Jeg oppfordrer herved samtlige bloggere i hele Norge til å gi 100 kr hver til årets TV- aksjon. Pengene går til å rydde bort miner i områder der barn bor, leker og lever. I Norge er det mange hundre tusen bloggere. Om alle gir 100 kroner hver til denne viktige innsamlingen, vil det gi mange millioner kroner til et meget bra formål.

Her er konto nr:

INNSAMLINGSKONTO: 8380 08 09005 eller ta i mot en av de mange tusen bøssebærerne som banker på din dør på søndag. Ha pengene klare. Eller du kan velge å gi kr 200,- ved å ringe 82044110.

TV-aksjonen 2011 skal gå til minerydding, der Norsk folkehjelp er blant de største humanitære aktørene i verden. Og arbeidet deres består av mer enn å detonere gammelt sprengstoff.

– Det er ikke antallet eksplosiver vi fjerner som sier hvor langt vi er kommet, men hvor mye jord vi kan si sikkert at er minefri, forklarer Neergaard.

– Det handler om fjerne følelsen av frykt og skape en atmosfære der folk kan leve et ordentlig liv.

Og slik kan Folkehjelpens arbeid ha uventete ringvirkninger.

– For eksempel viste en undersøkelse at aborttallene gikk ned da vi hadde ryddet miner i nord-Irak, forteller leder i mineavdelingen hos Norsk Folkehjelp Per Neergaard.

– Folk følte ikke lenger frykt for å få barn!

 

 

Foto: NRK.no

Årets aksjonsleder Kari Bucher er stolt av å lede TV-aksjonen 2011.

– Dette er verdens største innsamlingsaksjon, påpeker hun, målt i antall frivillige og innsamlete midler per person.

Og dette er tall som imponerer internasjonalt.

– Når jeg foreteller folk i humanitære organisasjoner i utlandet at vi kan samle inn rundt 200 millioner kroner på én dag vil de knapt tro meg, skyter Neergaard inn.

– Allerede nå er alle i TV-askjonssekretariartet på plass, fortsetter Bucher, og vi setter snart i gang med å rekruttere fylkesapparatet.

Og vil du være en av de rundt 7000 frivillige som skal jobbe med TV-aksjonen i år, kan du melde deg til tjeneste i neste runde.

– Miner formerer seg ikke, påpeker Neergaard. De er ikke et jevnlig tilbakevendende problem, som jordskjelv eller flommer. Når vi fjerner en mine, er den borte for alltid.

Det gir grunnlag for håp for de menneskene i de utsatte områdene.

Krig rammer også de svakeste og de sivile, barn, kvinner og eldre. Brutalt, hurtig og voldsomt. PANG!! Så er det kanskje over. Vi må bry oss. Gi litt til de som ikke kan bevege seg fritt i redsel for å miste det eneste de har. Livet!

Norge er et av de rikeste landene i verden. Vi er veldig rike, og blir ikke på noen måte fattigere av å gi den ene hundrelappen denne ene gangen.

Er du ikke blogger, går det helt fint å gi penger allikevel.


Norsk Folkehjelp

INNSAMLINGSKONTO: 8380 08 09005

Norsk Folkehjelp. P.O Box 8844 Youngstorget, 0028 Oslo. E-post: post@tvaksjonen.no

 

 

Vargas

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Gleder og skuffelser- forventningenes byrde?

  - Du har helt sikkert opplevd å gå på kino for å se en film du har hørt så...

Live- drap i nyhetene ren underholdning?

- Å se et menneske bli drept av rasende mobb gir sterke inntrykk, uansett hvem dette mennesket er. Muammar Gaddafi...

Lukk