Tredje verdenskrig, ikke lenger utopi. Menneskehetens trusler er konstant. Ikke bare fra menneskeskapt klimaendring, ved krig, atomkrig og ondskap, men også ved globale pandemier som Ebola, trusselen ved kunstig intelligens, eller kollaps av økosystem. 

Mange mener at klimaendringene alene er farlig nok.

Årsaken til at ekspertene ønsker å få en fortgang i å finne alternative muligheter til å flykte, er av samme årsak. Planeten vår kan i nær framtid være ubeboelig, og ved flere anledninger har kyndige fagfolk, deriblant fysikeren Stephen Hawking, som skal vær riktig mann å lytte til rundt dette tema, ha anbefalt alternative planeter enn vår Tellus. 

More troops, tanks and armored personnel carriers are being brought to Europe. NATO and Russian forces and weapons that used to be deployed at a distance are now placed closer to each other, as if to shoot point-blank.

Mikhail Gorbasjov

Vår skjøre planet hadde trusler for sin eksistens før menneskene kom og skapte sine dårlige vaner med dertil tilhørende ødeleggelser også. Vi har mistanke om at en rekke større asteroider, omfattende temperatursvingninger, vulkanutbrudd og jordskjelv gjennom titusenvis av år, har påvirket kloden til slik vi kjenner den i dag.

At vår eksistens er truet av samme årsak er ikke endret i den moderne tid. Men vi har fått flere alvorlige trusler i form av politiske holdninger, ekstremistene blir flere og bruker mer ekstreme verktøy for å få fram sine holdninger.

Tredje verdenskrig, ikke lenger utopi.

Tredje verdenskrig, ikke lenger utopi

Jihadistene bruker de aller sterkeste virkemidlene for å fremme sitt budskap, men de alene, er ikke nok til å gjøre verden farligere enn den har vært de siste 60-70 år. Hele det politiske bildet er i evig endring. Russlands aktivitet i nordområdene og evne til rykke fram i Ukraina, uten at noen bryr seg. USAs og president Donald Trumps evne til å drive sin nasjon som sin helt egen forretning – er viktige faktorer for en farligere verden.

De manglende samtalene mellom “fiender” enda en viktig trussel verdt å nevne.

Trump vil bygge sin berømte mur mot Mexico, stenge grensene for alle som kan være en trussel for Amerika – les: muslimsk tilhørighet, og ikke fire for noen som ikke rent forretningsmessig, gagner USA den ene eller andre veien. Donald Trump alene, er en større trussel for verdensfreden, enn Den Islamske Stat.

Sovjetunionens siste president, Mikhail Gorbatsjov ytret sin skepsis i et intervju med magasinet TIME nylig, samme magasin, som paradoksalt nok kåret den nyinnsatte president Trump til årets navn, at konturene fra andre verdenskrig, er åpenbare.

Gorbatsjov satte fokus på NATOs vilje og iver til å forflytte store væpnede tropper som aldri har stått nærmere en krigshissig Vladimir Putin og Russland. Våpen alene er ikke farlig før man har personell nok og soldater og befal, villig til å bruke dem. Aldri før har det heller ikke blitt produsert mer våpen enn nå. Det faktum at produksjonene av langt mer teknologisk avanserte og langtrekkende enn før, gir ingen grunn til å bli beroliget.

Nord-Koreas iver etter prøvesprengninger med Atomvåpen, manglende evne til nedrustning og evne til å snakke konstruktivt om langvarig fredsforhandlinger, trekkes fram som årsaken til at “Dommedagsklokken” er satt til tre minutter før midnatt.

Et Europa i endring, der millioner av mennesker ikke vet hva morgendagen bringer, på flukt fra krig og terror er grobunn for væpnede konflikter over landegrensene. Der spesielt krigen i Syria, uroen i Afghanistan og Somalia samt flere afrikanske land, gir et uklart bilde over hvor mange mennesker som flykter nordover, i jakten på en usikker trygghet.

Sett i lys av menneskeskapt ondskap, på parti med dumskap – ble et sted mellom 50-70 millioner mennesker drept under andre verdenskrig. En eventuelle tredje, vil kunne gi et fatalt utfall der restene av planeten Tellus vil være et tomt skall, knapt nok det.

Noen eksperter mener å hevde at tredje verdenskrig allerede er i gang …

Kilde: TIME.com

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Wolves bedre enn Liverpool, også på tribunen

Wolves bedre enn Liverpool, også på tribunen. Alle som liker engelsk fotball kjenner til Liverpool, men noen har også hørt...

Lukk