Skilsmissebarnets jul. Kan barn ha en god jul, uten begge sine foreldre? Kanskje etterhvert, når de ikke lenger er barn. Mens de er barn, vil enhver jul uten begge være en halv jul og kun det.

VGs Guro Hoftun Gjestad har skrevet et særdeles glimrende og viktig innlegg, kanskje det beste på trykk i Norges største nettavis noen gang.

– Et barn som helt uten skyld har mistet en hver mulighet til å være sammen med begge foreldre samtidig, bør bli hørt, men blir det så alt for sjeldent. Fedre og mødre som er i en vanskelig livssituasjon takler sjeldent å behandle barna riktig.

Ofte er deres eget behov satt foran barnas ønsker. Da blir også jula vanskelig å takle for de unge.

Slik kan et barn oppleve sin egen stille julesorg:

«Snart ses vi igjen», sa Den ene. For snart skulle det være bytte. Bytte av deg. Du var seks år og Den andre kjørte deg til Den ene, men fulgte deg ikke til døren.

For Den ene tåler ikke synet av Den andre.

Selv om de en gang elsket hverandre så høyt at de fikk deg.

Etter byttet ble det jul en gang til. Nytt tre, nye pakker, nye klemmer, nye ribbesvelg med klump i halsen.

Guro Hoftun Gjestad, VG.no

Skilsmissebarnets jul
Barneombud, Anne Linboe advarer mot langvarige konflikter foreldre imellom

Lindboe viser til en rekke studier som forteller at barn i langvarig foreldrekonflikter, gjør barna syke.

Skilsmissebarnets jul.

- Barna i vanskelige familiesituasjoner får depresjon, angst, lavere selvtillit og lavere skoleprestasjoner. Dette er kunnskap vi ikke kan neglisjere, men må gjøre noe med.

-Hvert år opplever tusenvis av barn at foreldrene går fra hverandre. Mange blir enige om samvær og barnefordeling, men 2700 barnesaker havner for domstolene der foreldrene slåss om barna. Fra 2009 til 2011 økte antall denne type saker med 22 prosent.

Heldigvis finnes det lovpålagt mekling mellom foreldre i en konfliktsituasjon der felles barn er involvert. Dessverre oppfanger ikke dette barnas reelle problemer fram til en løsning er på plass.

– Den stille julesorgen kan nesten ikke bli verre for barn som opplever å få sin familie, det tryggeste de kjenner, opphørt og tilintetgjort i løpet av noen få dager eller uker.

De må forholde seg til ny adresse, mors nye kjæreste, fars nye flamme og kanskje en ny skole. Alt det trygge blir brått borte, det vil sette spor i et barnesinn.

Helt uten å være skyld i endringene selv. 

– En skilsmisse er åpenbart vanskelig for alle involverte, dessverre går det nesten alltid utover barna, fordi de alltid er sårbare for endringer som involverer trygge rammer, nærhet og samværet med en mor og en far som bryr seg.

I det en skilsmisse eller et brudd er et faktum, kan det være lett å bli for egoistisk i tankegangen for de voksne, der de tror det beste for barnet er det motsatte.

– For barn med to hjem- et hos mor og et hos far, så er reisen mellom hjemmene det verste. Ikke fordi det nødvendigvis er langt å reise. Men det å bryte opp et sted, der man har det meste, venner og trygghet, til et nytt sted og ny seng, med nye omgivelser.

Til tross for at barnet har alt det trenger begge steder og både mor og far gjør alt det barnet måtte ønske, så kan det være traumatisk og vanskelig å ikke ha et fast hjem.

Alle barn har rett til til beskyttelse og trygge rammer, der deres omsorgspersoner er pliktet til å tenke på barnas beste i alle situasjoner, også der en familie splittes pga brudd. I barnekonvensjonen står det tydelig i artikkel 3:

  • Voksne skal gjøre deg som er best for barn.
  • Når voksne skal bestemme noe som har med deg som barn å gjøre, så skal de tenke på hva som er best for deg. Dette gjelder også når voksne bestemmer noe som gjelder alle barn i Norge, eller en gruppe barn, f.eks i kommunen du bor i.
  • Noen ganger kan voksne bestemme noe annet enn det som er best for barn, men da skal de ha veldig gode grunner for det.
  • Du er viktig, uansett alder, derfor skal alle voksne lytte til deg og dine behov, trives du ikke hos din mor eller far, bør du fortelle dette til begge.

Det vil alltid være rom for endringer i lovverket, men foreldre eller omsorgspersoner som ikke gjør sitt ytterste for å ta barns rettigheter på alvor, kan risikere straff og fengsel for omsorgssvikt.

Noen barn gruer seg til jul, ikke fordi mor og far er skilt, men fordi mor eller far, i verste fall drikker seg fulle. Hver eneste dag gjennom julehøytiden. Da er det din plikt, om du har mistanke eller er vitne til barns manglende omsorg. Uansett hvor i landet du bor.

Du kan lese mer på Barneombudet.no eller ta kontakt direkte med «Alarmtelefonen for barn og unge», på tlf 116 111. Ingen barn, verken i Norge eller noe annet sted fortjener å lide på grunn av foreldrenes konflikter.

Vis respekt for de yngste, ikke la dine problemer og utfordringer gå utover verken egne eller andres barn. 

Kilde: VG.no/ Aftenposten.no

Foto: (Foto: Marius Hauge for Barneombudet)

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Dagbladet tapte kampen mot nett-trollene!

Dagbladet.no har endret sine kriterier for kommentarer på sine nettsider. Det forum som tidligere hadde høyest terskel for hva det...

Nora Mørks rumpe…

Nora Mørks rumpe. Debatten har rast i media, spesielt i sosiale medier som Twitter, Instagram, Facebook og via en rekke...

Lukk