Årets innsamlingsaksjon går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Demens er en alvorlig sykdom, både for dem som rammes og deres pårørende. En aksjon som vil bidra til å gjøre livet lettere for de som er rammet.


– Tross sykdommen er det mulig å ha god livskvalitet. Nasjonalforeningen for folkehelsen gjør en meget viktig jobb og vil bidra til å gjøre hverdagen bedre for alle som er berørt, og styrke forskning, slik at det kan utvikles kurerende behandling. For å få til dette har er det prioritert tre områder som pengene skal gå til.

1. AKTIVITET SOM GIR BEDRE LIVSKVALITET OG DELTAKELSE

– Mennesker som har demens har problemer med å gå ut alene, eller være med på sosial aktivitet. Fysisk og mental aktivitet bidrar til å forsinke sykdomsutviklingen. Frivillige kan sørge for at flere får en venn som kan hjelpe dem å bryte ut av isolasjon og ensomhet. Heldigvis ønsker mange, både unge og eldre, å gjøre en innsats. Nasjonalforeningen for folkehelsen har 500 lokallag over hele landet.

2. INFORMASJON SOM SKAPER ÅPENHET OG FORSTÅELSE

– Mangel på åpenhet og forståelse blir en ekstrabyrde for syke og pårørende. Men skal flere snakke åpent om demens, trenger de å vite at de blir møtt med åpenhet og respekt. Folkehelsen trenger å gi flere kunnskap og forståelse. Det vil også bety et samfunn som er bedre tilrettelagt for dem som har demens.

3. FORSKNING SOM BIDRAR TIL Å LØSE DEMENSGÅTEN

– Over hundre år etter at Alzheimers sykdom først ble beskrevet, framstår sykdommen fremdeles som en gåte. Delvis skyldes det for lite forskning. Gjennom mer forskning kan det gjøres nye framskritt for å forstå demens og gi muligheter for bedre forebygging og behandling. Folkehelsen ønsker også å bidra til at de ulike forskningsmiljøene samarbeider tettere om demensforskning.

Du kan via å gi, enten til bøssebærerne- som gjør en svært viktig jobb for aksjonen- eller til egne konto.nr som er knyttet opp mot TV-aksjonen. Disse er: Innsamlingskonto:8380 08 09005     Næringslivskonto: 8382 08 05200

Livet er kort, man vet aldri når det er en av dine nærmeste som kan bli rammet. Da er det betryggende å vite hvor tryggheten og ekspertisen ligger. Husk, alle kan rammes.  Gi det du kan til årets TV-aksjon du også.

Alle bloggere i Norge oppfordres til å gi 500 kroner hver!

 

Kilde:  Blimed.no

Vargas

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Could this be your litle girl?

Please call your local police or other people you can trust in your City, no matter where you are. Someone miss...

Den lille sorte – som hun elsker å bruke som han elsker å ta av

Prikken over i'en kan være den lille sorte, eller en truse med blonder. Sexy kvinner blir ikke helt perfekt før...

Lukk