Partnerdrap – lever du farlig? I følge VG.no, som har sett nøye på dette store og alvorlig samfunnsproblemet, har svært mange måtte bøte med livet, der partneren er gjerningsperson. 150 mennesker på seksten år. Femten menn og 135 kvinner har blitt drept. Det er livsfarlig å bli forelsket i feil person. Det kan drepe deg.

Å leve som par, gift eller ugift krever hardt arbeide for å lykkes. I starten går det ofte smertefint, forelskelse er ofte balsam for sjel og hjerte, for begge. Så kommer hverdagen, utfordringene, kranglingen, sjalusien og trusselen om brudd. Det er da faren ofte er på ferde. Vet du hva som er farlig for deg, vil du unngå det, ikke sant?

I følge avisen som har kommet fram til at flest draps begås av innvandrere, der også ofret er innvandrer. Partnerdrap – lever du farlig i ditt forhold?

Heldigvis er de aller fleste menn, både snille, kjærlige og gode partnere for sin kjæreste eller ektefelle. Dessverre er det unntak. Og det er altså i svært mange tilfeller, mannen, som er gjerningsmann og kvinnen som er offer i partnerdrapssaker.

Partnerdrap – lever du farlig?

Det er et markant skille mellom å være virkelig glad i sin partner og det å være så psykisk ustabil at du velger drap som løsning på en konflikt eller problemer i forholdet. Å falle for og bli forelsket i en psykopat, vet du neppe før du ser problemene på nært hold – da er du kanskje allerede så involvert at det er umulig å komme seg vekk. Det kan bli fatalt.

Partnerdrap - lever du farlig?
Giuseppe Milo via Compfight

En psykopat, en psykisk syk- eller voldelig partner, er ikke opptatt av andres ve og vell, enn sin egen person. På godt og vondt.

De fleste av mennene som har blitt dømt for drap av sin egen partner i Norge, kommer fra muslimske land. Mannens ære står på spill, en kvinne som vil ut av ekteskapet, kan være i livsfare i det øyeblikket hun ytrer et slikt ønske. Muslimske menn som dreper kvinner, er i utganspunktet mentalt friske.

Drapsmann

De må ‘bare’ opprette orden for sin egen stolthet og æren, for sitt eget gode navn og rykte. Drap er eneste utvei, både i hans religion og kultur. Drapet åpenbart en like alvorlig forbrytelse og en tragedie for offeret som rammes.

I flere av de tilfellene VG.no referer til i sin rapport, skal barn ha vært vitne til at mor har blitt slått, knivstukket eller drept.

En annen type drapsmann er nordmannen som har psykiske problemer i mer eller mindre grad. Han er ofte både sjarmerende, jovial, blid og imøtekommende. En maske han er flink til å bære. Han bytter partner ofte, han har kanskje også barn med flere av disse, en uryddig struktur på privatlivet.

Han kan ha problemer med å beholde en jobb over lengre tid, har gått arbeidsløs i perioder og kan slite med alkohol eller sterkere stoffer. Ikke alltid, men dette er med i statistikken.

Psykopaten

Psykopaten har en tendens til å ville styre det aller meste i forholdet. Han behøver ikke å vise det først, men sakte, men sikkert kommer villdyret fram. Da er enhver partner i fare. Det begynner med noen klask, men kan ende i en katastrofe for den som ikke kommer seg vekk i tide.

Han blir stadig oftere irritabel for detaljer, han lyger og gjemmer unna penger. Han viser likegyldighet, hensynsløshet og viser liten evne til å ha empati mot andre. Psykopaten har for lengst mistet nære venner. Havner vedkommende i en diskusjon; kan også denne ende med slag og spark.

Noen dreper sin partner med iskald planlegging over tid. Andre gjør det i affekt og for å gjenskape orden rundt sitt eget forvrengte selvbilde. Andre påvirkes over tid, med sjalusi som en direkte påvirkningskraft til hendelsen.

De psykisk syke burde ha blitt behandlet i forkant av slike tragiske hendelser. Dessverre er det alt for få menn som velger å søke råd og medisinsk hjelp mot sin agresejon og psykiske lidelse. Denne skjules så lenge og godt som mulig.

Berg deg selv!

Lever du med en psykopat – kan du være i livsfare. Alt for mange kvinner blir drept av egen partner. Du bør komme deg vekk, før det er for sent. Her kan du søke hjelp om du vil ut av forholdet hvor vold er en del av dagliglivet.

Det er all grunn til å tro at mørketallene for vold i nære relasjoner er store. Trusler om hva som vil skje med kvinnen eller barna hennes, om politi eller andre blir varslet, er et kjent verktøy som blir brukt.

Det kan være nok til at mange ikke tør å si fra om helvete de lever i.

Berg deg selv, nå!

Kilde: VG.no

Vargas

Pin It on Pinterest