Vår aksjeportefølje for 2024

Vår aksjeportefølje for 2024 oser trygghet, all den tid aksjer kan være trygge investeringer. Så lenge vi skal sitte så lenge som vi har planlagt, ser vi alle disse aksjene som trygge havner. Utbytteaksjer som gir god avkastning, trygge selskap med penger på bok. Og ikke minst, selskap som ser god inntjening også i framtiden. … Fortsett å lese Vår aksjeportefølje for 2024