I følge rom organisasjonen NASA så er det en alvorlig situasjon på den internasjonale romstasjonen ISS. Mannskapet på seks skal ikke være i fare. Det lekker ammoniakk som brukes til kjøleanlegget på romstasjonen, 400.000 meter over bakken. 

Expedition 35 crew portrait.jpg

Mannskapets rapporter, sammen med bilder og data som mottas gjennom fly-kontrollen i Houston, bekreftet at frekvensen av ammoniakk lekker fra denne delen av kjølesystemet og at den har økt. Ammoniakk brukes til å kjøle stasjonens strøm kanaler som gir strøm til stasjon systemer.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XFyc3EZlOhQ[/youtube]

I november 2012 var det også en lekkasje på ISS, men om dette er på samme stedet, eller om det er en ny lekkasje vites foreløpig ikke.

Ifølge talspersoner så det ut som at lekkasjesituasjonen holdt på å bli verre. Men NASA fastholder altså at romstasjonen fortsetter å fungere som vanlig, og at ingen er i fare.

Alle operasjoner som gjøres på utsiden av romstasjonen medfører alltid en viss risiko for bemanningen om bord, og da mest for de som er ute på stasjonen.

I følge NASA skal to astronauter nylig ha lykkes med å flytte den 260 kg tunge kjølemotoren, og erstatte denne med en reservemotor. Denne krever i første omgang kontinuerlig overvåkning for å se om ammoniakk-lekkasjen er tettet.

Stasjonen eies av USA og Russland, i samarbeid med europeiske land, samt Japan og Canada.

Det er to astronauter en fra USA, og en fra Russland som nå har gjort en meget viktig jobb ute på romstasjonen. Tilsammen er det tre fra Russland og tre fra USA som utgjør besetningen på ISS.

Denne ekspedisjonen som nå har fått uventede problemer er kalt “Expedition 35.”

Sjef for dette oppdraget som utelukkende er av er Chris Hadfield (USA)

Om du er spesielt interessert, se Live-bilder fra romstasjonen.

 

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Ultraortodokse jødiske menn – Avskum av verste sort?

Jødiske kvinner ønsker å kunne få be ved den hellige Klagemuren i Jerusalem. Noe ultrasortokse jødiske menn slett ikke vil ha...

Lukk