Barn i krise? Ring etter klokken 15:00

Det er trist og skremmende at barn og unge som opplever krise på kroppen, ikke har noe sted å kunne ringe, før etter kokken 15:00 på ettermiddagen. 

Å oppleve å finne sin egen mor, oppløst i tårer, med avføring over hele kroppen, dopet på stokk eller dritings av alkohol – gjør noe med en syvåring.

Det er mange gode grunner for å etablere en nødtelefon for barn og unge, men viktigst av alt er at:

  • Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.
  • Nødtelefonen 116 111 er gratis
  • Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge
  • Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen 116 111

 

Continue reading «Barn i krise? Ring etter klokken 15:00»

Har du en seng til overs?

Kanskje er fosterhjem noe for deg og din familie? Det finnes nemlig ikke nok slike hjem i Norge. Har du hjerterom, husrom, plettfri vandel og normalt god helse, kan du være den rette.

Det kreves at livssituasjonen er stabil og at du har interesse av særlig god omsorg, og overskudd for barn generelt.

Årsakene til at barn i Norge, trenger et annet hjem, enn hos sine biologiske- eller adoptivforeldre, er svært ulike og mange.

Når barn eller unge av ulike grunner ikke kan bo hos familien sin, er det barnevernets oppgave å sørge for at de får en trygg og god omsorg. De fleste barn og unge som plasseres utenfor hjemmet, flytter til et fosterhjem, mens noen plasseres på barnevernsinstitusjon eller i bolig med oppfølging.

Som en god omsorgsperson, får du utfordringer og mestringsfølelser du aldri tidligere har kjent på, og du får oppleve gleder og berikelse bare barn kan gi. Barnet selv, er sjeldent årsak til at det må flytte vekk fra sitt eget hjem.

Seksuelt misbruk, alkoholmisbruk, narkotikamisbruk, vold eller annen omsorgssvikt er voksnes gjerninger. Disse må barna skjermes fra, da er det barnevernets ansvar å finne alternative bomuligheter for disse utsatte og uskyldige.

Los hijos, cuando son pequeños, entontecen a sus padres; cuando son mayores, los enloquecen.

Marcos de Madariaga via Compfight

Continue reading «Har du en seng til overs?»

Fosterforeldre- Er fosterbarn velkommen til deg?

Av mange barn i Norge er så er det et stadig økende antall som har behov for en fosterfamilie fordi deres egne foreldre ikke makter oppgaven som kreves å være nettopp det. Foreldre. Barn i alle aldre har behov for et trygt og godt hjem, og det er det dessverre ikke alle som får-

Hadde du og din familie hatt potensiale til å ta til dere et fremmed barn som trenger kjærlighet, trygghet og ikke minst omsorg?

Man skal ha ressurser nok, og planlegge godt, samt ha ryddige forhold på alle plan for å bli godkjent som fosterforeldre. Det er ikke bare å ringe kommunen å si at det passer denne uken, vi er klare. Det er strenge, men viktige krav som stilles til potensielle fosterforeldre.

Barn som er så heldig å komme inn i et hjem som har alle disse punktene på plass, og ikke minst har lyst til å få et barn å ha omsorg for, kan få hele livet på skinner, og endelig begynne å leve normalt igjen.

– Man kan forestille seg alle de grunner til at foreldre må ty til hjelp for å få plassert barna sine i fosterhjem. Dop, alkohol, sykdom, kriminalitet og trang økonomi. Det er helt sikkert mange andre grunner også. Barna er selvsagt ikke skyld i problemene foreldrene har kommet opp i, men de trenger trygghet, stabilitet og voksne som lytter, respekterer, veileder og er til stede i deres liv.

Hvis dette er noe for dere så ta kontakt med kommunen der du bor. Behovet er skrikende og mange barn står i kø for å få et trygt og stabilt hjem, med voksne som tar barn og unge på alvor.

Barn er verdens viktigste og vår framtid. Alle barn har krav på å få den omsorgen de fortjener og behøver for å få et verdig og godt liv.

Barn som ikke har et hjem med foreldre som tar seg av de og er der når det kommer opp spørsmål som trenger svar. Mister sjansen til å gjøre det de fleste andre barn gjør, nemlig motta kjærlighet, støtte og oppmuntring i den viktigste perioden i livet.

Fosterforeldre kan aldri erstatte en mor og en far 100%, men de kan gi den kjærligheten og den støtten som er nødvendig for fosterbarn som lengter etter noen som vil høre på de.

Åpner du din dør?


Vargas