Selv i en velferdsstat som Norge finnes det fattigdom – både blant voksne og barn. Som så ofte ellers er barna ekstra sårbare. Sommerferie, og skolefri er for alle, dessverre så er det barn i Norge som ikke får muligheten til å reise på sommerferie. 

Alle foreldre vil det beste for sine barn, noen ganger kan det være veldig vanskelig. Av ulike årsaker kan man få en anstrengt økonomi, jo flere barn jo dyrere er det å leve, er man bare en forelder med kun en inntekt, skal man være rimelig strukturert for å få endene til å møtes.

Barn som kommer fra familier med anstrengt og dårlig økonomi lider ofte i det stille. De unngår å ta med venner hjem, de holder seg kanskje for seg selv og sier minst mulig om situasjonen hjemme. Det er vondt for alle barn.

Det blir stadig flere barn som vokser opp i fattige familier i Norge. Fra 2000 til 2006 økte barne-fattigdommen fra 5,8 prosent til 7,9 prosent. I reelle tall betyr dette en økning fra 58 000 til 85 000 barn.

Lite økonomiske ressurser i familien kan føre til at barn blir ekskludert sosialt. Barn i fattige familier kan lett bli holdt utenfor viktige arenaer for lek, læring og utvikling. Barne-fattigdom i Norge dreier seg ikke bare om sosial nød eller om mangel på forbruksvarer. Fattigdom i Norge handler heller ikke om å sammenligne seg med de rikeste.

For barna handler fattigdom først og fremst om manglende mulighet til å delta på lik linje med andre barn. I et samfunn hvor det i økende grad koster penger å vokse opp, vil lav inntekt få konsekvenser for barna – både på kort og lang sikt.

002

Fattigdom i Norge er ikke lik fattigdommen slik vi ser den i Afrika og mange andre deler av verden. Med svært få unntak handler ikke fattigdommen i Norge om å sulte, ikke har klær eller et sted å bo. Det handler derimot om at noen har så lav inntekt at de ikke har råd til å kjøpe det de ønsker og å delta i samfunnslivet på lik linje med de fleste andre.

I dagens Norge koster det penger å delta i sport og kulturaktiviteter og også i skolen/utdanning koster det mye penger for å delta på for eksempel skoleturer og å kjøpe skolebøker.

– Fattigdom i Norge handler veldig ofte om å være utelukket fra å delta på arrangementer, sportsaktiviteter og andre ting, fordi man ikke har penger til det. Dette fører også til begrensinger i de muligheter man har til å påvirke sin egen livssituasjon og til å ta sine egne valg. På fagspråket heter dette sosial eksklusjon

Så hva kan du som ressursperson gjøre for å hjelpe familier som har barn, som ikke får den samme sommerferien som dine barn?

– Kanskje ta med klassekamerat til Syden, på stranda eller på fjellet der man vet at foreldrene har det trangt? Det aller viktigst man kan gjøre for barn som ikke delta på noe pga økonomiske utfordringer, er å se de. La de bli sett og hørt, snakke med de om alt annet enn penger, og la de få delta i dine barns sommer-aktiviteter og gjøremål.

For alle som sliter med økonomien er det en ting å gjøre, snakk med banken og andre kreditorer. De vil heller ha litt penger enn ingen penger og er med på en løsning som er best for alle parter.

Gjør en fin sommer for barna, de er framtiden og fortjener kun det beste, og kjærlighet og omsorg er heldigvis helt gratis!

Kilde: Reddbarna.no/ Ung.no

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
I sommer kommer du til å drikke for mye alkohol!

Nordmenn og sommerferie er dessverre forent med alkohol, for mye alkohol for mange. Uansett hvor sommerferien avvikles, så skal det...

Lukk