Slik er sommerens aksjeportefølje for Vargas12.com. Dette må ikke sees på som en anbefaling, men kun informasjon. Vær klar over at du kan tape pengene dine på børsen. Vi velger trygge, store selskap samt et selskap og aksjer i en fornybarselskap som vi har stor tro på.

Bergenet lesetid: 6 minutter

DNB

Til tross for bankuro i USA og i Europa, har vi valgt å legge mye penger i Norges største bankkonsern.

Les også: Ingen penger til sommerferien? Les!

DNB er en bunnsolid bank, tjener mer penger enn noen gang grunnet økte renter, god ledelse og mange lojale kunder. Noe som gjør at også aksjen blir attraktiv å eie over tid.

Siden mars i fjor har DNB hatt 52,4 milliarder kroner i netto renteinntekter. I første kvartal i år, dro storbanken inn rekordhøye 14,6 milliarder.

E24.no

DNB utbetaler solid utbytte til sine aksjonærer, noe de har gjort i lengre tid og som de vil fortsette å gjøre.

Skal man eie bankaksjer eller ha pengene sine i denne sektoren når det er så urolig at hvilken som helst bank, kan gå konk over natten? Ja, det bør man mener vi. Fordi det er et helt annet klima i Norge enn i USA og ellers i verden.

DNB drives etter boka og tjener penger som gress. Da bør man også eie aksjen mener vi.

Slik er sommerens aksjeportefølje – det må ikke sees på som noen kjøpsanbefaling.

Slik er sommerens aksjeportefølje

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Slik er sommerens aksjeportefølje

Storebrand

Vi eide Gjensidige-aksjen, men solgte etter å ha fått et solid utbytte og en pen gevinst. Vi anbefaler for såvidt denne aksjen av nettopp den gode grunnen, et solid utbytte, fortsatt.

Dog har vi lenge siklet etter å eie Storebrand, den er billigere å kjøpe, den gir også et bra utbytte og har kanskje enda et større potensiale for framtiden – enn trauste og litt kjedelige Gjensidige.

Vi ser av historikken at Storebrand ligger på samme kurs som for ett år siden, noe som slett ikke er særlig spennende, men det er altså framover vi ser – ikke bakover.

Storebrand er både bank og forsikring i ett selskap. Et selskap som tjener gode penger og har mange fornøyde kunder som velger nettopp Storebrand når de ønsker trygge aksjer eller fond.

Frykt for nedgang i markedet, resesjon og faenskap hindrer oss ikke i å eie en solid dose Storebrand-aksjer. Fordi vi er veldig langsiktig i våre investeringer. Også Storebrand fortsetter å utbetale utbytte til aksjonærene.

Om forholde tillater det, vil Vargas12.com kjøpe aksjer i MOWI, John Fredriksens digre lakse-selskap. Men vi avventer til den berømte grunnrenteskatten fra regjeringen er på plass. Den kan bli på 40%, men sannsynligvis noe mindre. MOWI utbetaler også utbytte til aksjonærene.

Vår Energi

Gassprisen er på sitt laveste på to år. Noe som gjenspeiler seg i aksjekursen hos vårt energiselskap.

Energikrisen vil fortsette og kanskje øke utover i 2023. Olje – og gass-krisen er her nå, også i Norge. Det vil gi økte priser på disse produktene. Vår Energi er et nytt selskap som ble etablert på børs i 2022. 

Selskapet som er et lete- og produksjonsselskap for olje og gass på norsk sokkel, er et resultat av fusjonen mellom Eni Norge AS og Point Resources AS i 2018. 

Vår Energi er altså Norges nyeste olje- og gass-selskap. Et selskap som har noe mer gass-virksomhet enn olje. Selskapet er konkurrenter med gigantene Equinor og Aker BP, men gjør også en del samarbeid med disse. 

Med nær tusen ansatte og 148 lisenser er dette selskapet en viktig resurs for å hjelpe Europa med energi, nå og i framtiden.

For den som måtte være i tvil. Verden trenger både olje og gass i uoverskuelig framtid. Både vi her hjemme og ellers rundt om i verden. Vår Energi er også en utbytte-maskin for sine aksjonærer. I tredje kvartal i år, ble det utbetalt $290m i utbytte. Ja, takk.

Norges ferskeste olje og gass-selskap kostet 33,60 kr per aksje i starten av 2023.

Det er all grunn til å tro at verdien av selskapet skal øke og drive kursen oppover, i takt med økt energi-etterspørsel. I skrivende stund er kursen nede på 26,80 kroner, men er forventet å stige utover høsten når gassprisen stiger.

Aker Horizons

Vår aller største post, dobbelt så stor som resten, betydelig beløp er plassert i en aksje som har falt og falt i ett helt år. Aker Horizons.

Akers fornybar-aksje, Kjell Inge Røkkes egen sønn, Kristian Røkke er CEO. Et selskap som ikke tjener så mye penger ennå, derav den fallende aksjekursen. Men som vil kunne bli Aker-systemets gullegg om noen tiår. Som sagt, vi satser på aksjer med svært lang horisont.

Aker Horizons ble notert på Oslo børs i mai 2021 til 50 kroner fra start. I skrivende stund står kursen i 9 kroner. Men den har også vært nede på 7,5 kroner. Om selskapet gir utbytte? Nei, og ikke på veldig lenge heller.

AKH som tickeren til aksjen heter, har mye penger på bok etter blant annet salget av REC Silicon til Hanwha, et Sør-koreansk selskap. REC ble solgt for 1,4 milliarder kroner.

Aker Horizons utvikler grønn energi og grønn industri for å akselerere overgangen til netto null-omstilling
AkerHorizons

Det er altså framtiden som er spennende for Aker Horizons, når det grønne skifte har fått grobunn.

Når myndighetene i fjerne og nære land rundt om på kloden, har skjønt alvoret. Og når Norge endelig har forstått at det er en tvunget nødvendighet at vi må tenke fornybart og grønt. Da vil AKH være et selskap som er bærebjelken i den viktige jobben. Aksjen vil selvsagt følge selskapet inntjening.

Aker Horizons har mer enn 1200 ansatte fordelt på 18 land. Selskapet er en paraply-organisasjon for Aker Carbon Capure, Aker Offshore Wind som er integrert i Mainstream Renewable Power og Supernode.

Slik er sommerens aksjeportefølje – vi tror det vil bli en solid nedtur (resesjon) før pilene igjen peker oppover.

Vargas

Pin It on Pinterest