Til alle skrivere. Om du er erfaren forfatter eller journalist, forfatterspire, student eller annen type skriver, her er en viktig beskjed. som du kanskje allerede vet, men som du bør legge på minne for å lykkes med hva enn du skriver på.

Du må tørre å skrive, enda hvor vanskelig du synes det er. Sett ord etter ord, tenk positivt og man fram din skriveflamme og dra fram en offensiv og positiv holdning til prosjektet.

Du lykkes om du skriver, til tross for destruktive tanker, skrivesperre, lav selvtillit eller manglende motivasjon. Du kan bare ikke stoppe å skrive, men sett deg ned med nye blanke ark. Og sett bokstav etter bokstav etter …

Til alle skrivere ...

Til alle skrivere …

Selvsagt skal du stoppe opp og puste, lese deg fram til å løse vanskelige oppgaver eller spørre deg fram når du står fast. Men du må aldri stoppe opp med skriving, da har du jo resignert.

Noen skrivere skriver ofte og lenge, andre bruker lang tid på få linjer. For det finnes ingen fasit på hva som er riktig eller galt, ved å formidle det skrevne ord – uansett hvem dine lesere er.

Skrive

Å bli en god skriver tar lang tid, å bli en god forfatter; en evighet, kanskje aldri. Det er nemlig ikke alle skrive som skal bli forfattere eller publiserte skrivere, av ulike årsaker. Om skriveflammen er kraftig nok, skal du selvsagt aldri gi opp drømmen.

Selv de aller beste skrivere har fått negative tilbakemeldinger og refusjoner, før andre har funnet skattene deres og løftet disse opp og fram til bejublede publiseringer.

Du som skriver kan ikke gi deg, du må la drømmen leve ved å skrive, skrive og skrive. Følg gjerne gode råd, ta skrivekurs og delta på samlinger og seminarer. Men ikke forsøk å kopiere eller skrive som andre skrivere.

Bli din egen skriver, vær den aller beste utgaven av deg selv i ditt virke. Du er i utganspunktet unik, la det skinne gjennom via din skrive-flamme, og i din tekst. På den måten vil din publikasjon bli anerkjent som et godt verk, som ingen andre kan ta glansen fra.

Til alle skrivere som elsker å skrive, men som av ulike grunner velger å gjøre noe annet. For hver time som går, der du velger å ikke skrive, jo lengre vil det også bli – før du går på med krom hals igjen. Bare ved å skrive ofte nok, kan d kalle deg en skriver. Ja, ta pauser og hvile nok skal man åpenbart gjøre. Men det er ikke det samme som å la være å skrive.

Antatt

Dessverre er det ikke lett å bli lest som skriver, debutantene blir refusert uten engang å bli skikkelig vurdert. Mer enn tusen manus leveres til forskjellige forlag per år. Noen ytterst få blir vurdert til å være gode nok til å bli antatt. Det er for noen unge eller modne debutanter nok – til å fortsette å skrive.

Husk at det finnes egne publiserings-forlag, som lager din tekst for deg, der du må betale og markedsføre gildet selv.

Sett nå disse bokstavene etter hverandre til ord, som igjen blir setninger, og endelig til et godt nok manus, artikkel eller eksamensoppgave.

Sett deg også som mål, at du skal gi skriveprosessen og din skrivergnist en ærlig sjanse. Du kan være den som mot alle odds, blir Norges neste store forfatter.

Vargas

Pin It on Pinterest