I følge DSB (direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) så er det 17. punkter av forskjellige katastrofer som kan ramme Norge, før eller siden. Nasjonalt risikobilde skal legges til grunn for planlegging og vurdering i alle deler av samfunnet. 

– Skulle ekspertene som legger til grunn disse punktene få rett i sine sannsynlighetsberegninger er det størst sjanse for at en større og alvorligere Pandemi som vil ramme oss. En Pandemi som vil ta livet av mange. Hvor mange kan man bare gjette seg til ut ifra hvilket virus som spres og hvor raskt.

– 22. juli-kommisjonen peker på at manglende risikoforståelse som en hovedforklaring på svakheter i beredskapen som ble avdekket fra «beredskapsplan av nasjonalt risikobilde» sist gang det ble publisert. .

Nasjonalt risikobilde presenterer katastrofehendelser som har lav sannsynlighet, men som vil ha svært store konsekvenser dersom de inntreffer.

– Rundt om på kloden kan vi se bilder i fra flommer, skogbranner, jordskjelv, krig og terror som daglig tar mange tusen liv. I USA ble mange mennesker drept, og enda flere hjemløse da en kraftig tornado tok store deler av byen Oklahoma City denne sommeren.

Andre hendelser som DSB peker på som en risiko for det norske samfunnet og alle som lever her er kvikkleire ras, store olje- og gassutslipp, ekstrem-vær og «rom-vær», en kraftig solstorm som kan slå ut store deler av all elektronisk kraft på kloden, vil også ramme liv.

Det et også nye, skremmende, svært farlige trusler og utfordringer Norge aldri før har vært utsatt for, som kan komme til å skje en gang i framtiden. «Cyberangrep på finansiell infrastruktur.

Se for deg at en villet handling rammer det finansielle Norge med stor kraft. Slår ut Internett, sletter alle bankkontoer i by etter by på sekunder f.eks. Cyberangrep, eller datanettverksoperasjoner, er en type IKT­kriminalitet, og omfatter kriminalitet der det er IKT­systemene som sådan som er målet.

– Slike angrep kan stoppe kritiske samfunnsfunksjoner blant annet ved å lage programmer som bryter seg inn i prosess­ og styrings­systemene og deretter tar kontroll over eller lammer for eksempel kraftproduksjon, kraftoverføring, raffinerier, vannforsyning, renseanlegg, samferdsel og oljeplattformer.

Et skremmende og uvirkelig scenario man kun har sett på film, og knapt nok der.

– Teknologien er kommet svært langt, den er viktig for det etablerte samfunnet vi lever i og det blir ikke mindre viktig i framtiden. Dessverre så er det sårbart og kan bli svært farlig i feil hender. En villet handling av terror der et Cyberangrep er sentralt, vil kunne ta livet av millioner av mennesker på kort tid.

Konklusjonen på DSBs rapport som nylig ble overlevert justis- og beredskapsdepartementet må bli at det er forbundet med stor risiko å leve, selv i vakre Norge.

Kilde: DSB.no

Vargas

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Ta egne bilder til bruk på egen blogg- ellers kan du få trøbbel!

Hans Petter Hansen har nylig skrevet et meget godt og viktig innlegg på sin blogg som omhandler åndsverskloven, lov og rett om...

VG-lista Top 20 avlyses pga av uvær?

Det kommer inn et front system inn over Sør- og Østlandet fredag 21. juni med masse regn og kraftige tordenbyger....

Lukk