og uro i nærmiljøet der drapet fant sted, forståelig nok.

Vi kjenner også til brutale drap via litteraturen og via film, skuespill og teater.

 Et eksempel er de brutale mordene i Jo Nesbø´s bøker om antihelten og politimannen Harry Hole. I Panserhjertet drukner en person i sitt eget blod. Vi kjenner også til at det finnes historier gjenfortalt i bøker og filmer som er tatt i fra virkeligheten. 

Jack The Ripper, amerikaneren som var i London i 1888 og drepte prostituerte kvinner. Ofrenes struper ble kuttet opp fra øre til øre, og kroppene til fire av kvinnen ble påført lange kutt. Noen av organene deres ble fjernet.

Gåten Jack the Ripper er en av historiens mest kjente detektivnøtter.

– Måtene drapene blir utført på; skaper ofte store overskrifter hvis ofret har fått en eller flere kroppsdeler fjernet fra kroppen, i den virkelige verden. Nettopp slik vi nå kjenner det i fra Hareid-saken. Politiet påstår at denne saken går mot en løsning der det ikke skal være grunnlag for nye pågripelser, og at lokalbefolkningen kan være beroliget med at det er gjerningsmannen som er tatt.

Blir man dømt for et drap i Norge, er sjansene store for at man blir dømt til tvungen psykisk behandling samt en forvaringsdom ut i fra drapets karakter og innhold. Kapper man kroppsdeler av sitt offer, er det utvilsomt grunnlag for behandling.

Forvaring er en av de såkalte strafferettslige særreaksjonene som ble innført i det norske rettssystemet i 2001. Lovbrytere som av en rett ansees for tilregnelige, kan bli dømt til forvaring dersom det er stor fare for at lovbryteren kan komme til å gjenta forbrytelsen eller regnes som en fare for samfunnet. Forvaring er i dag det eneste virkemidlet det norske rettsvesenet har til disposisjon for å idømme lovbrytere en reell livstidsdom eller en dom som tilsvarer «livsvarig fengsel» i andre straffesystemer, da det ikke er noen øvre grense for en slik doms varighet.

En person blendet av sjalusi klarer ikke å tenke på konsekvensen av sine handlinger, men det unnskylder ikke drap som resultat. Ofte er misbruk av alkohol, narkotika eller andre medikamenter en indirekte årsak til slike hendelser.

Ser man tilbake på historien er slik drap utført av mennesker med en helt annen kulturell bakgrunn enn sitt offer, sjeldent er de fremmed for hverandre, men de er heller ikke ofte i samme familie. Dessverre er det en tendens i en økende brutalitet rundt drap også i Norge.

Gjerningsmannen er etnisk norsk, han er tidligere domfelt og det som betegnes som en kjenning av politiet. Ofret skal være fra Irak, men bodde med sin familie i Hareid-området, den siktede skal være fra Nordland.

 

Foto: Flickr/Ollienordh

Kilde: Wikipedia.org

Vargas

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Ekstremværet Lena kan ta liv langs Norskekysten!

Ekstremværet "Lena" herjer langs Norskekysten langs Vestlandet på vei nordover, et uvær som lett kan ta liv om man er...

Seksuell-lek endel av ditt forhold?

Etter at det første barnet har kommet er det lett å glemme hverandre. Ved å være kreativ i hverdagen kan...

Lukk