Etter en sommer med mer regn enn sol, og en september med bare regn så langt så har prisene på strøm stupt. Du kan mao dusje akkurat så lenge du vil for øyeblikket. Det er svært lite som tyder på at det blir like billig ut året. Allikevel så kan man se for seg langt billigere strøm den kommende vinteren enn den i fjor.

Det er også ulik pris på strøm i Nord- Norge mot den vi betaler i sør. Slik bør det ikke være.

 Snart er alle vannmagasiner fulle, og mye nedbør faller i områder der det ikke er mulig å lagre mer vann. Dermed tvinges vannkraftprodusentene til å lage strøm av nedbøren med en gang, uten å lagre den i magasinene. Dette gir seg artige utslag i ekstremt lave priser, samtidig som krafteksporten pågår for fullt.

Det neste blir vel at produsentene må gi bort strømmen på nattestid.

CopyrightVidarKolstad.jpg  

 

Strømprisene er noe nordmenn de ti siste årene har vært veldig opptatt av. Og det med rette. Strømprisene har vært høyere enn i de ti siste årene i Norge.

Strøm er det vanligste ordet for elektrisitet. Norge har vann som energibærer og grunnlag for produksjon av elektrisitet.  Produksjonen er avhengig av nedbør og tilsig og Norge har i et normalår nær en produksjon som tilsvarer forbruket.

Norge bruker mer elektrisk energi (strøm) pr. innbygger enn de aller fleste.  Det har sammenheng med at vi bruker elektrisitet til blant annet oppvarming i mye større grad enn i andre land, der vannbåren varme er dominerende, spesielt i byene.

Nær 99 % av elektrisitetsproduksjonen i Norge kommer fra vannkraft, og er derfor definert som fornybar energi. Fornybar energi er blitt et viktig begrep i energiproduksjonen, fordi energi produsert av fossile brensler er definert som miljøverstinger, spesielt kull, men også gass og olje.

En strømregning for en hel vanlig husstand i Norge lå i vinter på mellom 5000 og 7000 kr noe som svir skikkelig på pungen for de fleste.

Alt tyder på at denne vinteren blir det langt mer “humane” priser på strøm, de fleste steder.

Spør man noen som ble rammet av flom i løpet av sommeren, ville nok disse heller hatt høy strømpris, og husene sine i behold.

– Pass på at du leser av strømmåleren til riktig tid, på den måten får du så riktig regning som mulig. Hvis ikke gjør nettselskapet det for deg, og da blir strømforbruket ditt beregnes utifra et standard strømforbruk, og eventuelle sparetiltak du iverksetter vil ikke gjøre utslag på regningen.

Skulle du få en større regning enn du klarer å betale så er de fleste strømleverandører velvillige til å dele opp regningen over flere måneder. Det skal derimot ikke være et problem på en stund ennå, da strømprisene er rekord lave for øyeblikket.

Frykter du høye strømpriser i vinter?

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Bloggere- skjerp dere! Kom med noe bra da!

    Er du glad i å blogge så blogg. Gjør du det for at alle andre gjør det så...

Lukk