Norge styres av Erna og damene

Norge styres av kvinner, bokstavlig talt. I den nye blågrønne regjeringen, ledet av Erna Solberg (H), er det flere kvinner som sitter på de viktigste ministerpostene. Det er kvinner som styrer Norge inn i framtiden. Kanskje er det en styrke, sannsynligvis er det heldigvis.

Kari Gjesteby, Sidsel Rønbeck og Gro Harlem Brundtland var politikerne som i 1981 var foregangskvinner, kvinner forut for sin tid, men som var på sin plass og gjorde en fremragende jobb den gang.

Nå, i 2018 er det Erna Solberg som styrer det urolige politiske klima for Norge, og med seg har hun en rekke kvinner. Noen debutanter, noen erfarne, men felles for alle disse – de sitter med makten til å gjøre Norge til en spydspiss inn i fritiden.

Norge skal klare seg uten olje-milliardene i framtiden, vi skal stå i mot sterke militærmakter som snuser langs grensene og miljøspørsmålene er mange og kompliserte. Det skal kloke hoder til for å løse framtidens utfordringer. Kvinnene i den sittende regjeringen skal få bryne seg, men framtiden i det politiske landskapet ser kanskje lysere ut enn på lenge.

En klok og riktig avgjørelse, å gjøre Norges eldre synligere, gjennom å få på plass en egen minister post for eldre- og folkehelsen.

Erna Solberg bør få kudos for sin måte å styre landet på. Regjeringen og Høyres hovedmotstander, en gang det stolte Arbeiderpartiet – ligger med brukket rygg, og er per dags dato, en parentes i norsk politikk.

Continue reading «Norge styres av Erna og damene»

Selfie-Erna setter politikken i skyggen

Statsminister Erna Solberg (H) har det siste året blitt avbildet en rekke ganger med en såkalt «selfie-stang.» En metallstang hvor man kan feste mobilen for å skaffe den nødvendige avstanden for å få et større motiv av seg og gjerne flere andre.

Til jul i 2014, ble det solgt titusenvis av slike stenger i Norge, Erna Solberg var åpenbart en av kundene. «Selfie,» kanskje fjorårets viktigste nye ord for mange. Dessverre ser det ut til at Norges statsminister er vel ivrig med «selfie-stangen» eller «the selfies rod» som den egentlig heter.

Stadig flere politikere blant de opposisjonelle synes Erna Solberg bruker sin egen mobil på stang, nettopp for å skape show, og lager stadig oftere en PR-jippo rundt sin person. I stedet for å fokusere på sitt ansvar som landets viktigste politiker, og med alle de viktige oppdrag dette medfører.

Selfie StickCreative Commons License

R4vi via Compfight

EPP Summit, March 2015, BrusselsCreative Commons License

European People’s Party via Compfight 

Continue reading «Selfie-Erna setter politikken i skyggen»

Send Mulla Krekar ut av Norge med første fly!

Fremskrittspartiet gitt til valg på at de skulle sende «Mullaen» ut av Norge snarest, om de kom til makten. Nå har de blå-blå styrt lenge nok til at de kan gjøre alvor av sine lovnader. 

– FRP har dummet seg ut med bompengesaken, de lovte som kjent avvikling av bompengeordningen, faktum er at vi har flere bomstasjoner nå enn noen gang tidligere her i landet. Nå ser det ut til at situasjonen i IRAK, gjør det vanskelig for regjeringen og justisminister Anders Anundsen (FRP) å få sendt Mulla Krekar, som må sees på som en kvise på samfunnets rumpe.

En person som har kostet skattebetalerne mange millioner kroner via en rekke rettsaker og nå fengsling.

La det være sagt med det samme. Fremskrittspartiet, Høyre og en samlet regjering ønsker for alt i verden å få Mulla Krekar ut av landet, men via menneskerettighets-lover og regler kan ikke, den fortsatt fengslede mannen- sendes rett i døden.

220px-Mullah_Krekar

Continue reading «Send Mulla Krekar ut av Norge med første fly!»

Datalagringsdirektivet et overgrep?

I Oslo blir kvinner voldtatt av ikke vestlige menn, som er i Norge for å søke asyl, eller de har ikke oppholdstillatelse i det hele tatt.

Politiet glimrer med sitt fravær og volden øker, politikerne er handlingslammet.

På samme tid sitter de samme politikerne og bestemmer seg for at det norske folk skal kunne overvåkes, all nettbruk, telefon samtaler, og hvor og når du bruker VISA kortet ditt- alt dette for å kunne få bukt med kriminaliteten heter det fra Brussel.

– Det er veldig, veldig ille. Jeg tror ikke de som stemte for direktivet skjønner konsekvensen av vedtaket. Kommende generasjoner vil fordømme oss for det som er vedtatt i kveld, sa Venstre-leder Trine Skei Grande (V) til NTB umiddelbart etter voteringen.

Venstre er i Norge partiet som først markerte seg imot datalagringsdirektivet, allerede i 2006.

Politikere blir drapstruet og flere politiske nettsider er blitt hacket de siste dagene etter at AP og Høyre ble enige om å innføre EUs datalagringsdirektiv i norsk lovgivning.

  • Datalagringsdirektivet ble vedtatt i EU i 2006 som en reaksjon på terrorangrepene i New York, Madrid og London. Avtalen mellom Høyre og Ap pålegger teleselskaper lagring av såkalte trafikkdata i seks måneder.
  • Det som skal lagres, er opplysninger om hvor og når den enkelte bruker mobiltelefon, sender e-post eller søker på nettet. Innholdet i samtalene skal ikke lagres.
  • Utlevering av trafikkdata må avgjøres av domstolene og skal kun skje i forbindelse med etterforskning av kriminalitet med en strafferamme på minimum fire års fengsel. Det innføres konsesjonsplikt for telekomselskaper som skal lagre data. Kryptering pålegges i visse situasjoner.
  • Datatilsynet får en avgjørende rolle i utformingen og oppfølgingen av de konkrete sikkerhetstiltakene. Tilsynet var under høringsrunden sterkt kritisk til mange av de tiltakene som nå blir satt i verk. (Kilde: NTB)

– Jeg er helt sikker på at dette vedtaket bare er starten på et politisk ragnarok vi ikke har sett maken til tidligere. Høyre og AP stå sammen med å få det nødvendige flertallet, men også innad i de to partiene er det markante skikkelser som sier sitt eget parti midt i mot.

Leder av Oslo Høyre, Michael Tetzschner, varslet fra talerstolen at han ville stemme nei, i henhold til sin overbevisning.

Det omstridte direktivet ble vedtatt med 89 mot 80 stemmer. Nå har alle de som stemte for, mottatt trusselbrev på epost.

Stortingsrepresentant Tor Arne Strøm(Ap) fra Nordland er rystet etter at mailboksen er fylt opp med trusselbrev.

– Innholdet er ikke særlig fint. Enkelt sagt sier mailene at alle som vedtok datalagringsdirektivet burde brenne i helvete, sier Strøm.

Politikere skal følge folkets vilje, og ikke trumfe gjennom egne meninger og i mot folkets ønske. Her skulle det selvsagt ha vært en folkeavstemning etter grundig informasjon og gjennom gang.

Her er det mange politikere som har stemt på noe de ikke er helt sikre på hva er for noe, og slik kan man ikke drive politikk. Ingen er interessert i å bli sett i kortene så til de grader som dette direktivet gir adgang til.

Politiets sikkerhetstjeneste ser svært alvorlig på at lover vedtatt av de folkevalgte ikke blir respektert.

– Vi tar dette meget alvorlig, og vi vil følge dette opp på flere ulike måter. Å komme med trusler mot lovlige vedtak og mot stortingspolitikerne som har vedtatt dette, er veldig alvorlig, sier Martin Bernsen, informasjonssjef i politites sikkerhetstjeneste.

– De politiske lederne Solberg Stoltenberg er de minst populære i Norge for tiden, og de vet nok om misnøyen i folket. Dette Datalagringsdirektivet er et spark i lysken på alle lovlydige borgere som ikke vil annet enn å ha sitt privatliv i fred, og ikke ha en «Big Brother» hengende over seg som får med seg alle bevegelser som «øyet»  i «Ringenes Herre» filmene.

Anonymus består av en rekke hackere og aktivister som, slik navnet tilsier, ikke avslører sin egen identitet. Nå velger imidlertid en av aktivistene å stå fram, fordi han mener det har vært så mye feilskriving i media om aksjonen mot de to partiene. Geert-Jan Korsbø Nilsen (36) er en programmerer og applikasjonsutvikler fra Stavanger. Han var tidligere medlem i Høyre, men meldte seg ut etter at Høyre gikk inn for DLD. Og like etter sluttet han seg til Anonymous.

– Kampen om DLD er ikke over. Om så må, skal regjeringen fjernes. Friheten som mennesker har dødd for, som man har kjempet for, er plutselig ikke verdt noe. Du skal ikke lenger ha den individuelle friheten. Quisling solgte landet vårt, og det samme gjorde Arbeiderpartiet og Høyre. Selv flere EU-land har funnet ut direktivet er grunnlovsstridig, fortsetter han.

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud mente Stortinget gir norsk politi virkemidler som Stasi og KGB ville vært grønne av misunnelse over.

For meg virker det som om at dette politiske vedtaket burde vært lagt på is inntil videre- Ikke minst for å få fram virkemidlene, og konsekvensene for folk flest. Overvåking generelt er et negativt ladet ord, og det norske folk vil ha sitt privatliv skjermet.

Så enkelt er det egentlig.

Vi har ikke hørt siste ord i denne debatten …

 

Vargas