Det er grunn til å rope et høyt og rungende varsko. Stadig flere unge velger å avslutte livet av flere ulike årsaker. Skam, sinne og sårbarhet er viktig stikkord i kampen mot selvmord. Går det an å stoppe alle selvmordsforsøk? Nei, men man kan klare å stoppe mange. 

Vi nordmenn skulle ha flere grunner til å velge livet foran døden, men faktum er at stadig flere unge mellom 10 og 24 år velger å dø. På verdensbasis så er det i denne aldersgruppen hvor flest velger selvmord som løsning for sine problemer.

Nær en million mennesker verden over dør hvert år for egen vilje. I Norge vil tallene for 2014 være nær 600, de fleste menn, men stadig flere ungdommer dør pga psykisk eller fysisk sykdom, mobbing, rus, økonomiske problemer eller av helt andre årsaker.

Vargas12.com forsøker å belyse vanskelige og tabubelagt tema i samfunnet, selvmord er blant de absolutt mest tabubelagte vi kan tenke oss- derfor skriver vi om det. Derfor ønsker vi også at så mange som mulig deltar i debatten og forteller sine tanker rundt dette tema i kommentarfeltet.

På den måten blir selvmord belyst og fokusert på. Mulig det ikke hjelper, men det er verdt et forsøk.

– Om du har ungdom i nære relasjoner så er det kun nær kontakt og mye samtale som kan avdekke om noen går i selvmordstanker. Noen ganger lar det seg heller ikke avdekke. De som ønsker å dø klarer det og vet de  må skjule sine lidelser. Tilbake sitter familien i sjokk, bunnløs sorg og med livet snudd opp ned på et øyeblikk.

Få ting er mer alvorlig enn selvmord, ingenting er mer smertefullt enn å få beskjed om at en av sine nærmeste har gått bort av eget ønske. Et ras av spørsmål går gjennom hodet til de som sitter igjen. Hvorfor? Hva kunne ha vært gjort annerledes, hvorfor tok ikke den avdøde kontakt og søkte hjelp i stedet for å ende livet så alt for tidlig?

Norge var et av de første landene i verden som etablerte nasjonale handlingsplaner mot selvmord. Det skjedde i 1994. Denne viser at det er unge menn som i stadig større grad veier den mest dramatiske løsning på sine problemer. 6 unge menn tar sitt liv hver måned.

– Å fange opp at noe er galt kan være vanskelig. Verken nær familie, venner eller tidligere kjærester forsto i forkant av selvmordet  at mennene, som var veldig prestasjonsorienterte, var i alvorlig krise.

Resultatene viser at nære etterlatte ikke så tegn på alvorlig psykisk lidelse. I stedet peker analysen på en særlig sårbarhet hos mennene.

Sårbarhet, selvforakt og nedstemthet hos disse, der mennene synes å ha lite å gå på, dersom de ikke lykkes med målsetninger- eller blir avvist. Selvmord løser ikke noen problemer, det ender livet til den som lykkes, det ødelegger livet ti de som sitter igjen.

Isolert sett kan man kalle et selvmord en egoistisk handling. Å poengtere dette til en suicidal person har neppe noen påvirkning. Den som er så langt nede mentalt og i den fase av livet at man er villig til å dø, tenker neppe rasjonelt.

For pårørende som har mistanke om eller vet om personer i de nærmeste relasjoner som tenker i de verste baner, bør søke profesjonell hjelp. Der man kan få råd og veileding til å stoppe vedkommende på en riktig måte. I tide.

Et selvmord er et selvmord for mye.

– Det skal ikke være noen grunn til å ta sitt eget liv, fordi det er hjelp å få for alle, også de som er på sitt absolutt sykeste. Dessverre ser det ut til at tallene vil øke kraftig å årene som kommer fordi vi ikke bruker tid på hverandre, men passer våre egne saker. Vi har alle vårt, og foreldre har liten tid til sine barn. Kvalitets-tid der barna er i sentrum på deres premisser.

Kan du huske sist du virkelig var til stede, der då både så og hørte på barnet ditt? Der barnet fikk din hele og fulle oppmerksomhet?

 

Kilde: Norad. no/ Forskning.no

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Verdens mest sexy kvinne- overrasker de fleste!

Magasinet People, med alle sine 3.75 millioner lesere har igjen kåret verdens mest sexy kvinne og mann. Vi tar den...

Lukk