Jeg tror ikke det er nok med lav eller ingen lønnsvekst, for å få bukt med skille mellom de rike og de lavtlønnende her i landet. Skillet blir bare større og større, de rike blir rikere og de fattige enda fattigere.

Derfor bør mye gjøres for å få de absolutte lavtlønns gruppene opp på et akseptabelt lønnsnivå- Dette gjelder spesielt de ufaglærte som tjener litt over 300.000 kr i året. Og jeg mener denne summen må opp. Og det mye. Det er for stort skille fortsatt.

Taperne i alle ledd i det kommunale oppgjøret er de ferske som kommer inn i yrket: Ufaglærte med lav ansiennitet: barnehageassistenter, renholdere uten fagbrev, helse- og barnehageassistenter, som bare får 7100 kroner, eller tre prosent.

Det samme gjør ferske hjelpepleiere og fagarbeidere som faktisk får så lite som 2,6 prosent. De er oppgjørets tapere.

At vårt velferdssamfunn skal være så feil fordelt må være politikerenes støste jobb. Få opp de lavtlønntes lønninger, skikkelige løft i eldreomsorgen, og gjøre mye mer for å få bugt med fattigdommen i Norge! Det er en skam at mennesker skal måtte stå  i kø for å få mat til seg og sine, når samfunnet for øvrig velter seg i oveflod og luksus.

Jeg vet det er mange som er skyld i sin egen fattigdom og man må ta ansvar for egne handlinger. Men det må være et system som fanger opp dette, og gir folk i vanskelig situasjoner et håp om bedre tider. De sosiale stønadene har ikke økt mye på mange år-

kilde VG.no

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10008507

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Rumpa, er du fornøyd med din?

En kjær kroppsdel med mange navn. Og for de fleste menn og kvinner, kanskje den kjæreste, mest omtalte og viktigste...

Du trodde du var alene hjemme…

Men det var du ikke... Tenk deg følelsen, du låser deg inn, og "vet" det ikke er noen der, men...

Lukk