Vaksine til smitteområdene kan være løsningen, men gir neppe umiddelbar suksess. Smitten er i samfunnet fortsatt, selv om vaksinen nå skal skjevfordeles til områder med mest smitte. Det innebærer de enkelte bydelene i Oslo, samt Lørenskog og Østfoldbyene Fredrikstad, Sarpsborg og Moss i nye Viken fylke.

Bergenet lesetid: 5 minutes

Pakistan og Somalia

Førti prosent av den som har blitt smittet av Covid-19 er av utenlands opprinnelse. De fleste av disse kommer fra Pakistan eller Somalia. Det er liten tvil om at bydelene i Oslo med størst innvandrer-tetthet, behøver langt mer informasjon om smittevern og åpenbart vaksine, så raskt som mulig.

Vaksine til smitteområdene kan være løsningen, men da må nok vaksine leveres, nå.

Så, hvem har ansvaret for at innbyggere med innvandrerbakgrunn bruker munnbind, vasker hender og hilder avstand til andre? Det er selvsagt den enkelte innbygger som er pliktet til å ta dette ansvaret. Men skjønner man ikke språket, ikke leser norske aviser eller ser på norske nyheter – er det ikke så veldig enkelt.

Regjeringen endrer vaksinestrategien og gir mer til Oslo og områder på Østlandet med høy smitteandel.

DN.no

Vi hører om barn av våre nye landsmenn som er oversettere, som gjør tolkenes arbeid i å fortelle sine foreldre som ikke kan norsk. Om smittevernregler og smitteverntiltak. Disse familiene bor ofte i generasjonsboliger, med mange unge og eldre i små leiligheter hvor smittefaren automatisk blir større. Det er i disse områdene, særlig i Oslo vaksinene nå må brukes.

Molde mot Oslo

Vaksine til smitteområdene kan være løsningen, men det vil ta tid før vi ser noen effekt.

Minst 75 prosent av innbyggerne i en by på 700.000 mennesker må være full-vaksinert, før at man ser en endelig effekt av at vaksinen er svaret på alle utfordringene i Oslo. Det vil ta tid, fordi Norge ikke får vaksiner, verken fra den ene eller andre produsenten.

Lovnadene om nok vaksine har vært overskrifter i riksmedia siden før jul.

Siden har det vært mye negative nyheter som tærer på både barn, unge og voksne. Når ordføreren i Molde, Torgeir Dahl, spurte det mange hadde tenkt: “Får ikke Oslo snart kontroll på sine egne, slik at resten av Norge kan åpne opp?” For Oslo og byråd Raymond Johansen, har ikke lykkes i sin kamp mot viruset. La oss være så ærlige.

Dette er åpenbart valgflesk også, AP mot Høyre, der også statsministeren kontor har vært direkte involvert. Ikke bra for verken Erna, Høyre, AP eller Oslo. Nå må det ryddes opp og la skjevfordelingen med vaksine begynne i kampen mot galskapen. Les, viruset.

Vaksine til smitteområdene kan være løsningen

Oslo i krise

Hele Norge har levd under krevende forhold i snart ett år. Oslo har nok vært verst rammet i så måte, all den tid så mye av byens viktige livsnerve har vært tvunget nedstengt. Treningssenter, puber, barer, scener og annet kulturliv har ikke vært åpen på fire måneder. Det gjøre mye negativt med veldig mange.

Oslo er allerede en by i krise. Innbyggerne er lei og frustrerte, de økonomiske utfordringene byen og folket står i, vet vi ikke konsekvente av før det har gått langt tid. Mange står allerede uten jobb, mange har gått eller vil gå konkurs. I tillegg finnes det ikke sosiale tilbud til de som faktisk har jobb. I tillegg kan vi tenke oss alle som fortsatt sitter i ensomhet.

Nå tar endelig politikerne grep, i et desperat forsøk på å få ned smitten av det muterte viruset.

At smitten nå stiger til samme tall som i januar, tyder på at det er en lang vei å gå, kanskje flere måneder. Før hovedstaden kan gå mot gjenåpning igjen. Årsaken er altså et farligere virus, den muterte UK-utgaven, som sender flere innbyggere til sykehus.

En rekke vaksiner mot koronasykdom er utviklet og produsert på rekordtid. I 2021 arbeides det over hele verden for å få vaksinert så mange som mulig så raskt som mulig. I Norge er tre vaksiner godkjent: Pfizer/Biontech, Moderna og AstraZeneca.

NRK.no

Tredje smittebølge

Det kan være starten på en tredje smittebølge i Oslo og i Norge, som vi slett ikke ønsker oss. Igjen er det over 100 innlagte på norske sykehus, igjen er det flest smittede i hovedstaden. Og igjen er det helsepersonell som står i første rekke, som tar i mot disse syke – som må ta støyten, for tredje gang.

Selvsagt vil noen reagere på at vaksinen som alle går og venter på, blir tatt fra deres kommune for å bli brukt i en annen. Men dette burde helt åpenbart vært gjort allerede fra dag én, når vaksinen ble tilgjengelig, nettopp for å slukke de største “brannene” først.

Vaksine til smitteområdene kan være løsningen, men da må også våre nye landsmenn forstå viktigheten og nødvendigheten av vaksinen. Og ikke minst, forstå at langvarig smittevern er en alvorlige konsekvens av å ta for lett på dette – for lenge.

Nok vaksine til folket, er det alle ønsker seg snart mulig.

Med så mange milliarder mennesker med samme ønske, fordelt på en håndfull produsenter, er det lett å forstå at flaskehalser oppstår rundt om i verden. Nå er det en kamp mot klokka for mange i Norge, slik at man slipper å bli alvorlig syk av den muterte varianten av Covid-19. Før man får vaksine.

Israel vant

Til tross for stor etterspørsel etter vaksine, har altså Israel lykkes til gangs med sine utfordringer. På to uker i januar, hadde Israel vaksinert 14 prosent av befolkningen på nær 9 millioner innbyggere. Alle over 60 år er nå fullvaksinert. Israel er vinneren i kampen mot Covid-19, samfunnet er allerede på vei til å åpne helt opp.

Israel vaksinerte like mange som Norge har vaksinert til nå – på tre dager.

I Norge er ca to prosent av innbyggerne vaksinert én gang.

Smitteverndirektør Geir Bukholm fortsetter å komme med usannsynlige lovnader. Og minner oss litt om komiske Ali i 2003, diplomaten til Saddam Hussein. Som for åpent kamera nektet for at Irak ble invadert, når amerikanske stridsvogner dundret inn i Bagdad rett bak ham. “Vi er sterke og frie,” sa Ali, som fungerte som Saddams informasjonsminister på den tiden.

Bukholm, altså smitteverndirektøren, hevde at løpet av mai måned, skal alle over 45 år ha fått sitt første stikk. Det tror vi ikke et øyeblikk på, hvordan skal det bli gjennomført? Når vaksinen ikke kommer som avtalt? Skal han produsere vaksinene selv?

La oss håpe at alle innbyggerne i Oslo er vaksinert til jul. Også de som ikke er født med gullskje i munnen.

Vargas

Pin It on Pinterest