Politiutdanning, slik går du fram! Å ønske å bli polititjenestemann eller kvinne gjør deg til en viktig brikke i det norske samfunnet i årene som kommer, om du lykkes. Via en treårig utdannelse ved Politihøgskolen i Oslo, Stavern, Kongsvinger eller Bodø.

Lest? Hva skal du bli? Usikker? Ta et år i Forsvaret!

– Norge som nasjon har bruk for kvinner og menn som er villig til å gjøre sitt ytterste for å opprettholde lov og orden, itillegg til å sørge for at alle deler av samfunnet – opplever det som trygt å bo og ferdes i kongeriket.

En Politibetjent kan utføre en rekke forskjellig oppdrag, allerede som aspirant.

Du må ha generell studiekompetanse når du søker innen fristen som er 1. mars hvert år. Du må være fylt eller fylle 20 år i opptaksåret du søker.

Politiutdanning, slik går du fram!

Du må ha norsk statsborgerskap ved søketidspunktet, du må ha plettfri vandel, ha minimum karakter 3 i norsk hovedmål fra videregående skole, ha førerkort klasse B, generelt god helse, godt syn og god hørsel. Så er det bare for deg å stake ut en utdannelse du vil bli fornøyd med.

Velger du å bli polititjenestemann eller kvinne, vil du gå et variabelt, innholdsrikt og meningsfylt yrke.

Samtidig gir det deg en unik mulighet til å spesialisere deg innenfor et helt spesielt felt som passer for deg, via videreutdanning. Hundrepatrulje, spesialstyrker og beredskapstropp, eller etterforskning, etterretning eller økonomisk kriminalitet.

Det finnes ut stort spekter med spesialfelt man kan sikte seg inn på etterhvert som man blir eldre og finner sin sti å gå innen politikorpset.

Har du bestått politiskolens fysiske tester, og du fortsatt har lyst til og brenner for å bli en av mange, som skal besørge ro og orden i Norges langstrakte land i framtiden, bør du sette deg ned med søknadsskjema, på samordnaopptak.no og vær nøye med søknaden. Den er en viktig del av starten på din utdannelse som politi.

Din søknad vil bli behandlet gjennom tre faser.

Den første fasen på bakgrunn av din søknad, den andre fasen – en vurdering av din fysikk og personlighet, om du er skikket til den krevende jobben det faktisk er å være i politiet. Blir man vurdert til å bli tatt opp til fase tre. Her ser man på oppsamlet konkurranse poeng, sammenlignet med andre søkere.

Bruk god til på å bestemme deg- hvor i landet du vil søke. Å velge politiyrket, kan være den viktigste, mest krevende og mest givende du gjør gjennom store deler av livet.

Startlønna i Politiet er ca. 332.000 i følge Studenttoget.no

Lykke til!

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Staysman og «klarsynt» til Skal vi danse!

Alle de 12 deltagerne til høstens TV2-underholdning i Skal vi danse! Foto: TV2.no

Anders Behring Breivik – truet i fengslet, vil ikke overleve friheten!

Anders Behring Breivik - truet i fengslet, vil ikke overleve friheten! Skulle terroristen bak 22. juli 2011 noen gang bli...

Lukk