Er Norge rustet mot cyber-angrep?

Vi har skrevet om det en rekke ganger, og vil sette fokuset på trusler utenfra igjen – særlig fordi det ser ut til at politikerne våre sover i timen. Er Erna og Co forberedt på monumentale cyber-angrep som slår ut all moderne teknologi? Neppe. 

Lest: Trenger du eget bomberom?

Vi kjenner til den militære opptrappingen i Øst, og usikkerheten som bringer Nato ut i et militært kappløp, foreløpig på papiret, fordi vi ikke kjenner til USAs vilje til å støtte europeiske nasjoner som trenger det – om det smeller på f.eks norsk jord.

Erna formaner om at sikkerheten er i varetatt, at regjeringen gjør mye for å sikre alle digitale utfordringer, både ressursene vi behøver og hva kriminelle kan være villig til å finne på. Erna kaller det å ruste opp for den digitale revolusjonen som kommer, men er det nok? Uten et slagkraftig forsvar?

Russiske atomraketter kan nå europeiske storbyer, og hele Norge, både til lands og til sjøs. Varslingstiden er redusert til omtrent ingenting. Misforståelser kan lede til katastrofer.

VG.no

Heldigvis er Norge blant de aller beste, av de fleste landene i verden hva kunnskap rundt spørsmål om teknologi og de utfordringer vi står ovenfor. Dette viser hvilke forskningsresultatet som ligger til grunn blant eliten innen teknologisk innovasjon. Derfor er også norsk teknologi endel av NASAs fremste hjelpemidler til at som sendes fra kloden i retning framtiden, les Mars og dets like.

Officers on the bridge of a destroyer, escorting a large convoy of ships keep a sharp look out for attacking enemy submarines during the Battle of the Atlantic. October 1941 Foto: Wikipedia.org

Vi vet at framtiden er usikker for planeten vår, vi mennesker har ikke tatt utfordringene på alvor, og ifølge tilbakemeldinger fra Davos, ser det ikke ut til at flere av de største nasjonene er villig til å endre struktur og framtidsplaner heller. Verdens økonomiske forum, har i en årrekke vært scene for verdens mektigste, men nå har ikke lederne tid, eller lyst til å møte opp lengre. Usikkert av hvilken grunn. Miljø og samarbeide over landegrensene er åpenbart ikke viktig nok. Dessverre. At USA trekker seg fra Paris-avtalen, er et soleklart bilde på hvor lite verdens mektigste ledere har forstått av klimakrisen.

Dessverre er ikke Norge best i klassen her heller, verken på miljøvern, teknologisk sikkerhet for våre viktigste installasjoner som Olje- gass, eller rundt økonomi, samferdsel og militær sikkerhet. Vil en nasjon ramme Norge teknologisk, vil det være som å stjele godteri fra småbarn. DNB er Norges største bank, og sliter som kjent med å holde nettbanken i drift. Et grelt eksempel på hvor ille det står til med sikkerheten, til de viktigste og største selskapene våre.

Lest? Bekymrer du deg unødig?

Eller hva med katastrofen rundt nødnettet i Norge, som kostet mer enn 6 milliarder kroner, og som blir påvirket av dårlige vær- og vindforhold, og som ikke er skikkelig i drift fortsatt. Det er liten tvil om at de riktige kvalifiserte fagfolkene, ikke brukes der det er tvingende nødvendig, men blir ‘headhuntet’ til bruk i det private, internasjonale forretningsliv.

Rent militært, har ikke Norge noe forsvar å sikre egne interesser (les: nasjonen og dens befolkning) med. VG satte nylig fokus på dette problemet som katastrofalt og alvorlig, og Hanne Skartveit i VG har rett. Norge har en kystlinje som er til stor interesse for fienden. Forsvaret har de siste tjue, tretti årene rustet ned, til en brøkdel av den slagkraften det engang hadde. Vil Russland gjøre alvor av de militære truslene som ligger over oss – har vi ingen sjanse til å forsvare oss. Nato vil komme til kort, og stole på Trump og USA vil være naivt.

Norge bør åpenbart ruste opp for mange milliarder, både til luft, til lands og til vanns, før det er for sent.

Ønsker en potensiell fiende, å ramme Norge på verst mulig måte vil de lykkes. De tar ut strømforsyningene, noe nødnett finnes som kjent ikke, deretter vil det komplette kaos oppstå på få timer. Skremselspropaganda og vrøvl? Vel, det er liten tvil om at vi står ovenfor utfordringer vi før ikke engang kunne tenke oss. Å bli rammet av en ukjent fiende, uten å kunne stå i mot – er et skrekkscenario som burde skremme våre folkevalgte og nasjonen forøvrig.

Et angrep på Norge, er et angrep på Nato, men en potensiell fiende kan være på andre siden av kloden, og utføre dette angrepet som slår ut all teknologisk drift på et øyeblikk – uten at Nato kan løfte en finger. Dette rammer selvsagt hele nasjonen i samme øyeblikk. Det som er et anda verre tankespill, som dessverre ikke lenger er utopi, er et samlet cyberangrep på USA eller Russland, der begge nasjoner har atomraketter klare til å forsvare seg. USA har mindre enn 30 minutter på å avverge et atomangrep, Russland, sannsynligvis halvparten.

Disse truslene er overvåket av satellitter som i verste fall, kan omstyres av potensielle terrorister, som vet hva de driver med, eller som kanskje ikke skjønner konsekvensene av sine handlinger. Atomtruslene er betydelige større nå, enn under den kalde krigen, og et angrep på en av stormaktene, vil åpenbart få enorme konsekvenser for oss.

Kina vil selvsagt ikke å se på at landet er under et militært angrep, og vil kaste seg rundt med hva som finnes av sprengkraft, ergo er helvete løs.

Høyrepopulismen i Europa, Brexit, store økonomiske forskjeller mellom fattig og rik, samt millioner av flyktninger på vei nordover, der FN mener migrantstrømmen vil doble seg – gjør 2019 til et vanskelig og truende år for mange, ikke bare i Europa.

Størst er altså likevel miljøproblemene vi selv har skapt oss.

Den nye regjeringen har ræva full av jobb. Den viktigste blir å sørge for at Norge kan forsvare seg mot militære angrep, det være seg militært og teknologisk, og satse mye mer på fornybar teknologi, samt sørge for nok penger til klimatiltak.

At Erna Solberg sover godt om natten er en gåte … enda det brenner på dass.

Vargas

Krisen i politiet!

Norge går en usikker framtid i møte med mer kriminalitet, alvorligere forbrytelser, farligere lovbrudd, som krever flere ressurser fra myndighetene, med færre politifolk. Hva forventer regjeringen med politireformen? At vi ikke trenger politi i det hele tatt?

Stadig flere ønsker å utdanne seg som politi, men jobbene forsvinner. Krisen i politiet er større enn noen gang, uten at noen løfter en finger. Politietterforskere i Møre og Romsdal politidistrikt, sitter på jobb og gråter av fortvilelse fordi de ikke har ressurser nok, og de ansatte som er der får ikke gjort jobben tilstrekkelig. Et av verdens rikeste land, har altså ikke tilstrekkelig bemanning, til tross for mer enn nok ferdig utdannede politifolk, som tvinges til å ta andre yrker.

Fire politihøgskoler er blitt til tre, fordi det blir ansatt færre politifolk.

Ferdig utdannede politikvinner og menn, må altså jobbe som nattevakter, hjelpepleiere og vektere, fordi politireformen ikke fungerer som den skal.

Stadig færre politifolk får jobb Foto: Wikipedia.org

Norge i det 21. århundre, utover 2019, vet vi lite om. Heldigvis. Det vi vet er at det er stor sjanse for økt innvandring, økt fremmedhat, økt kriminalitet, og økt brutalitet som blind vold i norske byer. Også større grad av nett-kriminalitet, som i dag blir henlagt på løpende bånd, samt større grad av ide-tyveri, som er en stor belastning for den som rammes.

Likevel blir det ikke ansatt flere politifolk. Forstår du sammenhengen?

Arbeidspresset for politiet i Molde, er så stort, at hovedverneombudet vurderer å stenge etterforskningsavdelingen. Folk blir rett og slett syke av å jobbe der. Politiets hovedoppgave er å opprettholde lov og orden, forebygge og forhindre lovbrudd og straffbare handlinger. Med for få politifolk tilgjengelig, vil du som lovlydig borger lide.

Når du får fremmede på besøk, som ønsker å gjøre innbrudd mens du sover, og du ringer politiet, kommer ingen. Blir bilen din stjålet, kommer ikke politiet til å etterforske saken, fordi tyveriet blir ikke prioritert, fordi politiet ikke har ressurser. Når din ektemann blir slått bevisstløs i taxikø, blir saken henlagt, enda vitner kan fortelle hvem som slo – fordi politiet ikke har kapasitet, eller mulighet til å etterforske saken grunnet mangel på folk. Kan du akseptere det?

Hva om din datter blir voldtatt av fire menn? Tror du hun får oppreisning, erstatning og at de skyldige får sin velfortjente straff? Neppe! Saken kommer etter all sannsynlighet til å bli henlagt.

Den sittende regjering har sovet i timen, gjort fatale feil, som vil ramme det norske folk i mange år. Nok politi er den største garantien for å opprettholde velferdssamfunnet slik vi kjenner det i dag, og for at det skal være trygt å ferdes i norske gater, uten å være redd for å bli overfalt eller drept.

New York var verdens farligste by på sytti- og åttitallet, men er i dag blant de tryggeste storbyene i verden. Hvorfor? Fordi metropolens politikerne, så nødvendigheten av nok politi i gatene og som etterforskere, og fjernet håndvåpen fra byens gater.

Erna Solberg og hennes regjering har skylappene på, og fokuserer heller på skattelette til de rikeste, framfor å trygge hverdagen for alle borgere i dette landet. Vil du ha en trygg framtid for deg og dine, bør du stemme fram en regjering som ser behovet for flere politifolk, ikke ansatt som nattevakt eller elektriker, men som ekte politi, som gjør en helt avgjørende viktig jobb.

Politi- og lensmannsetaten Foto: Wikipedia.org

Ute i distriktene, særlig i Nord-Norge, må man kjøre fem-seks timer for å komme til nærmeste politistasjon, eller lennsmanssmontor. Fordi reformen har krevd at 35% av tjenestestedene i landet, er lagt ned.

Regjeringen er i beste fall naiv, om de tror at det ikke vil være behov for politi i Norge i framtiden. Sannsynligvis er det et resultat av en feilslått politikk som slett ikke fungerer som den burde. Vi trenger politifolk i by og land, over hele landet. Vi trenger stabilitet og trygghet, vi trenger å vite at det er noen som kommer – om vi har behov for hjelp.

Kan du akseptere at det blir færre og færre politifolk, nå og i framtiden, når vi ser hvilken urolig verden vi går i møte? Når verdensbildet som males er alt annet enn fredfullt og harmonisk?

Bruk stemmeretten din til å endre Norge!

Vargas

Norge styres av Erna og damene

Norge styres av kvinner, bokstavlig talt. I den nye blågrønne regjeringen, ledet av Erna Solberg (H), er det flere kvinner som sitter på de viktigste ministerpostene. Det er kvinner som styrer Norge inn i framtiden. Kanskje er det en styrke, sannsynligvis er det heldigvis.

Kari Gjesteby, Sidsel Rønbeck og Gro Harlem Brundtland var politikerne som i 1981 var foregangskvinner, kvinner forut for sin tid, men som var på sin plass og gjorde en fremragende jobb den gang.

Nå, i 2018 er det Erna Solberg som styrer det urolige politiske klima for Norge, og med seg har hun en rekke kvinner. Noen debutanter, noen erfarne, men felles for alle disse – de sitter med makten til å gjøre Norge til en spydspiss inn i fritiden.

Norge skal klare seg uten olje-milliardene i framtiden, vi skal stå i mot sterke militærmakter som snuser langs grensene og miljøspørsmålene er mange og kompliserte. Det skal kloke hoder til for å løse framtidens utfordringer. Kvinnene i den sittende regjeringen skal få bryne seg, men framtiden i det politiske landskapet ser kanskje lysere ut enn på lenge.

En klok og riktig avgjørelse, å gjøre Norges eldre synligere, gjennom å få på plass en egen minister post for eldre- og folkehelsen.

Erna Solberg bør få kudos for sin måte å styre landet på. Regjeringen og Høyres hovedmotstander, en gang det stolte Arbeiderpartiet – ligger med brukket rygg, og er per dags dato, en parentes i norsk politikk.

Continue reading «Norge styres av Erna og damene»

Regjeringen lukker øynene for barna

Hun kom på skolen med synlige blåmerker, uten mat og i møkkete klær. Usikkerheten, angsten og omsorgssvikten kunne leses i de blanke øynene som så ofte var fylt med tårer. Nettopp slik kommer mange barn til barnehagen eller skolen – hver eneste dag i dette landet.

Nok et barn, sviktet av den sittende regjeringen. 

Hundrevis, ja faktisk tusenvis av unger i alle aldre – er i et miljø de burde ha vært beskyttet og fjernet fra. Barnevernet jobber med ryggen mot veggen og får stadig flere barn å hjelp, men stadig mindre ressurser.

På årets statsbudsjett er det ikke satt av mer enn smuler til å bekjempe et omfattende samfunnsproblem; vold, mishandling, overgrep og omsorgssvikt i nære relasjoner. Barneombud, Anne Lindboe er oppgitt og meget skuffet over den manglende satsningen fra politikernes side, til de sommer de svakeste i samfunnet – og som så nødig trenger hjelp fra det offentlige, til å komme seg unna de som burde og skulle ha passet på, men som sviktet.

 

Continue reading «Regjeringen lukker øynene for barna»

Julen 2016 er avlyst!

Det hadde tatt seg ut! Tenk hvor mange skuffede barn vi har fått her i landet. Om julen ikke ble noe av. Og barna ikke hadde fått det de ønsket seg til jul. For det er jo det julen handler om ikke sant? Julegaver?

For norske barna er det naturligvis det. Også for danske, svenske og amerikanske barn også.

Men hva tror du barn i Syria ønsker seg i år? iPad? iPhone eller ny og større MAC? Kanskje ny klokke? Apple-watch f.eks? Verden er i endring, krig og fred er like selvfølgelig som at det blir jul i år også. Feiring for julehøytiden derimot, er betydelig forskjellig, om vi velger å sammenligne for oss nordmenn og i store deler av Syria. Dessverre.

Syriske barn ønsker én ting; å overleve krigen, som har pågått i mer enn fem år.

Les også: Snart begynner priskrigen!

Også i konflikten mellom Russland og Ukraina er det fortsatt spent. Befolkningen i disse landene er vant til at det er uroligheter, i skrivende stund er det ingen pågående kamper, men er det lite å feire jul for. Foreløpig er det stille, men det kan være stille før stormen, også i Ukraina.

Syrian RefugeeCreative Commons License

Bengin Ahmad via Compfight

Continue reading «Julen 2016 er avlyst!»

Klasseskille i samfunnet – mest tydelig hos fiffen

Min kjære og jeg ble rammet av streiken. Vi ønsket å bo i Oslo sentrum, men ble flyttet ut av Oslo-gryta og ut til fiffen på Fornebu. Det gjorde oss ikke så mye da vi allikevel hadde tatt turen for å se og ikke minst høre Adele, i Telenor Arena.

Ute blant Porchene og rikfolket slo det meg at det var noe som manglet. Eller som ikke manglet. Alt etter hvem man spør. Ingen tiggere satt utenfor Fornebu S handlesenter, ikke var det noen utlendinger å se inne heller. Jo, tyskere og amerikanere så vi, men ingen som du ser med kopp, som på Karl Johan.

Det flerkulturelle samfunnet som er så synlig i bybildet i sentrale sentrum, var visket ut. Tjue minutter fra Oslo S.

Hvordan ser Norge ut om hundre år? Om fiffen får det som de vil, ser Norge ut slik Bærum gjør i dag. Helt uten innvandrere, helt uten mørkhudede, og med så mange hvite norskfødte nordmenn som mulig. Et sterilt senter med marmor på veggen var det som møtte oss. Dessverre.

Invisble man  

Anne via Compfight

Hva har skjedd? Og hvor kommer hatet fra?

Grådighetskulturen slår alle grenser. Vi higer etter mer penger, mer makt og et land fritt for alt som ikke er norsk. Vi hater at naboen har større og finere bil enn oss, og vi elsker å dele skryte-bildene våre på Facebook, for å få så mange likes som mulig. Vi i denne sammenhengen er gjennomsnittsnordmannen som tolererer stadig mindre, av alt.

Nordmenn flest har fram til 2016 vært forskånet fra de aller fleste tragedier som vi ellers kjenner så godt fra Europa. Vi har alt vi trenger og vell så det. Til tross for å bli født med gullskje i munnen, klager vi på det meste og framstår som svært lite fornøyde. Dessverre.

De vi så bodde åpenbart i Bærum, de var kledd sånn også. De aller fleste langt mer synlig, med mer penger enn alle oss andre nordmenn. Man kunne se på de at de var rike, de fleste på Fornebu S denne lørdagen. Jeg har aldri, noen gang sett så få mørkhudede mennesker. Ingen flyktninger fra Syria blant andre. Slike som mange av oss ønsker dit pepper’n gror, for vi vil ha landet vårt for selv ikke sant? Du kjenner igjen den holdningen?

Egoistiske, helt uten medmenneskelige tanker og solidaritet. Vår 1. mai bør markeres slik at vi får mer penger, mer lønn, og mindre svartinger inn i landet. Reis hjem. Pakk! Du ser det i avisene og kommentarfeltet. Hatet brer seg. Klasseskille er utvilsomt størst og sterkest hos de rikeste. Hos fiffen.

De grådige rike. Som ser på seg selv som første-rangs borgere, som ikke vil ha utlendinger og faenskap slengende rundt dørene. Norge for nordmenn. Det skulle vel for helvete bare mangle. Annen rangs søppel, kan holde seg hjemme. Vi kan vel ikke råd for at det er krig, tenker kanskje noen.

Dessverre er dette bildet så synlig at man kan bli kvalm. Og redd.

Norges politikere i 2016, med den blåblå regjeringen, skaper et klasseskille som en kløft mellom fattig og rik – nordmenn og de andre. En farlig vei å gå og som vil være umulig å rette opp på kort tid, for kommende generasjoner. Et moderne Norge, bør og skal ha et likeverdig samfunn for alle. Uansett bakgrunn, religion og hudfarge.

Skal vi ha fred og et velfungerende velferdsamfunn med alle de godene vi tross alt har i dette landet; må vi først og fremst være villig til å dele det med alle som bor her. Vi kan ikke, og vil ikke ha et samfunn som er lik raseskille i USA på femti og sekstitallet. Vil vi det?

Noen vil helt åpenbart det, og det er fryktelig skremmende.

På Fornebu, hos fiffen fant vi butikker så langt øye kunne se, som jeg ikke visste eksisterte. Senteret hadde egen Beauty Bar, hundekafé og hos gullsmed David Andersen fant vi øredobber til sekstifemtusen kroner. Hvem har penger til slikt? Høyrevelgerne selvsagt, som bor og handler i Bærum.

Den eneste mørke mannen jeg så hadde Rolex-klokke, og silkeskjerf i halsen, drøy femti år. En utflyttet lege fra Egypt kanskje, uansett mitt eneste tips. Han kjørte Mercedes SUV, kunne jeg se da vi gikk til bussen. En av få som har lykkes på veien tenkte jeg. Til tross for å ha alle odds i mot seg fra starten i livet.

Vi ble tvunget til Fornebu på grunn av hotellstreik. Synd. For i Bærum var det ikke et smil å se, bare striglete rikinger som hastet inn på MENY for å kjøpe et par ferske hummere til 169 kr per stk. blant annet. Dessverre.

 

Vargas

Innvandring – barnebrud på 10 år, har sex med sin mann – ok?

Er det ok, og klarer du å forstå at det er slik i andre kulturer? Innvandrere og flyktninger som kommer til Norge, har med seg barn som de, med loven i hånd, har giftet seg med. Ikke norsk lov riktig nok. Men helt lovlig i landet de kom fra.

Sorry, there are no polls available at the moment.

Klarer du å forstå at barnet på 10 -12 år heller vil være sammen med sin ektefelle, som i mange tilfeller de er tvangsgiftet med?

De lærde og politikerne krangler så busta fyker, fordi dette er en ny problemstilling for oss alle. Vi liker det ikke, fordi det er ikke naturlig for oss. At barn skal ha omgang med, tvangsgiftes med, eller ha sex og til og med få barn med voksne menn. I Norge er det forbudt. Det sammenlignes med pedofile handlinger og er det aller verste du kan gjøre mot et barn – å forgripe deg på det.

Så hvorfor vil afghanske, syriske og afrikanske jenter på 10 – 12 år, heller være sammen med mannen hun kommer som flytning til Norge samme med, framfor å få være under det norske barnevernets beskyttelse? Usikkerhet i et nytt land, hun kan ikke språket og blir på mange måter beskyttet, men også utnyttet og brukt, men det kan ikke være alt.

2016_01_14_Moni_09  

Fotomovimiento via Compfight

Continue reading «Innvandring – barnebrud på 10 år, har sex med sin mann – ok?»

Den døde gutten…

Vi har hørt om krig og tragedier i nyhetene hver dag så lenge vi kan huske. Vi tenker og sier kanskje: «Huff så trist, tenk på de stakkars barna.»

Men da et bilde av en død gutt blir publisert, verden over – ser det ut til å gjøre noe med så mange flere av oss. Det er direkte hjerteskjærende, og vi kan nesten ikke tro det vi ser.

Kjenner du deg igjen?

Vi har et bevis for rå og brutal ondskap. Krig er brutalt, også for de uskyldige.

Man må ikke være en forelder for å synes fryktelig synd på gutten som ligger død på strand i Tyrkia med ansiktet i sanda og hans nærmeste. Europas største tragedie siden 2. verdenskrig har fått et ansikt.

Aylan ble bare tre år gammel.

ta8c700d gutten på stranda

Foto: AP

Et sterkt bilde som har fått mange nasjoner til å ta grep for Syrias befolkning, flygninger som er så desperate etter frihet og trygghet – at de tar sjansen på å miste livet underveis. Aylans bror og mor druknet også på reisen mot et liv i frihet.

Europa i 2015 er i krise.

Verden har så langt gjorte alt for lite, for alt for mange. Bilde av lille Aylan fikk oss endelig til å reagere, men hvorfor? Fordi barna er vår alles framtid, de fortjener trygghet, ikke havet som sin grav.

Tusenvis av barn har mistet livet i Syria, eller på flukt fra det krigsherjede landet. Først nå, når bildet av en druknet treåring skylles i land på ei strand i Tyrkia, våkner verden.

Og det er ikke første gang et historisk sterkt bilde, forandrer verden. Det har skjedd en rekke ganger opp gjennom historien. Media er et kraftfullt verktøy, bilder kan si så mange ord.

Et dødt barn river i følelsene våre. Regjeringen gav 1 milliard ekstra. 1.000.000.000 kroner! Det burde ha vært mer, og det burde ha vært gitt for lenge siden. Årsaken eller den utløsende faktoren er sannsynligvis bildet av Aylan.

Ja. Det er riktig å bruke så sterke virkemidler for å få verden forøvrig til å åpne hjertet, åpne dører, åpne grensene og åpne sinnet for folk på flukt. Ingen kan forstå hvilke traumer det syriske folk har lidd under borgerkrigen siden den startet for mer enn 4 år siden.

Det hele startet med den arabiske våren, der flere av Midtøstens diktatorer måtte forlate sine troner. Den verste av dem alle, Syrias Bashar al-Assad, fortsatt sitter med makta, mens hans folk flykter for livet – med livet som innsats.

Man kan ikke tenke seg smerten ved å miste sitt eget barn, men vi kan håpe at Aylan og hans families død ikke var forgjeves. Og at det de syriske flyktningene endelig får den hjelpen og tryggheten de fortjener.

Ifølge FN, er mer enn 300.000 mennesker på flukt, nær 2500 mennesker er allerede druknet. I morgen vil flere barn som Aylan drukne på vei til frihet og trygghet.

 

 

Vargas

Jens Stoltenbergs viktigste dag -Ikke gjør som de sier Jens!

 Beck Gjørv-Kommisjonen etter 22. juli kom med en knusende dom mot politiet og den norske politiske ledelse. Det må regjeringssjefen svare for i stortinget. Allikevel kan ikke Jens Stoltenberg alene få skylden for at Norge ble rammet av terror i fjor sommer. 

Da Alexandra Beck Gjørv fikk oppdraget som leder for 22. juli Kommisjonen var det noen viktige punkt på forhånd de ønsket å sette fokus på.

Kommisjonen har samlet seg om seks hovedfunn og 31 enstemmige anbefalinger for å styrke beredskapen og bedre samfunnets evne til å avverge, bekjempe og håndtere angrep.

– Hvis Statsminister Stoltenberg skulle måtte trekke seg pga den knusende kritikken etter 22. juli kommisjonen vil det være å kaste Norge ut i et nytt kaos. Man kan i etterpå klokskapens navn si at det er Jens´s ansvar å sørge for sikkerheten til norske borgere. Det vil være en påstand med feil adressat.

Statsminister Jens Stoltenberg.

* Terroristen burde vært stoppet tidligere av PST.

* Politiet burde ha hatt bedre plan på å håndtere terroren, med politihelikopter i beredskap og kommunikasjons-samband som fungerte.

* Representanter for Nedre Romerike politikammer stod på land siden i mer enn 30 minutter da skytingen var i gang på Utøya og burde tatt seg over på egenhånd. Ikke ventet på Delta fra Oslo.

* Politi-direktør Ingelin Killengreen (64) satt som politidirektør i 11 år, og gikk av bare noen uker før 22. juli 2011. Skulle noen svart for, eller stått til ansvar for at det gikk så galt med det meste den svarteste dagen, burde Killengreen vært i første rekke.

Fler av de feil og mangler som 22. juli kommisjonen avdekket skulle ha vært behandlet og gjennomført i den periode Killengreen satt som sjef i politiet.

* Hadde politiet gjort jobben sin skikkelig med bla tipset med registreringsnummeret VH 24605 son var terroristens bil, som ble ringt inn og så skrevet ned på den gule lappen som bare ble liggende og liggende på Oslo operasjonssentral. Kunne resultatet av angrepet vært totalt annerledes.

Hadde politiet valt riktig rute ut til Utøya, og fått tak i en båt som ikke havarerte ville resultatet vært et annet.

– Gummibåten ble  overlastet. Elleve mann var den åpenbart ikke beregnet for. Båten var så ustabil under opplastingen at de la baugen opp på en stein i vannkanten for å holde båten i ro/stabil. Et «signal» som det er uforståelig at hverken føreren eller den ansvarlige lederen oppfattet.

– Argumentet om at «alle ville bli med», er hoderystende og patetisk. Båten burde aldri bli satt på vannet, og var en feilvurdering som åpenbart kostet et titalls ungdommer livet pga den forsinkelsen dette skapte.

Politiets gummibåt ved Utøya

Selvsagt blir det for lettvint og helt feil å gi Jens Stoltenberg skylden for dette.

– Statsministeren bør få frie tøyler til å jobbe iherdig, sammen med regjeringen og politiets øverste ledelse og andre impliserte for å få kommisjonens graverende punkter på plass raskest mulig.

Opposisjonen, med Siv Jensen vil prøve å sverte Statsministeren for det som ble avdekket av kommisjonen. Det er både sjofelt, ondskapsfullt og tegn på ren dumskap.

ALLE politikere, også de fra FRP- må ta ansvar og tåle den knusende kritikken som Beck Gjørv-Kommisjonen avdekket.

Samtlige politikere har makten til å sette de lover og regler for at Norge skal være et trygt og sikkert land å leve i for alle innbyggere.

Terrorberedskapen, politiberedskapen, PSTs jobb mot det høyreekstreme miljøet og politiet som sviktet da det gjaldt som mest, er årsaken til at det gikk så forferdelig galt 22. juli 2011.

Statsminister Jens Stoltenberg stod opp i stormen og var en klar, tydelig og en markant, ryddig og en god leder under og ikke minst etter terrordøgnet.

Det er ingen selvfølge, og han bør derfor slippe en usaklig og uverdig kritikk for andres slendrian.

Politiets røde gummibåt-fadese vil for mange stå igjen som det offentlige Norges forsøk på å redde livredde ungdommer fra ren henrettelse.

Aldri mer 22. juli!

Ifølge Regjeringen.no skal det tas sikte på å samle politiets helikoptertjeneste, beredskapstroppen og hundetjenesten i Oslo politidistrikt.

Etablering av et slikt senter vil, i tillegg til å sikre en hurtig responstid, bidra til at viktige beredskapsressurser ses i sammenheng samtidig som det tilrettelegges for videreutvikling av et beredskapsfaglig kompetansemiljø.

Beredskaps-sentret skal ligge på Alnabru som i dag disponeres til jernbaneformål. Prisen på dette vil komme på mer enn 100 millioner kroner. Det er et skritt i riktig retning, men kommer så alt for sent for de som ble rammet 22. juli 2011.

Vargas