Vår portefølje for 2023 og hvorfor vi velger som vi gjør. I mer enn tre år har admin for Vargas12.com, valgt å investere på børs, ikke mye penger, men litt. Vi har valgt en ny og sterk portefølje med aksjer som skal gi god avkastning for framtiden – tror vi. Her forteller vi våre lesere om hvilke aksjer vi satser på og hvorfor.

Estimated reading time: 10 minutter

Tungt markeded

Samtlige eksperter som uttaler seg om markedet i Norge for det nye året – sier det vil bli tungt og vanskelig.

Les også: Investeringene for framtiden

Årsaken til et krevende marked er fortsatt økte renter, frykt for resesjon og videre økt inflasjon. Altså at kjøpekraften svekkes.

Dog tror vi at makroprognosene kan være for pessimistiske og at Oslo børs nok engang berges av energi-seskotoren. En sektor som har gjort at OSE har falt marginalt mot Wall Street, som har falt nær 30 prosent i 2022.

Vår portefølje for 2023 og hvorfor
Foto: Pixabay.com

Fordelen med en solid portefølje med sterke selskap som gir aksjonærene utbytte, er at de svinger mindre enn andre aksjer. Vekst-aksjer som har sin inntjening i framtiden, vil alltid være volatile og gå mer ned enn opp, i tøffe tider.

De fleste Wall Street-strategene forventer at den amerikanske økonomien vil gå inn i resesjon en gang i 2023. Mange tror at prognosene for 2023 kan kuttes ytterligere, og noen spår mye volatilitet for aksjer i starten av 2023.

Finansavisen.no

Aksjer og selskap som allerede har penger på bok og som har inntjening i dag, vil kunne berge seg godt i urolige tider også. Derfor har vi valgt trauste solide selskap som vil overse enhver nedtur og komme seg ut med fortjeneste.

De samme ekspertene forteller oss at vi heller bør sette sparepengene i indeksfond. Det er vi enige i og sparer en symbolsk sum i Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG, som er det fondet som har flest kunder, hos den svenske internettmegleren, Nordnet.

Allikevel er det i aksjer vi velger å satse den største delen av våre portefølje.

Vår portefølje for 2023 og hvorfor, handler om å være inne i ulike bransjer for å oppnå tilstrekkelig differensiering.

Vi har valgt følgende fem selskap og aksjer:

DNB ASA

Utskjelte DNB er alltid først ute med å heve boliglånsrenten. Men det betyr også at banken tjener penger raskt. DNB er Norges største finanskonsern, med en egenkapital på 250 milliarder kroner per 2019. Banken har fått godkjent kjøpet av Sbanken.

Les også: Når børsen åpner kl 09:00 …

DNB ASA utbetalte 9,75 per aksje til sine aksjonærer i 2022. Det er selvsagt et godt argument for å eie aksjen på lang sikt. Å drive å trade DNB-aksjen har lite for seg, all den tid den er for lite volatil, men heller stabil.

Finanssektoren er også et godt bet å ta når rentene stiger, fordi banken øker inntektene sine.

Man kan argumentere mot å kjøpe DNB eller andre bankaksjer når boligmarkedet faller som nå. Men vi tror fallet vi ser i hele landet, er et lite blaff og at boligmarkedet tar seg inn igjen, så snart verdensmarkedet stabiliserer seg.

Vi ser på DNB-aksjen som bunnsolid i uoverskuelig framtid og en aksje som vil gi god avkastning på lang sikt, mye grunnet et solid utbytte for hvert kvartal. DNB-aksjen står i 194,45 kr i starten av 2023.

Vår portefølje for 2023 og hvorfor vi velger som vi gjør handler om begrenset risiko. I mer enn tre år har admin for Vargas12.com, valgt å investere på børs, ikke mye penger, men litt.

Vår portefølje for 2023 og hvorfor
Foto: Pixabay.com

Aker Horizons

Når Aker skulle skille ut sin fornybarsatsning med flere nye selskap, viste det seg raskt at disse faktisk ikke hadde livets rett. Aker Horizons har blitt moderskipet for Røkkes grønne selskap, Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og Aker Clean Hydrogen

Les også: Trygge havner på børsen

I dag er det bare Aker Carbon Capture som står på egne ben som selskap og det med stor suksess. Aksjen ACC har steget nær 300 prosent siden oppstarten i august 2020 med aksjekurs på fem kroner. I dag er aksjen verdt 11,56 kr. 

Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen ble tatt av børs og plassert under Aker Horizons i en emisjon i sommer. Videre er fornybarselskapet Mainstream Renewable Power også endel av Aker Horizons. 

Under Kristian Røkkes ledelse som konsernsjef i AKH, hvor pappa Kjell Inge sitter som styreformann, har det vært en trang fødsel for selskapet. Men Aker Horizons har allerede penger på bok. Fordi salget av velkjente REC Silicon – ble god butikk for selskapet. 

Fra AKH kom på børs i februar 2021 til i dag, har aksjekursen falt mer enn 61 prosent. I dag står aksjen i 12,89 kr, mot 42 kroner fra da den ble etablert på børsen.

Til tross for uheldige emisjoner med feilslåtte selskap som skulle gi penger i kassen fra havvind og Hydrogen-satsning, er det nettopp dette Aker Horizons skal bruke mye penger på i framtiden.

Med penger fra Aker og salget av REC Silicon og en avtale gjort av datterselskapet Mainstream, i Afrika nylig, ser framtiden lys ut.

Vår portefølje for 2023 og hvorfor
Foto: Vargas12.com

MOWI

Den sittende regjeringen oppfattes som handlingslammet og grådig på samme tid.

Regjeringen makter ikke å gjøre noe for folk flest hva dyr strøm angår, men de makter å ødelegge for bransjer som skaper arbeidsplasser og tjener gode penger. Ergo så lager de en ekstra skatt for laksenæringen, noen tjener for mye penger, ifølge Støre og Vedum.

Lakseskatten på 40 prosent vil bli stemt gjennom i Stortinget i løpet av første kvartal. Noe som vil gjøre det vanskeligere for lakseoppdretterne å tjene penger, de fleste i næringen har permittert mange hundre ansatte. Til tross for elendig politisk styring, tror vi at MOWI spesielt og andre i laksenæringen klarer å omstille seg og drive bærekraftig på sikt.

Derfor velger vi oss, mot alle odds MOWI som en av våre aksjer i vår portefølje.

MOWI ASA eies av John Fredriksen. Tidligere het selskapet Marine Harvest og er verdens største innen fiskeoppdrett, med base i Bergen.

Vår portefølje for 2023 og hvorfor handler om å ha tillit til norsk næringsliv og norske selskap ønske om vekst, og inntjening.

MOWI-aksjen har falt 20 prosent grunnet lakseskatt-bråket det siste året, men vil kunne stige når det verste sjokket har lagt seg. Aksjen koster i dag 167,20 kr i starten av 2023. Selskapet delte ut 880 millioner kroner i 2022, noe som tilsvarer 1,70 per aksje.

VÅR Energi

Energikrisen vil fortsette og kanskje øke utover i 2023 om vinteren blir kald nok i Europa. Olje – og gass-krisen er her nå, også i Norge. Det vil gi økte priser på disse produktene. Vår Energi er et nytt selskap som ble etablert på børs i 2022.

Selskapet som er et lete- og produksjonsselskap for olje og gass på norsk sokkel, er et resultat av fusjonen mellom Eni Norge AS og Point Resources AS i 2018.

Vår Energi er altså Norges nyeste olje- og gass-selskap. Et selskap som har noe mer gass-virksomhet enn olje. Selskapet er konkurrenter med gigantene Equinor og Aker BP, men gjør også en del samarbeid med disse.

Med nær tusen ansatte og 148 lisenser er dette selskapet en viktig resurs for å hjelpe Europa med energi, nå og i framtiden.

For den som måtte være i tvil. Verden trenger både olje og gass i uoverskuelig framtid. Både vi her hjemme og ellers rundt om i verden. Vår Energi er også en utbytte-maskin for sine aksjonærer. I tredje kvartal i år, ble det utbetalt $290m i utbytte. Ja, takk.

Norges ferskeste olje og gass-selskap koster 33,60 kr per aksje i starten av 2023. Og det er all grunn til å tro at verdien av selskapet skal øke og drive kursen oppover, i takt med økt energi-etterspørsel.

I 2022 utbetalte Vår Energi 290 millioner dollar i tredje kvartal. I fjerde kvartal 2022 skal selskapet øke utbytte med ytterligere 300 millioner dollar.

Gjensidige Forsikring

Forsikringer er kjedelig, men akk så nødvendig. Slik har det alltid vært og slik vil det alltid forbli. Norges mest solide forsikringsselskap er utvilsomt, Gjensidige. Selskapet har 4000 ansatte og en aktiva omsetning på 130 milliarder kroner.

Et selskap som tar vare på sine kunder ved å betale utbytte til forsikringskundene. Og til aksjonærene. Du får hele 7,70 kr, per aksje du eier, i utbytte. Slik blir du rik på børsen – ved å eie aksjer som gir solide utbytter, flere ganger i året.

Vår portefølje for 2023 og hvorfor – handler om differensiering og trygghet som går hånd i hånd. En portefølje som skal gi økt inntjening år for år, uten å måtte selges ut eller endres. Utbytte i de respektive aksjene vil reinvesteres i den enkelte aksjen.

Gjensidige Forsikring har bunnsolid økonomi og er like solid på børsen. Når alt raser, som i et krakk, er det kanskje de største oljeselskapene og Gjensidige Forsikring som raser minst.

Aksjen koster nå i starten av det nye året 192,20 kr. Og kursen er ned 10 prosent siste tolv måneder, noe som kan indikere et godt tidspunkt å kjøpe på? Selvsagt er det, det. Hvorfor sitte på gjerde og la andre tjene penger?

Fem solide selskap er kanskje noen få for lite. Mange eksperter anbefaler å eie alt fra 8 til 10 ulike selskap, men vi er ferskinger og må starte et sted og heller utvide porteføljen etter hvert.

Vår portefølje for 2023 og hvorfor – handler om de selskapene vi har mest tro på i årene som kommer.

Vi anbefaler at du gjør egne vurderinger for dine aksjer og at du som leser, ikke kopierer våre valg. Husk at børsen er volatil og du kan risikere å tape pengene dine ved kjøpe av alle typer aksjer.

Vargas

Pin It on Pinterest