Stikkordarkiv: jordskjelv

Norge i desember – nei takk!

På tide å komme seg vekk fra gamle landet, til sol og varme, lange strandlinjer og nydelige utsikt. Å oppholde seg i Norge vinterstid, er ikke en bare en prøvelse for de eldre. På tide å pakke og dra.

Thailand next!

Noen kommer plutselig på hva som skjedde i Asia, julen 2004, om man nevner Thailand i samme setning som julen.

Tsunamien som tok så mange liv, brått, uventet og nådeløs. Man kan ikke frykte nye tsunamier og unngå å reise når paradiset ligger der og venter. Det ville være uklokt og ikke reise, enda man skal vokte seg vell for å bli hovmodig.

Heldigvis skjer slike katastrofer svært sjeldent og det ligger i bakhodet, hva som skjedde den gang. Det uvirkelige marerittet.

Thailand, det virkelige paradiset? Foto: The Telegraph

Fortsett å lese Norge i desember – nei takk!

2,8 millioner barn er berørt av jordskjelvet i Nepal!

I Norge er vi drøyt 5 millioner mennesker. Tenk deg det skremmende tallet, og det faktum at mer enn halvparten av oss skulle være direkte rammet av jordskjelv, det tusenvis står uten, tak over hodet, mat og rent vann.

En surrealistisk og uvirkelig tanke, men  som er en realitet for mer enn 8 millioner mennesker i Nepal. Se på tallet én gang til. 8 millioner enkelt individer og svært mange av disse er altså barn!

11182256_10155404722050214_3737034593818264943_n

Fortsett å lese 2,8 millioner barn er berørt av jordskjelvet i Nepal!

Jordskjelv på norsk jord kan gjøre store skader

Det er ingen selvfølge at Norge er forskånet for et større og alvorlig jordskjelv. Det er bare en mye. Det er faktisk en større sjanse for et stort jordskjelv utenfor norskekysten eller på fastlandet enn de fleste tror.

Nå har vi akkurat lagt bak oss tragedien i Japan, så står Europa og Spania for tur. I skrivende stund er dødstallet elleve, men det er store sjanser for at det øker. Jordskjelv trenger ikke å ramme mennesker, men når hus og bygninger raser sammen så er resultatet ofte større antall skadde og drepte mennesker også.

Skjelvenes episenter ligger rundt 10 kilometer fra byen Lorca, og skal ha forårsaket omfattende materielle skader. Borgermester Francisco Jodar i Lorca bekrefter overfor en lokal radiostasjon at jordskjelvet har kostet flere menneskeliv, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Dessverre kan vi bekrefte dødsfall på grunn av sammenrasninger og fallende vrakrester, sa ordfører Francisco Joadar til radiokanalen Ser.

(Jordskjelv observert i Norge og tilgrensende områder i år 2004 (røde symboler). Sannsynlige eksplosjoner er merket med gult.)

– Jordskjelvenes størrelse eller styrke måles etter Richters skala, og de målte verdiene, som ofte kalles magnituder, er knyttet til den utløste energi i jordskjelvsenteret.

– Skalaen er så komprimert at en økning på én magnitude tilsvarer en økning på 10 i utslaget på den registrerende seismograf, og en økning på 32 i den utløste energimengde. Dette betyr at skjelv på ca. 3 på Richterskalaen, som bare kan merkes når man er relativt nær episenteret, utløser ca. én milliard ganger mindre energi enn de aller største skjelvene (styrke 9).

Det jordskjelvet som i nyere tid har vakt mest oppsikt skjedde syd for Oslo 23. oktober 1904. Styrken var på 5.4, og skjelvet ble merket over store deler av Sydskandinavia og Nordeuropa. Det er ikke kjennskap om personskader i forbindelse med dette jordskjelvet, men en del skader på bygninger (spesielt pipeløp) ble konstatert.

– Barn er redd for mørke, krig og slemme voksne, men de litt større unge og helt sikkert en del voksne er redde for å oppleve jordskjelv og andre naturkatastrofer.

Det er en helt naturlig angst og redsel å ha. Fordi det er så vanskelig å forutse konsekvensene da disse ofte er veldig store. De kan ramme de vi er glad i, samt hus hjem og andre verdier.

24. mars i år ble Bergensområdet og deler av Vestlandet rammet av jordskjelv. Skjelvet er det kraftigste i området på tolv år. Skjelvet var kraftig etter norske forhold, og er målt til en magnitude på 3,2. Magnitude-begrepet erstatter den tidligere brukte Richters skala.

Det spekuleres i om jordskjelv kan være menneskeskapt. At menneskers griskhet etter stadig mer olje og gassforekomster fra havbunnen er en direkte årsak til at det  er et økende antall jordskjelv. Men dette er ikke på noen måte bevist, men det spekuleres i det.

Et jordskjelv i Norge kan komme opp i over 6 på Richters skala, noe som kan medføre bevegelser i jordskorpa på rundt en desimeter frem og tilbake mellom 2 og 10 ganger i sekundet.

Et jordskjelv kan forårsake store materielle skader, men er sjeldent til fare for mennesker i Norge, selv om det oppleves som skremmende når det først braker løs. Allikevel kan vi føle oss rimelig sikker på at et stort skjelv ikke vil få store konsekvenser.

Årsaken er at mye av den kritiske bygningsmassen i Norge er lave murbygg, som er spesielt utsatt for de skjelvene vi kan forvente særlig i Oslo-området. Her er også grunnen uvanlig bløt, noe som forsterker effekten av et eventuelt jordskjelv. Nye regler om jordskjelvsikring kom i 2004, men disse har ikke tilbakevirkende kraft.

– Derfor vil både Universitetet i Oslo, Slottet og Stortinget kunne få store skader selv ved de mindre jordskjelvene vi kan forvente å få i Oslo-området.

Nå er det bare å håpe at skjelvet i Spania ikke har for mange ofre, og at det ikke er starten på en jordskjelvbølge som brer seg utover Europa.

Filmen 2012 har kanskje en misjon allikevel?

Planeten Jorden, har en fiende som overgår alle naturkatastrofer. Menneskeheten.

 

http://jordskjelv.no/

Vargas