Universet er alt som eksisterer; universet er tid og rom alle former for materie, energi og bevegelsesmengde samt de fysiske lovene og konstantene som kontrollerer det. Begrepet universet  kan i enkelte sammenhenger også referere til for eksempel kosmos verden eller naturen.

Er det liv der ute? Sansynligvis, men det er for langt unna til at vi i vår tid kan klare å nå fram dit- Vi vet at universet er så enormt at det er stor sansynlighet for at det finnes  planeter tilnærmet lik vår Jordklode, og dermed mulighet for liv.

Teoretisk sett kan en tenke seg et endelig univers dersom en begrenser seg til tre dimensjoner. En kan forestille seg at universet er begrenset i størrelse ved å være lukket, betraktet fra et firedimensjonelt rom, akkurat som overflaten av jorda er begrenset i det todimensjonale rom, betraktet fra vår normale tredimensjonale forestillingsverden. Så spørsmålet om uendelighet dreier seg teoretisk sett like mye om universet har et begrenset antall dimensjoner (f.eks. tre) som om at en har en avgrenset utstrekning i et gitt antall dimensjoner.

Jorden er ca 4.5 milliarder år gammel, og den eneste planeten vi vet det finnes liv på, men det letes fortsatt på spreng må man nesten si, med store mega antenner, via satelitter og NASA har kontinuerlig romsonder gående i bane rundt jorden, og som har vært på Mars og funnet spor etter vann bla.

Ved hjelp av et dataprogram har forskere ved University of Edinburgh regnet ut at 37.964 planeter har forhold som legger til rette for intelligent liv.

Forskerne har samlet inn data fra de drøyt 330 planetene vi kjenner til utenfor vårt eget solsystem, og har anslått hvor mange av dem som har de nødvendige forholdene, basert på blant annet temperaturer og tilgang til vann og mineraler.

Ved hjelp av flere simulerte scenarier har de altså kommet fram til at det eksisterer nesten 40.000 intelligente sivilisasjoner der ute.

Jeg tror det det er bare snakk om tid før vi får svar på menneskehetens største gåte…

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
øl salget stenger før butikken

Hvorfor det? Hvorfor skal det ikke være mulig å kjøpe en vare i hele butikkens åpningstid? Jeg er nok litt...

Er du Facebook-avhengig?

Iflge NRK, så er det allerede et stort problem for mange at de blir sittende time etter time på nettet...

Lukk