Jeg tror ikke det er nok med lav eller ingen lønnsvekst, for å få bukt med skille mellom de rike og de lavtlønnende her i landet. Skillet blir bare større og større, de rike blir rikere og de fattige enda fattigere.

Derfor bør mye gjøres for å få de absolutte lavtlønns gruppene opp på et akseptabelt lønnsnivå- Dette gjelder spesielt de ufaglærte som tjener litt over 300.000 kr i året. Og jeg mener denne summen må opp. Og det mye. Det er for stort skille fortsatt.

Offentlig sektor har ikke hatt et økonomisk riktig løft på mange år, skal de holde følge med privat sektor, må noe gjøres nå.

Både offentlig og privat sektor bidro til jobbveksten det siste året, men private jobber bidro mest. Vekst i staten og kommunene var 2 prosent, mens den var 2,6 prosent i private jobber.

Det er veksten i private jobber som virkelig har tatt av:

-I året frem til første kvartal i år ble det etablert hele 48.000 nye jobber i privat sektor. I året frem til første kvartal i fjor ble det skapt bare 11.000 nye private jobber.

Men også staten og kommunene gir sine bidrag:

Veksten i offentlige jobber var 16.000 frem til første kvartal i år. Det er godt over dobbelt så mange nye offentlige jobber som i året frem til første kvartal i fjor.

Streiken kommer til å vare helt til politikerne skjønner alvoret. Akkurat det kan ta tid.

Taperne i alle ledd i det kommunale oppgjøret er de ferske som kommer inn i yrket: Ufaglærte med lav ansiennitet: barnehageassistenter, renholdere uten fagbrev, helse- og barnehageassistenter, som bare får 7100 kroner, eller tre prosent.

Det samme gjør ferske hjelpepleiere og fagarbeidere som faktisk får så lite som 2,6 prosent. De er oppgjørets tapere.

– At vårt velferdssamfunn skal være så feil fordelt må være politikerenes støste jobb. Få opp de lavtlønntes lønninger, skikkelige løft i eldreomsorgen, og gjøre mye mer for å få bugt med fattigdommen i Norge! Det er en skam at mennesker skal måtte stå  i kø for å få mat til seg og sine, når samfunnet for øvrig velter seg i oveflod og luksus.

Jeg vet det er mange som er skyld i sin egen fattigdom og man må ta ansvar for egne handlinger. Men det må være et system som fanger opp dette, og gir folk i vanskelig situasjoner et håp om bedre tider. De sosiale stønadene har ikke økt mye på mange år.

Det er stor streike vilje i kommunene- dette kan gå utover svært mange som blant annet venter på skattepenger.

Kilde

Aftenposten.no

 

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Linnéa Myhre legger ned bloggen- ønsker å skrive bok

Linnéa Myhre har vært en av de bloggerne jeg har hatt glede av å lese de årene jeg selv har...

Lukk