Økt kriminalitet i Norge – er du forberedt?

Grovere og hyppigere kriminalitet i Norge gjør det vanskeligere og farligere å bo i grisgrendte strøk og alene. Er du gammel er du også et yndet mål. Å bo i Norge ser ut til å bli vanskeligere i årene som kommer, av ulike årsaker.

Sorry, there are no polls available at the moment.

I de store byene kan du risikere å bli møtt med gjenger som kan være villig til å drepe deg for noen hundrelapper. Dette er Norge i framtiden. Dessverre. Men det er den organiserte kriminaliteten som utgjør den største faren for landet og som på sikt, utgjør en fare for oss alle.

Lest? Tiggerne – Lykkelandet med de rike bakmennene

I mars 2016 var 50% av de innsatte på Ullersmo av utenlandsk opprinnelse, og i hovedstaden var 9 av 10 foreldre som var dømt for vold mot barn, med innvandrerbakgrunn. Men problemet er mer sammensatt og komplekst enn å si at alle som kommer til Norge er kriminelle.

Continue reading «Økt kriminalitet i Norge – er du forberedt?»

Forventer terror på norsk jord

Europa skjelver etter nok et terrorangrep, der en av Spanias mest besøkte byer i vakre Barcelona var åsted for rå og brutal ondskap nylig. 14 mennesker mistet livet, deriblant flere barn, en jente på 3 år og en gutt på 7.

PST ser det som sannsynlig at det kan komme et angrep på norsk jord.

Tog og bane, oljeinstallasjoner i Nordsjøen, flyplasser, broer og terrormål med høy sårbarhet, som sentrumsgater med mye publikum er utsatt. Politiets sikkerhetstjeneste tror at det finnes terrorceller som har Norge som mål – og at et angrep kan komme i løpet av året.

17. mai i år var annerledes i flere større byer i Norge, der busser og større kjøretøy blokkerte de travleste gatene, utelukkende for å stoppe eventuelle angrep på norske borgere. Mange etterlyser flere permanente sperringer for å gjøre f.eks Karl Johans gate i hovedstaden tryggere.

Continue reading «Forventer terror på norsk jord»

22. juli – seks år etter …

Skuddene på Utøya har stilnet. Hylene, redselen, skrikene og gråten har lagt seg. 22. juli 2011 virker fjernt, men likevel så nært. Minnene vil leve evig.

Kanskje fordi vi ikke har kommet noe særlig videre med sjokket og opplevelsen av å bli angrepet. Rettssaken og et gjentagende fokus på terroristen i nyhetene har gjort det vanskelig for mange offer og etterlatte å komme videre.

AUFs sommerleir har igjen blitt holdt på Utøya de siste årene, men aldri like levende og humørfylt som før angrepet.

Selv om drønnet for terroristens våpen har dødd ut og de hjelpeløse ropene om bønn og hjelp aldri nådde fram, er tårene like salte og savnet etter de som aldri kom hjem – like ekte og sårt.

Det har gått seks år siden Anders Behring Breivik gikk til angrep på Norge.

Hva har skjedd siden?

Til minne om de 77 drepte:

Fem år etter – hvor var du da Norge ble rammet av terror?

Sårene har begynt å gro, smertene sitter fortsatt i hjerte, minnene om rå ondskap blandet med TV-bildene fra Oslo sentrum og Utøya er uslettelig. Fem år er gått siden Norge ble rammet av voldsom terror. 

Husker du hvor du var og hva du tenkte da de første uvirkelige bildene kom?

Selv satte jeg foran TV-skjermen og var helt sikker på at Norge ble angrepet av en fremmed stormakt, eller at det var høyreekstreme som ville markere ett eller annet. Jeg fikk for så vidt rett. Terroristen hadde en agenda, men de lærde som skulle vurdere massedrapsmannens handlinger, ble aldri enige om han var tilregnelig eller ikke.

Selvsagt må vi gi tiden muligheten til å lege alle sår, men noen sår er for smertefulle, noen sår vil ikke gro, noen sår blør fortsatt.

Heldigvis fungerer rettsapparatet tilstrekkelig, Anders Behring Breivik ble dømt til 21 års forvaring, og vil neppe settes fri igjen.

Hva har skjedd med Kongeriket Norge, hva har skjedd med oss etter terroren som endret alt, og hva har skjedd med deg på fem år? Vi vet at Norge ikke har blitt mer åpent, vi vet at Norge ikke har fått på plass de nødvendige sikkerhetstiltakene og vi vet at mange av de skadde og etterlatte fortsatt har traumer og lider av manglende oppfølgning.

Og vi vet at politikerforakten øker i spann med avsløringene om manglende handlekraft – fra de som kunne ha gjort så mye mer.

Oslo 25/7-2011

Morten F via Compfight

 

Continue reading «Fem år etter – hvor var du da Norge ble rammet av terror?»

Sirkus Breivik i gang igjen

Massemorderen har saksøkt den norske stat for brudd på den europeiske menneskerettkonvensjonen nr 3 (forbud mot tortur) og 8 (Retten til respekt for privatliv og familieliv) Anders Behring Breivik klager altså på forholdene i Skien fengsel.

I følge rykter skal massedrapsmannen ha kollapset og tatt til tårnene for en tid tilbake. Han måtte dele sine fire celler han har til disposisjon, med med annen innsatt. Til tross for at han aldri skulle dele noen av cellene med sin medfange, var det nok til at Breviks liv raste sammen.

Faktisk finnes det altså følelser hos terroristen. Følelser for eget godt befinnende.

Nå skal verden nok en gang måtte ta stilling til massedrapsmannen. Cirkus Brevik i gang igjen, dessverre. Nå med ønsker om bedre soningsforhold. Heldigvis, for de etterlatte, skadde og pårørende etter 22. juli 2011, er det kun satt av fire dager til denne rettssaken. Det er all grunn til å tro at soningsforholdene for terroristen; ikke blir endret på bakgrunn av denne.

Breathe in, all the way down

hjl via Compfight

Continue reading «Sirkus Breivik i gang igjen»

Anders Behring Breivik – truet i fengslet , vil ikke overleve friheten!

Skulle terroristen bak 22. juli 2011 noen gang bli en fri mann – måtte Gud forby, vil han ikke leve lenge. Ved en glipp i rutinene i Telemark fengsel, avdeling Skien, klarte nylig en medfange å få verbal kontakt med Behring Breivik. 

Rutinene skal allerede være utbedret i fengslet hvor terroristen soner 21 års forvaring for å ha drept 77 mennesker, og kvestet enda flere. Det er en kjent sak at det er en rangordning i fengsler verden over, barnemordere er absolutt nederst i denne ordningen. Vedkommende som er dømt for drap av barn og unge, vil måtte leve resten av livet i frykt for represalier.

Skulle en eller flere medfanger få tak i terroristen i fengslet, ville hans dager være talte.

Folk flest, Ola og Kari Nordmanns skattepenger – går blant annet til å holde en egen fløy i Telemark fengsel avdeling Skien, bemannet med flere fengselsvakter, pga den høye sikkerheten som må opprettholdes, døgnet rundt. Flere av de ansatte i fengslet har over lengre tid hatt problemer og følt seg utmattet av terroristens oppførsel.

Oslo Domkirke

Dmitry Valberg via Compfight

Totalt mangel på anger, og en utpreget og manipulerende oppførsel har pålagt fengselsvesenet, myndighetene og Kriminalomsorgens yrkesforbund, å rullere terroristens soningssted. Behring Breivik blir derfor flyttet med jevne mellomrom, fra Telemark til Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Antall brev som fangen ønsker å sende ut av fengslet, som må gjennom streng sensur, er også en direkte årsak til de krevende forhold fengselsbetjentene jobber under.

Til tross for at Norges farligste fange, sitter under det som kalles under «særlige høyt sikkerhetsnivå», klarte nylig en medfange å true Behring Breivik. Vedkommende hadde forlatt sin egen luftegård og tatt seg inn i område «særlig farlig fange» og banket på døra til terroristen.

«Bare denne døra forhindrer at jeg hadde drept deg, om jeg fikk tak i deg!». Sa vedkommende i følge en reportasje i Aftenposten.

– En forhatt mann, som koster norske skattebetalere millioner av kroner per år, og som fortsatt bruker all sin tid på å skrive brev og propaganda, som sendes ut til alle verdens hjørner, burde bli bragt til taushet en gang for alle.

Hadde rettsvesenet fungert optimalt – ville ikke en mann med Behring Breiviks agenda, fått lov til å spre sine meninger til omverden. Dessverre har ham med loven i hånd, rett til skrive videre på sitt forrykte manifest, til alle som er i hans gale lille verden.

Skulle en dom i framtiden, frigi mannen bak Norges mørkeste dag i moderne historie, vil det norske folk la brakkejustisen gjelde. Måtte han dog forbli bak murene for alltid.

 

Kilde: Aftenposten.no

Vargas

Politiets bilde av terroristen på Utøya

Hjelp oss vi dør, han er utkledd som politi og skyter på oss! Kom fort! Dette og en lang rekke hjerteskjærende samtaler utspant seg de grusomme timene terroristen slaktet ned sine uskyldige ofre på Utøya for tre år siden. Fortsatt er det mange som sliter og har store traumer av opplevelsen etter hendelsen som endret Norge for alltid. 

Politiet gjorde det de kunne under de forutsetninger de hadde. Dessverre for mange av de uskyldige ungdommen kom hjelpen så alt for sent.

Fortsatt sitter det venner, familie, skadde og etterlatte uten nevneverdig støtte eller nettverk rundt seg etter 22. juli 2011. Vi leser om det i aviser og ser fortvilte foreldre som fortsatt ikke klarer å komme videre etter å ha mistet en av sine nærmeste. Du husker selvsagt hvor du var, hva du tenkte og hvem du ringte til for å si at Norge har blitt angrepet av terrorister. 

Det var en naturlig reaksjon for oss alle. Vi hadde bare hørt om terror langt vekk fra Norge. Utført av terrorister som så alt annet enn norske ut.

Norge ble på mange måter lammet den sommeren det smalt i Oslo. Vi satt som fjetret og trodde ikke det var sant. Dagen etter kom politiet med ubegripelige tall. Kanskje så mange som 80 unge mennesker kunne ha blitt drept på Arbeiderpartiets sommerparadis. Et paradis som var blitt omgjort til et skrekk-kabinett.

Foto: Politiet

Continue reading «Politiets bilde av terroristen på Utøya»

Anders Behring Breivik kommer til å dø i fengsel- Ja, og så?!

Norges mest forhatte mann, terroristen Anders Behring Breivik har skrevet brev igjen. Et brev som er sendt til en rekke utenlandske medier, til sine advokater og til norske myndigheter.

Brevet på 30 sider der det kommer tydelig fram hvor dårlig han blir behandlet og «torturert», det presiseres at han ikke vil overleve, men dø i fengsel. Ja, og så? Hvem bryr seg nevneverdig? Han kan vel råtne i Skien fengsel der han sitter på avdelingen for «særskilt sikkerhet».

Du husker selvsagt hvor du var og hva du tenkte, kl 15:25 i Regjeringskvartalet i Oslo. Breivik var i gang med sin terrorplan.  Historien kjenner vi ned i minste detalj. Vi har sett og hørt skrekkhistorier fra de overlevende og sett bilder fra åstedet. Vi har sett Kongen gråte med sitt folk.

Fortsatt sitter sorgen i kropp og sjel hos mange.

Continue reading «Anders Behring Breivik kommer til å dø i fengsel- Ja, og så?!»

Snille Anders kan ikke stå bak 22. juli

Debatten går en høy gang. Forfattere har fått tilgang til en kilde som ikke lenger kan forsvare sitt ord, derfor er vi ikke med på å ta parti i de konfliktene som forfatterne åpnebart har seg i mellom. Vi bare referer til medias ord på hva terroristens mor kommenterte før hun døde. 

– «Snille gode Anders kan umulig stå bak en slik gjerning», dette er ord angivelig Anders Behring Breiviks mor skal ha kommet med når hun ble konfrontert med terroren. Nå er det ikke så mange som har direkte sympati med ondskapen som rammet Norge midt i fellesferien i 2011.

Leila Scelaci Foto: Privat

– Allikevel ser man et skremmende mønster i at det ikke var så galt det som skjedde. Nettopp fordi terroren var basert på fremmedfrykt og et varsel om at Norge og vår nasjon, vår eksistens som et demokrati var i fare. Vi burde ikke legge oss flate for de som forsøker å ta over den vestlige friheten som vi kjenner den i dag.

Breivik ville vekke det politiske Norge, han ønsket å få ta over selv, han valgte å kalle seg for en militær kommandør i den norske motstandsbevegelsen.  I hans lille patetiske fantasiverden var han altså en som forsøkte å beskytte sin nasjon.

– Hans mor, og alle andre mødre vil alltid forsvare sitt eget kjøtt og blod så langt det er mulig. Om det lar seg gjøre å forsvare Breiviks grusomme terror 22. juli 2011, må det i så fall en mor til. Innerst inne er det liten tvil om at Breviks mor var en ulykkelig mamma. Hun var mor til Norges mest forhatte mann.

Nasjonal-skatten Helene Bøksle fikk sine følelser satt på prøve da det via den mye omtalte rettssaken mot Breivik, ble avdekket hans lidenskap for hennes musikk og spesielt «Ere the World Crumbles». Da denne ble spilt i retten i det som var et bevis fra aktor, på hvilken video Breivik selv hadde produsert i sitt manifest, brast det for terroristen og tårene rant.

Om du er av kjøtt og blod, med en sjel og et menneske med følelser og håp, om du føler det beste for din neste. Da bør du også ta innover deg de krevende fakta som ble lest opp i Oslo Tinghus under rettssaken mot Anders Behring Breivik. Bare en liten parentes om hva som faktisk skjedde de timene som forandret Norge for alltid.

Hold deg fast. Fra  sal 250 på dag tolv: Akkurat denne saken handler om Leila, hun var leder i Fredrikstad AUF og vara til fylkesstyret i AUF Østfold.

ADVARSEL: Det du leser videre er en direkte oversettelse uten sensur i fra rettssaken mot Breivik:

*På et flyfoto markerer en rød prikk at Lejla Selaci ble funnet på veien rett foran Kafebygget. Et bilde av Selaci kommer opp på skjermen. Bistandsadvokat Thomas Benestad starter å lese om henne som menneske.

* Bistandsadvokat Thomas Benestad: – Lejla Selaci var en flott og ubeskrivelig jente, som var høyt elsket av alle. Benestad: – Lejla spredte latter og glede hver eneste dag. Hun er kjent for å stå for rettferdighet, solidaritet og demokrati. Hennes favorittsitat var: «Du skal være mot andre som du vil at andre skal være mot deg».

* Bistandsadvokaten sliter med å lese opp teksten. Stemmen brister flere ganger. Bistandsadvokaten sliter med å lese opp teksten. Stemmen brister flere ganger.

* To tilhørere forlater salen gråtende. Benestad: – Familien sier: «Vi skal kjempe videre. Vi treffes igjen. Hvil i fred. Vi elsker deg, og vi er veldig, veldig stolte av deg.» Det er en hilsen fra foreldrene og hennes tre brødre.

* Bistandsadvokaten er gråtkvalt når han leser opp hilsenen. Flere gråter nå og forlater rettssalen.

Du som forfatter, journalist, reporter eller blogger kan fortelle nettopp denne historien videre. Fortell om Lejla Selaci og hennes venner som skulle være noe fantastiske dager på vakre Utøya. Før terroristen kom og laget den flotte øya om til et helvete på jord.

Ofrene etter 22. juli 2011 skal aldri bli glemt. Aldri!

Hva som enn skrives om terroristen, vil det ikke gi noen av de drepte tilbake. Vi ser framover og håper på bedre tider. Allikevel er tårene like salte, savnet like stort, og vi klarer bare ikke å glemme. Savnet sitter i sjel og hjerte. Nye overskrifter om 22. juli river opp nye sår for de som er etterlatte eller skadde fra terroren.

Vi kan ikke glemme de som måtte dø fordi de ville det beste for oss alle. Vakre Leila ble bare 17 år gammel, hun vare en av 69 drepte på Utøya.

 

Her er Breiviks øvrige ofre:

 

Anders Behring Brevik var alt annet enn snill…

 

Vargas

 

Anders Behring Breivik (32) er Norges fiende nr 1

 Anders Behring Breivik (32) som er pågrepet for bomben i Oslo sentrum, og massedrapene på Utøya, har bodd på Oslos vestkant i hele sitt liv, før han meldte flytting til Hedmark for én måned siden.

VG har fått bekreftet fra flere uavhengige kilder at det var Anders Behring Breivik som ble pågrepet av væpnet politi etter massedrapene på Utøya fredag.

I månedsskifte juni/juli flyttet han ut fra leiligheten på Oslos vestkant og til landlige Rena i Hedmark.

Blant andre interesser tilkjennegir han sin beundring for Winston Churcill, klassisk musikk og Max Manus.

– Den 32 år gamle mannen har vært aktiv innen dataspill og har vært engasjert i online-spillet World of Warcraft. I forbindelse med dette spillet har han lagt ut et bilde av et pistolløp.

– Hvordan skal man greie å behandle et menneske humant etter at man har fått bekreftet at vedkommende har henrettet minst 10 mennesker på Utøya, samt stå for å kjøre en bil med kanskje så mye som 100kg sprengstoff direkte mot regjeringskvartalet der minst 7 mennesker endte sine liv, i Norges tjeneste?

Anders Behring Breivik (32) vil for all framtid bli merket som mannen som snudde Norge på hodet med sine grusomme handlinger.

Jeg tar ikke forbehold om dette da det er så mange indisier om at dette er faktisk mannen som har minst 91 mennesker på samvittigheten.

– Selvsagt er det fristende å måtte ønske at vedkommende måtte brenne i helvete til evig tid. Men det er langt mer fornuftig at Anders Behring Breivik vil få sin dom, som etter all sannsynlighet vil bli lovens strengeste dom, 21 års fengsel med forvaring.

Om han overlever i fengslet…

Jeg vil samtidig oppfordre alle foreldre om å ta en god og lang samtale med barn som er engstelig og har spørsmål om hendelsene i Oslo og på Utøya.

Gjør om din Facebook på profil, sørg for at du er med å vise din nasjonalfølelse og støtte til det norske folk i en svært vanskelig tid. Sett opp det norske-flagg på ditt profilbilde du også.

 

Vargas