Terror i Norge- Frykter du et angrep på norsk jord? PST vet åpenbart mer enn de deler med det norske folk. Selvsagt må de det. Vi kan ikke- og bør ikke vite hvilken informasjon politiets sikkerhetstjeneste sitter på.

Om det var riktig av PST-sjef, Benedicte Bjørnland og justisminister, Anders Anundsen å gå offentlig ut med meldingen om at Norge kan bli utsatt for terror kan sikkert diskuteres. 

– Eksperter som har uttalt seg om saken påstår å vite at det er sannsynlig at PST har fått informasjon sent, i sakens kjerne, slik at en offentliggjøring av trusselbildet mot Norge tvang seg fram.

Hadde ikke PST og regjeringen i form av justisdepartementet, latt være å gå ut med denne advarselen om økt beredskap, og det hadde faktisk skjedd noe– ville helvete vært løs for PST, Erna og Co.

Nå er katten sluppet ut av sekken. Overraskelsesmomentet et terrorangrep gir er borte. Terror er som kjent bare et verktøy for terroristene, hovedbudskapet er å skape frykt for sine offer, enten de heter Sverige, Norge eller USA.

Etter 22. juli 2011 så alle hvor sårbart Norge kunne være om noen ønsket å ramme oss.

Beredskapen skal ha blitt mye bedre nå tre år etter. Men er den virkelig det? Kan ikke en eller to personer som ønsker å skape frykt og terror utøve dette på norsk jord, om de virkelig går inn for det- til tross for den økte beredskapen? De fleste vil nok svare jo på det spørsmålet. Dessverre.

Terror i Norge- Frykter du et angrep på norsk jord?
Foto: Flickr/marsmet481

Terror i Norge- Frykter du et angrep på norsk jord?

PST vet åpenbart mer i denne saken, derfor var det viktig for Benedicte Bjørnlund å legge trykk på at det ikke var hendelser i Oslo, eller at det var hovedstaden alene som var pekt seg ut som noe spesifikt terror-mål, men at dette trusselbildet gjelder hele landet. Også Offshore.

Norge er et yndet mål for terrorister av flere årsaker.

En av de viktigste er vår egen ønsket innsats i konfliktområder som medlem av NATO. Norge har deltatt i offentlige og hemmelige oppdrag sammen med allierte stormakter som f,eks Tyskland, USA og Storbritannia, Norge er satt på kartet rent militært.

Blant annet under angrep i Libya for noen år siden, var norske F16 fly meget sentrale med på jobben- om å styrte diktatoren i landet, Muammar al- Gaddafi.

I Afghanistan har også norske soldater jobbet i en årrekke i internasjonalt samarbeide sammen med sin allierte.

Den forrige regjeringen opprettet et senter som utelukkende jobbet opp mot terrortrusselen og terrorbildet Norge til enhver tid er under. Dette ble kalt FKTS, (FELLES KONTRATERRORSENTER), og det var her den nye terrortrusselen mot Norge ble avdekket.

Det faktum at svært mange nordmenn har reist til den pågående konflikten i Syria, var en av de viktigste årsakene til at FKTS i en lengre periode har brukt nettopp Syria som sin base. Det er her det er størst sjanse for å finne “fiendtlige objekter” som er villig til- og har kunnskap om; å gjøre terrorhandlinger på norsk jord ifølge kontraterrorsentret.

– Nå vet norsk etterretningstjeneste om trusselen, problemet er at de fleste terror-organisasjoner har sovende celler i de operative områdene de ønsker å ramme; gjennom flere år. Derfor er de også svært vanskelig å avdekke, enda en stor utfordring for PST og regjeringen er hvordan terrorister vil opptre på norsk jord.

– Vårt frie demokrati, våre åpne grenser og liberale holdninger gir grobunn for alle som ønsker å angripe disse verdiene, til å komme til Norge. Et angrep med mange offer i Norge er også et angrep på øvrige vestlige land, så ærlig må vi være. Norge kan være offer for terrorhandlinger som er ment for å straffe andre større og mektige, vestlige nasjoner.

For en terror-organisasjon er det utvilsomt langt verre å komme seg inn i USA eller Storbritannia enn i Norge. Er organisasjonen allerede etablert i landet, spillere det selvsagt liten rolle hva PST og regjeringen gjør ved grensene og flyplassene.

Selvmordsbombere, giftgass, fly, angrep på offentlige bygg- og infrastruktur, samt å slå ut strømnettet i de større byene. Alt dette er brukt en rekke ganger tidligere. Tenk bare tanken om det kommer; eller er allerede celler etablert i Norge som ønsker å statuere et eksempel mot Vesten. Der terroristen lykkes med å gå helt nye veier som ikke engang USA har sett tidligere.

Da kan vi få scener i Norge som på ny vil gi en ny tidsregning og som på ny vil endre Norge slik vi kjenner det i dag, dessverre. PST vet om trusselen, noen vet også når og hvor angrepet kommer.

Hva skjer om PST ikke vet det? Frykter du nye terror-angrep på Norge?

Kilde: Aftenposten.no

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Trailer- Fifty Shades- Beyonce involvert!

Trailer- Fifty Shades- Beyonce involvert! Filmen er baser på boken med samme navn, skrevet av suksess-forfatteren E. L. James. Den...

Lukk