Terrorister vil ramme Norges nasjonaldag

Selveste 17. mai er en merkedag, en dag Norge utvilsomt er i fokus for resten av verden. Et eventuelt terroranslag, på  hovedstaden på en slik dag – ville ha fått massiv oppmerksomhet. Mer enn ellers når Norge farges i rødt, hvitt og blått. 

Heldigvis er PST oppmerksomme, tar viktige forhåndsregler ved å stenge av de viktigste hovedgatene med større kjøretøy. Likevel er det foreldre som unngår de travleste stede på denne dagen, fordi det kan være noen som ønsker å ramme oss på verst mulig måte.

Dessverre har disse noen, ensomme ulver eller terrorister som sympatiserer med terror-organisasjoner, lykkes i en lang rekke land, inkludert Sverige. Norge bør være forberedt, det er dessverre snakk om tid før det smeller, det kan være vår nasjonaldag som er tid og sted.

 

Continue reading «Terrorister vil ramme Norges nasjonaldag»

22. juli – seks år etter …

Skuddene på Utøya har stilnet. Hylene, redselen, skrikene og gråten har lagt seg. 22. juli 2011 virker fjernt, men likevel så nært. Minnene vil leve evig.

Kanskje fordi vi ikke har kommet noe særlig videre med sjokket og opplevelsen av å bli angrepet. Rettssaken og et gjentagende fokus på terroristen i nyhetene har gjort det vanskelig for mange offer og etterlatte å komme videre.

AUFs sommerleir har igjen blitt holdt på Utøya de siste årene, men aldri like levende og humørfylt som før angrepet.

Selv om drønnet for terroristens våpen har dødd ut og de hjelpeløse ropene om bønn og hjelp aldri nådde fram, er tårene like salte og savnet etter de som aldri kom hjem – like ekte og sårt.

Det har gått seks år siden Anders Behring Breivik gikk til angrep på Norge.

Hva har skjedd siden?

Til minne om de 77 drepte:

Ønsker du film om Utøya-massakeren velkommen?

Erik Poppe ønsker å lage film om 22. juli 2011, en film om de som ble drept på Utøya i regi av AUFs landsmøte. Meningene er delte, om det noen gang bør lages en slik film. AUF sier nei. Vi må si oss enig.

Sorry, there are no polls available at the moment.

Er det for tidlig å skape et kunstnerisk inntrykk av noe så voldsomt, så ødeleggende og sjokkerende ondskapsfullt – som det terroren på Norges mørkeste dag i moderne tid ble? Spørsmålene er mange, svarene kompliserte og kanskje umulig å svare på.

Uansett i hvilken grad terroren og drapene skal komme i fokus. Erik Poppe må trå svært varsomt på stien fram til en slik ferdigstilt spillefilm. Hvor skal en eventuelt økonomisk fortjeneste plasseres, hvem bør få mest fokus og hva budskapet med denne typen film?

Continue reading «Ønsker du film om Utøya-massakeren velkommen?»

Terroren er her – er du forberedt?

Man kan neppe være mentalt forberedt på å kunne bli sprengt i fillebiter, om en selvmordsbomber har kommet til Norges hovedstad for å sprenge hele sentrum til himmels.

Vi kan ikke stoppe det, men vi kan stå samlet i sjokket og sorgen og gi klar beskjed om at vi ikke lar oss knekke, vi nekter å bøye av mot ren ondskap.

Vi bør likefullt ta innover oss at Norge er et like yndet objekt for terroristene, som f.eks Stockholm, Berlin, Nice eller London, og vi må være klar for å bli rammet igjen. Dessverre.

Terroren er her nå og ser ut til å ha kommet for å bli. Vi bør derfor forsøke å tenke rasjonelt, være oppmerksom når vi ferdes blant større folkemengder, uten å gå rundt å være redd hele tiden.

Heldigvis er det fortsatt svært få som som rammes av terror i Scandinavia, Europa og i verden forøvrig. Men vi må ikke være naive og tro at Norge ikke kan rammes på ny.

 Oslo 22. juli 2011 Foto: Wikipedia.org

Continue reading «Terroren er her – er du forberedt?»

Oslo – 22. juli, 5 år etter

Du trenger kanskje ikke tenke så godt etter for å huske alle de fine ordene som ble brukt av de som var satt til å styre i kaoset.

Spesielt den dagen rosetoget gikk få meter, men stoppet opp fordi to hundretusen nordmenn ville markere avsky mot terror og rå ondskap ved å stå sammen. Det var ikke mulig å gå et skritt, langt mindre i tog. Alle ville delta. Utenlandske medier trodde ikke det de så, og roset Norge for å snu det andre kinn til. I stedet for å tenke på hevn

Da kom også ordene som gav håp om ett annerledes Norge. Ett samlet Norge, et fredelig, raust og sterkt land som bygget broer mellom religioner og ikke-troende og som vendt galskapen ryggen.

Jens Stoltenberg (AP) lovet mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. NATO-sjefen lyktes ikke som statsminister med de ordene. Enda mange mener han stod stødig som et fjell da Norge ble rystet av terror for fem år siden, nøyaktig i dag. Ikke mye er endret  til det positive på disse årene. Fremmedhatet er sterkere, de høyreekstreme miljøene har stor oppslutning og demokratiet er under stadige påkjenninger.

Mitt lille land

Dessverre har Norge fått et langt mer lukket samfunn etter 22. juli 2011.

22. juli bilde 5

 

Continue reading «Oslo – 22. juli, 5 år etter»

Fem år etter – hvor var du da Norge ble rammet av terror?

Sårene har begynt å gro, smertene sitter fortsatt i hjerte, minnene om rå ondskap blandet med TV-bildene fra Oslo sentrum og Utøya er uslettelig. Fem år er gått siden Norge ble rammet av voldsom terror. 

Husker du hvor du var og hva du tenkte da de første uvirkelige bildene kom?

Selv satte jeg foran TV-skjermen og var helt sikker på at Norge ble angrepet av en fremmed stormakt, eller at det var høyreekstreme som ville markere ett eller annet. Jeg fikk for så vidt rett. Terroristen hadde en agenda, men de lærde som skulle vurdere massedrapsmannens handlinger, ble aldri enige om han var tilregnelig eller ikke.

Selvsagt må vi gi tiden muligheten til å lege alle sår, men noen sår er for smertefulle, noen sår vil ikke gro, noen sår blør fortsatt.

Heldigvis fungerer rettsapparatet tilstrekkelig, Anders Behring Breivik ble dømt til 21 års forvaring, og vil neppe settes fri igjen.

Hva har skjedd med Kongeriket Norge, hva har skjedd med oss etter terroren som endret alt, og hva har skjedd med deg på fem år? Vi vet at Norge ikke har blitt mer åpent, vi vet at Norge ikke har fått på plass de nødvendige sikkerhetstiltakene og vi vet at mange av de skadde og etterlatte fortsatt har traumer og lider av manglende oppfølgning.

Og vi vet at politikerforakten øker i spann med avsløringene om manglende handlekraft – fra de som kunne ha gjort så mye mer.

Oslo 25/7-2011

Morten F via Compfight

 

Continue reading «Fem år etter – hvor var du da Norge ble rammet av terror?»

Endelig kommer varmen – sommeren 2016!

Ifølge de som har best greie på vær, skal et høytrykk, som betyr godt vær, endelig passere store deler av Sør Norge, der det bor flest nordmenn. Er du i Norge, sør for Møre og Romsdal, og øst for Vest Norge, vil du endelig få sommer. Hurra!

Bor du Nord for Sinsenkrysset, er det selvsagt større sjanse for at du får mer, men betydelig verre vær.

Vi nærmer oss femårsdagen for Norges mørkeste døgn i moderne tid. Nettopp derfor trenger vi så mye lys, sol, varme, kjærlighet og medmenneskelighet som overhodet mulig. Spesielt fordi svært mange nordmenn føler seg seg både sviktet og forlatt av de som egentlig burde ha blitt stått til ansvar for manglende sikkerhet og trygghet i Norge i 2011.

Drit i været. Ta vare på hverandre og vær sammen, uansett vær. Uansett hvor.

6416013415_4c19ab0bae.jpg

Continue reading «Endelig kommer varmen – sommeren 2016!»

22. juli 2011 forandret Norge – til hva?

08

Mer åpnenhet sa statsminster Jens Stoltenberg etter at det verste sjokket hadde lagt seg etter at bomben gikk av, og skuddene på Utøya endelig tok slutt. Hva sitter vi igjen med – nå fire år senere?

Et åpnere samfunn? Nei. Så langt derifra. Vi sitter igjen med langt flere spørsmål enn svar. Det norske samfunnet har ikke blitt som forventet, det har blitt det såret vi fryktet. Det har sluttet å blø, men det renner fortsatt verk. Terroristen skal studere statsvitenskap. Etterlatte, pårørende, venner og skadde etter 22. juli 2011, skal markere fireårsdagen på Utøya.
Continue reading «22. juli 2011 forandret Norge – til hva?»

Politiets bilde av terroristen på Utøya

Hjelp oss vi dør, han er utkledd som politi og skyter på oss! Kom fort! Dette og en lang rekke hjerteskjærende samtaler utspant seg de grusomme timene terroristen slaktet ned sine uskyldige ofre på Utøya for tre år siden. Fortsatt er det mange som sliter og har store traumer av opplevelsen etter hendelsen som endret Norge for alltid. 

Politiet gjorde det de kunne under de forutsetninger de hadde. Dessverre for mange av de uskyldige ungdommen kom hjelpen så alt for sent.

Fortsatt sitter det venner, familie, skadde og etterlatte uten nevneverdig støtte eller nettverk rundt seg etter 22. juli 2011. Vi leser om det i aviser og ser fortvilte foreldre som fortsatt ikke klarer å komme videre etter å ha mistet en av sine nærmeste. Du husker selvsagt hvor du var, hva du tenkte og hvem du ringte til for å si at Norge har blitt angrepet av terrorister. 

Det var en naturlig reaksjon for oss alle. Vi hadde bare hørt om terror langt vekk fra Norge. Utført av terrorister som så alt annet enn norske ut.

Norge ble på mange måter lammet den sommeren det smalt i Oslo. Vi satt som fjetret og trodde ikke det var sant. Dagen etter kom politiet med ubegripelige tall. Kanskje så mange som 80 unge mennesker kunne ha blitt drept på Arbeiderpartiets sommerparadis. Et paradis som var blitt omgjort til et skrekk-kabinett.

Foto: Politiet

Continue reading «Politiets bilde av terroristen på Utøya»

30 måneder etter 22. juli- hva har skjedd siden da?

Du husker det som det var i går, hvor du var, du lurte på hvem som stod bak og sjokket over hvor mange drepte som gradvis ble avdekket fra Utøya, etter som tiden etter skuddene gikk. Du gråt salte tårer for de døde.

Hvor mange som var drept visste ingen da bomben på 900 kg hadde sprengt høyblokka i Regjeringskvartalet.

Du husker selvsagt den patetiske røde plastbåten med for mange tungt lastede politifolk. For mange sitter savnet og sorgen i kroppen, mange kommer ikke videre etter å ha mistet en datter, en sønn, en mor, en far eller et søsken.

Hvor er vi nå, nøyaktig 30 måneder etter Norges mørkeste dag i moderne tid? Hva har endret seg og hva har skjedd?

Gjørv-kommisjonens jobb bortkastet?

– Noen vil gå så langt som å påstå at svært lite er gjort. Polititjenestemannen som ledet Delta-gruppen som pågrep terroristen på Utøya har uttalt at han savner handling, han etterlyser politisk handlekraft og uttrykker sin frustrasjon over et tungrodd byråkrati som gjør Norge til en «bananrepublikk» der mange skylder på noen, og noen ikke vet hvem som har ansvaret for hva.

– Akkurat slik Gjørv-kommisjon kom fram til i sin rapport etter 22. juli 2011.

– En rapport som skulle avdekke mangler og gi oss lærdom av hva som skjedde og hva som gikk feil. I ettertid vet vi at mye gikk veldig feil. En rapport som skulle gi fortgang i å rette opp alle mangler på den beredskapen som burde ha vært på plass lenge før 22.juli 2011, men som som fortsatt ikke er det. En rapport som ble overrakt Regjeringen 13. august 2012.

Continue reading «30 måneder etter 22. juli- hva har skjedd siden da?»

T I L U N G D O M M E N- En film til ettertanke…

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5po4Bf3jDVA[/youtube]

«Til Ungdommen» er en film som tok en markant og dramatisk vending da bomben og skuddene falt. Denne filmen er viktig for den gir et ærlig og synlig innblikk i hvordan de unge selv opplevde det som skjedd 22. juli 2011 og hvordan de levde i tiden før.

Filmen følger fire politisk engasjerte ungdommer fra sommeren 2009 til høsten 2011. Fire unge som vil noe, som tør si hva de mener om det samfunnet vi lever i, som vil gjøre verden til et bedre sted.

– Hovedårsaken til den enorme oppmerksomheten rundt Kari Anne Moes politiske dokumentar grunner i terrorangrepet 22. juli. Dokumentaren begynte innspilling allerede i 2009, da regissøren valgte ut de fire politisk aktive ungdommene.

– Vi som satt sjokkert, vantro og skremt og så at hele Oslo var omgjort til en krigssone, som litt senere var vitne til at Statsministeren bekreftet skyitng på Utøya, kan ikke sette oss inn i det helvete de unge selv gikk gjennom.

– De som var så uheldig å være på verdens fineste sted da terroristen kom med sitt arsenal, hadde to valg. Løpe ut i det svarte og iskalde vannet, eller bli skutt. Heldigvis klarte mange å redde seg ved å svømme over til fastlandet eller gjemme seg til politiet endelig kom.

69 mennesker ble allikevel drept på Utøya, og 8 av bomben i Regjeringskvartalet.

Filmen til Ungdommen kan for mange bli svært følelsesfylt, sterk og voldsom, men kanskje også fin på en måte som gir trøst. Den viser det gode samholdet blant de unge som trøstet hverandre.

– Ungdommer av 2012 vil ha en ballast svært få andre vil ha. Disse vil ha en god grunn til å forbli politisk aktiv, nemlig for å påvirke det samfunnet de er en del av, og unngå at ondskapsfulle, patetiske idioter som Anders Behring Brevik får sjansen til å ødelegge det.

– Man skal vokte seg vel for at ikke hatet skal boble over, men det er ikke fritt for at det er svært mange unge som sitter med et brennende hat de så gjerne skulle fått ut. Ved å gjøre det motsatte av det terroristen ønsket, vil det være ren medisin for mange unge og berørte etter 22. juli.

– Ved å styrke demokratiet, det norske frie samfunnet og vise neste kjærlighet og et glødende politisk engasjement vil terroristen snart bli glemt, og de gode minnene fra de som gikk bort vil bestå.

På en måte er filmen «Til Ungdommen» ungdommens eget manifest- en dokumentar til skrekk og advarsel for framtiden og et dokument de politiske ungdommene vil jobbe ut i fra.

– Filmen vil sette følelsene i sving for alle som ser den, det ryktes at også journalister på før-premieren gråt. Du bør være mentalt forberedt og kanskje helst se den sammen med familie, venner eller andre du trives sammen med.

Ideen bak dokumentaren, som egentlig skulle hete Braveheart, var regissør Moes ønske om å portrettere den norske ungdomspolitikken.

Selv om filmen ble dramatisk forandret 22. juli, føler hun fortsatt at fokuset ligger i politikken.

De fire ungdommene du følger i filmen er Henrik Wangberg, Johanne Butenschøn Lindheim, Sana El Morabit og Haakon Veum.

Regi er ved Kari Anne Moe.

Kilde: vargas12.com

Vargas

22. juli rapporten som rammer norsk politi og alle berørte nok en gang

Dette er en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011, dessverre vil den avdekke graverende mangler og naive holdninger til terror trusler mot Norge. 

Mange hoder har allerede rullet etter at katastrofen var et faktum i juli i fjor.

– Tidligere PST sjef Janne Kristiansen, tidligere Justisminister Knut Storberget og Ole Peder Nordheim, blant mange fler har «trukket seg» etter Norges mørkeste dag. Nordheim hadde ansvar for sikkerheten i Regjeringskvartalet gjennom sin stilling i Departementenes servicesenter (DSS). Han gikk fra stillingen i mars fordi han følte seg utbrent av den vanskelige situasjonen etter terrorangrepet.

Forståelig nok.

– Mange i politiets rekker vet at det ble utført så godt arbeid som mulig den skjebnesvangre dagen. Allikevel er det 77 døde, som kunne ha vært så mange færre, om politiet kom fram i tide. I etterpå-klokskapens-navn skal det sies at ingen visste hva som skjedde på Utøya, bortsett fra at ungdommene var under angrep av «noen» med våpen, og som lignet en politi som skjøt for å drepe flest mulig.

Statsminister Jens Stoltenberg og Alexandra Bech Gjørv bak hver sin talerstol i hagen i Parkveien 45.

Gjørv og Stoltenberg da kommisjonens leder ble utnevnt i fjor. Foto: Regjeringen.no

– Vedkommende beklaget i starten av rettssaken at han ikke klarte å drepe fler. Han mener seg urettferdig behandlet og ønsker å bli frifunnet umiddelbart. Terroristen viste under nevnte rettssak følelser ved en anledning, da hans eget patetiske produkt ble publisert i rettssal 250, sprutet tårene, i ren egen sympati.

Diagnosen terroristen har blitt til del skal man vokte seg vel for å publisere, spesielt siden de beste fagfolkene og de lærde på høyre ekstremisme, galskap og ondskap ikke blir enige om en spesifikt diagnose.

Sannsynligvis får vi aldri vite hva som skjedde i hodet på masse-drapsmannen før, under og etter terrordøgnet 22. juli.

– Bomben gikk av i et idyllisk og sommerlig Oslo ca kl. halv fire. På Utøya var skrekkdøgnet i gang rett før halv fem. 22. juli 2011 vil alltid være en dag på halv stang. Den mørkeste dagen i moderne tid. 77 mennesker vil få sin oppreisning gjennom 22. juli rapporten.

Det ble også rapportert om at det var fler som hadde våpen og som skjøt uskyldige ungdommer.

– Hadde et politihelikopter vært raskt i luften, hadde et norsk politi i beredskap vært på Utøya langt tidligere, ville liv ha blitt spart. Det alene er det mest graverende punktet som leder av Norgeshistoriens viktigste rapport- Alexandra Bech Gjørv legger fram 13. august 2013.

Det er en plikt for staten og ta dette oppgjøret.

– De etterlatte og ikke minst ofrene etter 22. juli fortjener en redegjørelse, en unnskyldning og en bekreftelse på at Norge ikke var klar for terror, ikke klarte å stoppe terroristen i tide, og ikke klarte å redde mennesker i dødsangst og ytterste nød.

– Hadde politiet lagt seg flat og beklaget med det samme, og innrømmet feil og mangler da terroren rammet oss alle, ville ikke fallhøyden vært like stor. Ydmykhet og innrømmelser er en mangelvare i alle offentlige sektorer.

– Bildene de fleste husker fra 22. juli 2011 er de hvite likposene langs vannet rundt Utøya, de skrekkslagne ungdommene som endelig ble berget, den fatale båt-turen med for mange politi i en alt for liten båt, og den hovne og arrogante holdningen fra PST og politiet forøvrig da antallet drepte kunne være så høyt som 80 uskyldige.

Oppgjørets time er kommet, det bør selvsagt få konsekvenser og ikke minst et politisk buskap om betydelige ressurser til å styrke den norske beredskapen i framtiden.

Den som tror at all terror forsvinner med en streng dom til terrorens førstemann tar alvorlig feil. Vi må være så ærlig å innrømme at vi kan ikke forutsi om neste terrorangrep rammer oss, men når….

Er vi beredt? Har kommisjonene gjort nok grundig arbeid? Har en eventuell ny regjering satt seg inn i problematikken? Vil vi noen gang komme oss etter 22. juli 2011?

Noen svar vil komme, dessverre til mager trøst for de mange hundre menneskene i  Norge som har en for lite rundt seg.

Jeg vil allikevel, på vegne av det norske folk få lov til å takke politi, ambulanse, Røde Kors og de frivillige som gjorde alt de kunne for å redde flest mulig uskyldige ved regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

– Når rapporten kommer er det viktig at vi behandler hverandre med respekt og ikke rakker ned på fagfolk som gjorde alt de kunne da ondskapen ble virkelighet i Norge sommeren 2011.

Fra Regjerninge.no:

«22. juli-kommisjonen overleverer sin rapport til statsminister Jens Stoltenberg mandag 13. august.

Kommisjonen vil offentliggjøre rapporten på sine nettsider kl. 13.00. Rapporten vil da også være tilgjengelig på regjeringen.no.

Statsministeren vil lede en pressekonferanse kl. 15.30. Både overleveringen og pressekonferansen vil kunne følges direkte på Nett-TV på regjeringen.no.»

Her finner du rapporten i sin helhet.

Kilde: Regjeringen.no

Våre tanker går til de etterlatte, de skadde og alle som måtte bøte med livet da Norge ble et land som hele verden kikket mot pga rå, ondskapsfull, forferdelig terror.

De døde skal aldri bli glemt!!

 

Vargas

 

 

http://www.vl.no/samfunn/advarer-mot-heksejakt-etter-22-juli-rapport/