Stikkordarkiv: NAV

Planer om å klå på julebordet?

En gang i året er det lettere å gå lengre enn planlagt, ofte på bekostning av andre. Når alkoholen går inn, kan vettet gå ut. Du ønsker å legge an på den kollegaen du har best øye til, enda han er i et forhold. Eller du ønsker å gjøre et forsøk på å bli bedre kjent med den single skjønnheten i resepsjonen.

Lest: Uforpliktet sex? Med hvem?

Legger du planer om å klå på julebordet, og gjennomfører disse, kan det føre til at det er det siste du gjør på din arbeidsplass. Mange bedrifter har innført nulltoleranse for tafsing.

NHO, Næringslivets hovedorganisasjon går langt i å påpeke en anbefaling for små, mellomstore og større bedrifter. Ta en prat om den mye omtalte #metoo-kampanjen, i forkant av julebordet, nettopp for å unngå pinlige situasjoner – som kan føre til avskjedigelser.

Photo: The Mortimer Arms

Fortsett å lese Planer om å klå på julebordet?

Tiggerne – Lykkelandet med de rike bakmennene

NRK gjorde opptak i Bergen gjennom 24 måneder, og avdekket grums i Lykkelandet, hvor lite eller ingenting blir gjort for å stoppe de rike tiggerne.

Gir du penger til tiggere?

View Results

Loading ... Loading ...

Norge har i årevis vært et eldorado for en rekke forskjellige kriminelle, som vet å utnytte tungrodd byråkrati og naive nordmenn. Rumenske tiggere er en av disse gruppene som står bak alvorlig vinningskriminalitet her i landet.

Politiet, med for få ressurser, kan lite eller ingenting gjøre. I Norges nest største bu, operer mer enn 140 personer, tiggere, rike unge menn, unge kvinner der salg av sex, narkotika og tigging står for de store inntektene – uten at det betales 1 krone i skatt.

Tiggerne i Bergen – organisert kriminalitet Foto: NRK.no

Fortsett å lese Tiggerne – Lykkelandet med de rike bakmennene

Ung og Blakk? NAV hjelper deg i gang!

Om du er ung og blakk, eller ikke lenger fult så ung, men allikevel blakk så er det faktisk håp for deg å få hjelp. NAV får mye feilaktig pepper og usaklig kritikk. Om du tar kontakt med NAV, så vil du bli overrasket over hvor god service du får.

“NAV-Jobblyst” er laget for unge som ønsker å jobbe og tjene egne penger. De unge som er villig til ta en jobb og gjøre så godt de kan for å gjøre en så god innsats som mulig, har alle forutsetninger til å lykkes. Noen har ikke lyst, de har nok penger via sine foreldre- de trenger heller ikke å søke jobb.

– Ungdom som skjønner hva arbeidslivet går ut på og som er villig til å gå på jobb hver dag og legge ned en innsats, kan via “Nav-Jobblyst” få en flott start på arbeidslivet med et yrke de liker fra første dag. Ungdom er en stor ressurs for norsk yrkesliv og de kan ta en rekke forskjellige arbeidsoppdrag overalt i landet, der det er stort behov for arbeidskraft.

Fortsett å lese Ung og Blakk? NAV hjelper deg i gang!

NAV et skjellsord?

 

Det kan umulig være hverken enkelt eller hyggelig å jobbe hos NAV. De ansatte blir utsatt for kritikk fra alle hold, men jeg er helt sikker på at de gjør så godt de kan, men det er ofte ikke nok. Er opplæringen god nok på de forskjellige NAV- kontor, er det lett å spørre seg.

NAV (også Arbeids- og velferdsforvaltningen) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. Innen 2010 skal alle norske kommuner ha etablert et lokalt NAV-kontor. Ved disse kontorene skal brukerne optimalt sett møte et integrert kontor, der ansatte i Arbeids- og velferdsetaten og kommunens sosialtjeneste jobber sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Det er første gang stat og kommune samarbeider så tett om en felles tjeneste. NAV ble opprettet med hjemmel i arbeids- og velferdsforvaltningsloven av 2006.

For å nå disse målene er det en uttalt strategi å la brukerne betjene seg selv via internett eller andre selvbetjeningsløsninger. Videre skal det opprettes en rekke spesialenheter som skal saksbehandle ulike typer saker. Det varsles om omstruktureringer av en rekke avdelinger, og forflytning til andre steder i landet. Dette skjer mindre enn 4 måneder etter opprettelse av etaten. Den nye etatens styringslinjer er blitt flere enn det Aetat og trygdeetaten hadde tidligere, og det er derfor noe mer utfordrende å legge en samlet plan for lokalisering av enheter.

  • Målet med NAV-reformen er:
  • 1. Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad.
  • 2. Tjenester som er enklere for brukerne og tilpasset deres behov
  • 3. En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

Hvert år opplever Nav-brukere å få svært sensitive personopplysninger feilsendt av Nav-kontoret sitt. De færreste av dem går videre med det. Frykt for konsekvenser for senere behandlinger i Nav blir pekt på som en av årsakene til at svært få velger å benytte seg av muligheten til å klage på tapt integritetsvern i Nav – slik loven gir dem all mulighet til.

Det er ikke bra at sensitive papirer blir funnet både her og både der, men det må jo være en åpenbar årsak til dette. Papirene må jo bli fjernet av noen som har tilgang og som bevisst fjerner disse… Da må man etterforske det som innbrudd, sjekke hvem som har tilgang til arkivene osv…

Jeg oppforderer alle ansatte i NAV om å stå på, dere er flinke synes jeg!

– Jeg skjønner at folk blir bekymret når de får papirene sine på avveie, men man skal ikke være bekymret for å si fra når dette skjer. Vi har profesjonelle medarbeidere med høy yrkesstolthet, og den ytelsen vi tilbyr er regulert av et regelverk. Å si ifra vil ikke påvirke sakene til folk,sier Nav-direktør Hilde Olsen sier til VG Nett-

Kilde VG.no og  wikipedia.org

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10017270