Vår aksjeportefølje for 2024 oser trygghet, all den tid aksjer kan være trygge investeringer. Så lenge vi skal sitte så lenge som vi har planlagt, ser vi alle disse aksjene som trygge havner. Utbytteaksjer som gir god avkastning, trygge selskap med penger på bok. Og ikke minst, selskap som ser god inntjening også i framtiden.

Bergenet lesetid: 9 minutter

Krigsfrykt

Vi lever som kjent i en svær urolig verden med større krigsfrykt enn noen gang. I Midtøsten skal det bare en liten gnist til før det smeller. Terror i Iran, den grufulle krigen Israel fører i Gaza og på Vestbredden er rene folkemordet, i jakten på Hamas.

Alt dette påvirker ikke markedet direkte, men det fører til volatile oljepriser.

Les også: Interessert i penger og aksjemarkedet?

At Putin ser ut til å trappe opp krigen mot Ukraina, påvirker energiprisene, matprisene og inflasjonen har økt over hele Europa. Høyere renter på kort tid har vært konsekvensene for oss nordmenn. Noen mener at rentene skal mye ned allerede i år. Det tviler vi sterkt på. Vi tror på kun tre, kanskje fire rentekutt.

Krigsfrykt til tross, mange eksperter mener at rentetoppen er nådd og at det er nok til at aksjer er gode investeringer i 2024. Vår portefølje for 2024 har få overraskelser, kun trygge solide selskap som har tjent penger lege. Og som skal tjene mye penger i årene som kommer.

Vi tror fortsatt på at det lønner seg å være svært tålmodig på børsen. At de som sitter lenge vil tjene mer enn de som forsøker å finne topper og bunner. Det er tilnærmet umulig å time markedet. Like enkelt som det er å spå oljeprisen.

Det er hovedgrunnen til at vi sitter helt i ro om det kommer store svingninger.

En viktig ting til som vi har lært de siste årene på Oslo børs – det er minst like viktig å ikke selge for tidlig. Når aksjene stiger og stiger bør du sitte helt i ro. Fordi det er endelig da man tjener penger.

Det er forskjell på å være grådig og sitte lenge på aksjene man eier i sin portefølje.

Vår aksjeportefølje for 2024

Bildet er tatt av Mohamed Hassan fra Pixabay

Utbytteaksjer

De lærde strides, men det er utvilsomt en helt ok måte å tjene gode penger på, å velge solide utbytteaksjer. 

Men kun om du kjøper nok aksjer til at utbytte blir betydelig. Usikkerheten er at aksjens verdi kan falle mer enn hva utbytte er på. Og mange selskap garanterer sjeldent for framtidig utbytter – det blir som å spå været for neste sommer.

Les også: Slik får du bes TV-bildet

Ser du flere tiår fram i tid, kan utbytte gi deg renters rente-effekt, som kan gi deg betydelig fortjeneste. Men det krever altså voldsom disiplin. Gevinst på renter er altså like enkelt som det er genialt, det er bare å la tiden jobbe for deg.

Vi vet at det finnes investorer og småsparere som spekulerer i dette med utbytte, på de aller beste aksjene. Altså aksjer i selskap med god og trygg økonomi, som ikke garanterer for utbytte, men som gir utbytte hvert kvartal – mange år på rad.

Vårt indeksfond er KLP AksjeGlobal Indeks P, et fond som har sine regioner innen blant annet teknologi, finans, helsevern, konsument, industri og kommunikasjon. Områdene er i all hovedsak i USA og eurosonen og Japan.

De største selskapene i fondet er giganter som Apple, Microsoft, Amazon og NVIDIA. 

Aksjeportefølje

Til tross for bankuro i USA og i Europa, har vi valgt å legge mye penger i Norges største bankkonsern. 

DNB er en bunnsolid bank, tjener mer penger enn noen gang grunnet økte renter, god ledelse og mange lojale kunder. Noe som gjør at også aksjen blir attraktiv å eie over tid.

Siden mars i fjor har DNB hatt 52,4 milliarder kroner i netto renteinntekter. I første kvartal i år, dro storbanken inn rekordhøye 14,6 milliarder.E24.no

DNB utbetaler solid utbytte til sine aksjonærer, noe de har gjort i lengre tid og som de vil fortsette å gjøre.

Gassprisen er på sitt laveste på to år. Noe som gjenspeiler seg i aksjekursen hos vårt energiselskap. 

Energikrisen vil fortsette og kanskje øke utover i 2023. Olje – og gass-krisen er her nå, også i Norge. Det vil gi økte priser på disse produktene. Vår Energi er et nytt selskap som ble etablert på børs i 2022. 

Selskapet som er et lete- og produksjonsselskap for olje og gass på norsk sokkel, er et resultat av fusjonen mellom Eni Norge AS og Point Resources AS i 2018. Vår aksjeportefølje for 2024 har altså aksjer fra ulike sektorer – het bevisst.

Vår Energi er Norges nyeste olje- og gass-selskap. Et selskap som har noe mer gass-virksomhet enn olje. Selskapet er konkurrenter med gigantene Equinor og Aker BP, men gjør også en del samarbeid med disse. 

Med over tusen ansatte og 148 lisenser, er dette selskapet en viktig resurs for å hjelpe Europa med energi, nå og i framtiden.

For den som måtte være i tvil. Verden trenger både olje og gass i uoverskuelig framtid. Både vi her hjemme og ellers rundt om i verden. Vår Energi er også en utbytte-maskin for sine aksjonærer. I tredje kvartal i år, ble det utbetalt $290m i utbytte. Ja, takk.

Diversifisert portefølje

Å ha en diversifisere portefølje er noe av det viktigste man gjør, om man ønsker å ha en god portefølje.

Årsaken er at du får bremset nedgangen i én sektor, ved å eie ulke aksjer i forskjellige sektorer. Vi eier mye industri, ja. Men det er oljeaksjer i Aker BP mot olje- og gassaksjer i Vår energi, samt Kongsberg Gruppen, som også er en industriaksje. Kun fordi vi har troen på energi, teknologi og våpenproduksjon.

Kongsberg Gruppen er ikke bare våpen, men i aller høyeste grad også en teknologiaksje.

Aker BP er nest største aktør for utvinning og produksjon av olje i Norge. En trygg utbytteaksje til tross for volatil oljepris over tid. Selskapet tjener mer penger enn noen gang og gir kvartalsvis utbytte på 6 kr.

MOWI ASA eies av John Fredriksen. Tidligere het selskapet Marine Harvest og er verdens største innen fiskeoppdrett, med base i Bergen.

Vår aksjeportefølje for 2024

Foto: Vargas12.com

Vår portefølje for 2023 og hvorfor handler om å ha tillit til norsk næringsliv og norske selskap ønske om vekst, og inntjening.

MOWI-aksjen har falt 20 prosent grunnet lakseskatt-bråket det siste året, men vil kunne stige når det verste sjokket har lagt seg. Aksjen koster i dag 185,60 kr i starten av 2024. Selskapet delte ut nær 900 millioner kroner i 2023, noe som tilsvarer 1,70 per aksje.

Unntaket

Vi skryter av å eie utbytteaksjer fordi vi ønsker store og trygge selskap, men vi har også ett unntak. Aker Horizons. Norges kanskje mest utskjelte selskap og aksje de to siste årene, og som har har falt over 70 prosent på to år. Vi har allikevel god tro på selskapet.

Hvorfor det, spør du kanskje?

Jo, fordi Aker har kunnskap og penger til å få på plass et stort, og solid grønt investeringsselskap.

Aker og Kjell Inge Røkke som største eier i Aker Horizons, har også de aller beste folkene til å lykkes, både på kort og lang sikt. Utfordringen er inntjeningen i dag, det tjenes for lite penger på fornybart nå, men det kommer.

1. februar 2021 ble Aker Horizons notert på Euronext Growth. Overskriftene var mange og positive. Kursen var tidlig på over 50 kroner. I dag, i starten av 2024 står kursen i 4 kroner. Røkkes grønne satsning har virksomheter i 18 land og har mer enn 1200 ansatte.

Kommer den økonomiske støtten fra myndighetene, vil Aker Horizons lage både ammoniakk-fabrikker. Men også hydrogenfabrikker og ikke minst, satse stort innen karbonfangst. I tillegg kommer altså havvind-prosjektene og fornybarprosjektet i Narvik-regionen.

Yngve Slyngstad

Yngve Slyngstad, tidligere sjef i oljefondet, er med på fornybarsatsningen til Aker og Røkke.

Slyngstad er nemlig sjef for Røkkes nye fond. Industry Capital Partners.

Et fond som skal samle inn og forvalte 1000 milliarder kroner. Penger som skal brukes inn mot Akers grønne satsning. Altså også via Aker Horizons.

Fondets målsetning er hårete, men helt sikkert også mulig å gjennomføre.

100 milliarder Euro før 2030. Det er mye penger, penger som skal settes inn på et formål, det grønne skiftet, med god forventet avkastning. Da kan man bare gjette seg til hva aksjekursen til Aker Horizons står i om seks år.

Det alene betyr at aksjekursen bør stige på sikt, om fondet og prosjektene lykkes. 

Som aksjonær og langsiktig investor, er det utvilsomt én aksje som blir værende lenge i vår portefølje. Og det er Aker Horizons. 

Husk at det alltid er risiko og sjanse for å tape penger i aksjemarkedet. Denne artikkelen er ment som informasjon, ikke en kjøpsanbefaling.

Vargas

Pin It on Pinterest