Skal du eller kan du være hjemme fra jobben din om du ikke trives? Skal du gå til sjefen med «problemet» og håpe at det løser seg? Skal du ta tyren ved hornet? Eller skal du være hjemme for å unngå å ha det vondt?

Jeg mener man bør gå på jobb så lenge man er frisk eller gå til legen for å få sykemelding. Det er noen få dager  å bruke ( 8 tror jeg) som kan brukes til egen melding. Men det er faktisk et økende problem at arbeidstakere i Norge mistrives på jobb. Det være seg dårlig miljø, mobbing, stort arbeidspress, for kompliserte oppgaver man sliter med å utføre eller vanskelig arbeidstid.

Det er ikke vanlig å bytte jobb så ofte som ellers i Europa, i Norge. Hvorfor er ikke så godt å si, men det kan være flere sammensatte årsaker bla bosted. Nordmenn er spikret til sine hjemsteder og flytter ikke for å få seg jobb.

Det kan være nok å snakke med kollegaer eller avdelingsleder/ sjef man stoler på, er man organisert i et forbund, kan også søke hjelp der.

Trivsel på jobben er veldig viktig, derfor bør hver enkelt gjøre det man kan for å ha en god atmosfære-

God Helg!

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
God og dårlig service

Hva er god service? Jeg mener god service er når man får en positiv opplevelse på den handelen eller servicen...

bloggurat.net

Jeg har plassert min blogg i <a href="http://bloggurat.net/kart/registrere/3104/fredrikstad">Fredrikstad</a> på <a href="http://bloggurat.net/kart/">norske bloggkart</a>!

Lukk