Pedofile overgripere- bør de gjøres til kjenne i ditt nabolag – av det offentlige? Bør pedofile som forgriper seg på barn bli uthengt med navn og bilde? Jeg mener det er den eneste måten å stoppe de kriminelle på.

-Vi opplever å få grusomme overgrepssaker i fanget med jevne mellomrom her i landet. Og det er like grusomt hver eneste gang. Noen ganger overlever ofret andre ganger ikke. Og den verste overgrepssaken jeg han huske å ha hørt om, og som har lagt seg på minnet som et åpent sår, er Baneheia-saken .

På verdensbasis er det mange millioner pedofile, og disse menneskene er en trussel for alle barn, også i Norge.

Det er på ingen måte meningen å rippe opp i gamle sår, og forferdelige minner for de involverte, men jeg vil gi min takk til de som har hatt krefter nok etter denne saken- til å gjøre alt de kan for at noe slikt aldri skal skje igjen.  Stinesofiesstiftelse– Jeg håper de som driver dette fortsetter med uforminsket styrke da dere gjør en fantastisk viktig jobb-

Jeg vet ikke mer om pedofili enn de fleste andre, jeg vet bare at den pedofiles handlinger og overgrep er det verste et uskyldig menneske kan bli utsatt for. Og jeg er klar over at det faktisk ikke er forbudt å være pedofil, men det å forgripe seg.

Pedofile overgripere- bør de gjøres til kjenne i ditt nabolag?
Illustrasjonsfoto:  NRK.no

Bør en person som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, offentlig gjøres til skrekk og advarsel? Ja, jeg mener det. En som velger å forgripe seg på uskyldige mindreårige. Vet at det er feil, og bør vite konsekvensene.

Pedofile overgripere- bør de gjøres til kjenne i ditt nabolag?

– Er det å være pedofil en sykdom eller legning? Jeg har ikke svaret, men jeg mener det kan ligne på begge deler. Det er en syk og pervers handling å ville penetrere et annet menneske mot sin vilje og spesielt når vedkommende er under den seksuelle lavalder.

Pedofile står for de fleste saker i Norge der noen har lastet ned barneporno på egen pc. Barneporno er et elendig ord og har ingenting med porno å gjøre. Det kunne like gjerne vært kalt barne-tortur, det er nemlig det det er- Og det er den pedofile som laster ned barneporno.

Dette har heldigvis Microsoft og Facebook tenkt å gjøre noe med. For å få slutt på dritten, en gang for alle. Vanskelig, selvsagt. Men de skal ha kred. for forsøket.

Facebook skal bruke bildeanalyse utviklet av Microsoft for å avdekke barnepornografi på sine nettsider. Ny teknologi skal analysere alle bilder som lastes opp til det sosiale nettverket. Teknologien kalles PhotoDNA, og skal brukes til å analysere alle bilder som blir lastet opp til det sosiale nettverket, slik at bilder som viser barnepornografi kan identifiseres og blokkeres.

Om dette lykkes, har man kommet et langt stykke på vei, for å ta overgripere som ønsker å mishandle, forgripe seg og ødelegge barn helt ned i spedbarns alder-

Den som har det hele og fulle ansvaret for at barn i Norge har det bra- er politiker Audun Lysbakken (SV) Han er Barne, likestillings og inkluderingsminister.

Har du noe å spørre han om, eller  i tvil om hvilke rettigheter du som ung har, mht deg selv og din kropp så er det bare å skrive til Audun: Postmottak@bld.dep.no

Pedofil uten å forgripe seg.

Hva gjør at et menneske «vipper over på feil side»- og blir tiltrukket av barn og ikke voksne?

Jeg spør fordi jeg ikke vet og vil vite hvordan det er  mulig. Har den pedofile barn selv- uten å forgripe seg på de? Og kan den pedofile være kvinne?

Pedofili er en parafili der personen er seksuelt tiltrukket primært eller utelukkende til prepubertale eller peripubertale barn. Pedofili er klassifisert som en psykisk lidelse av standard diagnosehåndbøker som DSM IV og ICD-10. En person med denne tiltrekningen kalles pedofil.

I motsetning til den generelt aksepterte medisinske definisjonen, brukes begrepet pedofil også hverdagslig om voksne som er seksuelt tiltrukket til barn eller tenåringer under den lokale seksuelle lavalderen, og om personer som har forgrepet seg seksuelt på et barn.

Begrepet paedophilia erotica ble lansert i 1886 av Richard von Krafft-Ebing, en psykiater fra Wien, i boka Psychopathia sexualis– Han ga de følgende karakteristika:

  • Den seksuelle interessen er til barn, enten prepubertale eller i begynnelsen av puberteten
  • Den seksuelle interessen er den primære, altså utelukkende eller hovedsakelig til barn
  • Den seksuelle interessen vedvarer over tid

– Fordi denne definisjonen inkluderer mange tenåringer og prepubertale, spesifiserer enkelte eksperter at interessen må være til barn som er minst fem år yngre enn personen fordi de mener tiltrekning til mindreårige er mer vanlig blant unge mennesker.

Voksne som er seksuelt tiltrukket av barn ble fordelt i følgende kategorier av Krafft-Ebing:

  • a.) pedofil
  • b.) surrogat (det vil si at barnet anses som surrogat for et foretrukket, ikke-tilgjengelig voksent objekt)
  • c.) sadistisk

Har vi barn og unge som kan ofres til overgriperen? Kan man noen gang akseptere at barn og unge i Norge får sine liv fullstendig ødelagt og knust på grunn av voksnes perverse fantasier og tiltrekning? Selvsagt ikke!

Problemet er at det skjer seksuelle overgrep mot barn i Norge hver eneste dag året gjennom. Det kan IKKE aksepteres!

– Alvdal-saken, Baneheia drapene og Bjugn-saken i sør trønderlag er langt fra unike i Norge. Overgrep skjer og du er forpliktet til å bry deg nok til forhindre det om det er mistanke i ditt nærmiljø. Et overgrep mot uskyldige barn er et for mye.

– Blir det ikke belyst, skrevet om, snakket om så blir det heller ikke gjort noe med. Jeg skriver dette innlegget for å prøve å finne svar, samt å gjøre det jeg kan for å få slutt på alt som har med den psykiske lidelsen, sykdommen, galskapen og ondskapen som alle foreldre finner avskyelig. Pedofili!

Det burde vært lagt langt større vekt på å forebygge overgrep, lagt langt større vekt på psykisk helsevern, og langt større vekt på økonomiske ressurser til å få kvalifisert personell til å ta seg av både overgriper og offer.

Norge er et av de rikeste landene i verden og burde hatt nok kvalifisert personell til å kunne få de potensielle overgriperne på andre tanker, til å omstille seg og legge de pedofile tankene i en kiste og kaste den på havet.

Er pedofili en legning er dette kanskje vanskelig…

DU har plikt til å bry deg!

Mener du det er riktig å offentliggjøre navnet på lokale pedofile for å beskytte potensielle offer?

Vargas

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Eldre har sluttet å sette penger på bok

Eldre har sluttet å sette penger på bok. De godt voksne, som per 2013 har voksne barn, helt sikkert flere...

Har du planene klare- du lever til du er ca 80 år!

En gjennomsnittsnordmann blir ca 80 år, en kvinne blir ca 82 år i snitt. Det kan bety at du har...

Lukk