Viktig egenskap på børsen om du skal lykkes. Tålmodighet, tålmodighet, tålmodighet. Du bør vite at du kan tape mye penger ved å sette alle sparepengene dine på aksjer, ja, til og med på fond, kan du i verste fall tape alt. Men er du nøyaktig, villig til å lese mye, ta liten risiko og er svært tålmodig – da kan du lykkes. Og da blir du rik.

Bergenet lesetid: 6 minutter

Røkke og I

Aksjer er for mange den beste måten å invester på. For andre passer det bedre med eiendom, Bitcoin (svært høy risiko) eller rett og slett å ha pengene i banken. Vi velger aksjer i store selskaper med høy inntjening og gode framtidsutsikter.

Les også: Sommerens aksjeportefølje

Vår portefølje er for tiden som følger: DNB (finans), Frontline (Tankrederi), Vår Energi, (olje og gass) Mowi laks).

I tillegg eier vi aksjer i fornybarselskapet Aker Horizons (ESG,grønn energi). AKH er en aksje som har falt mye siden oppstarten i 2021, men som vi har tro på skal stige og vokse i årene som kommer når det grønne skiftet endelig er etablert som troverdig og ekte.

Foreløpig er det mange luftslott i grønn sektor, men skal vi nå klimamålene våre, må vi tenke nytt lokalt og globalt. AKH er etter vår mening det beste selskapet til å etablere nye selskap som tjener penger på havvind, vindmøller på land, karbonfangst, grønn hydrogen og solenergi. Ikke nå, men i årene som kommer.

Aker som eies av Kjell Inge Røkke er hovedeier i Aker Horizons, som drives av sønnen Kristian Røkke.

En aksje tilsvarer et deleierskap i et selskap. Det er med andre ord alle aksjeeierne som samlet eier et selskap. Du kan minimum kjøpe én aksje. Du blir da deleier i selskapet med alle de rettigheter det innebærer. Jo flere aksjer du eier i et selskap, jo større andelseier blir du.

Nordnet.no
Viktig egenskap på børsen

Bildet er tatt av Gino Crescoli fra Pixabay

Tålmodighet

Viktig egenskap på børsen er altså å se langt fram i tid og ha tålmodighet på veien. Rett og slett bygge stein på stein, sakte, men sikkert. Bygge en solid portefølje uten å få panikk når “alt faller”, for det gjør det jo innimellom. Da er det viktig å ha is både her og der, slik at man ikke tar lite gjennomtenkte avgjørelser.

Les også: Aksjen stjerneinvestoren aldri selger

For mange investorer er det viktig å slå indeksen. Altså at man er foran Oslo børs sine opp- og nedganger gjennom året. Det er vrient nok om man trader daglig eller ofte. Å time markedet har vist seg å være vanskeligere enn mange tror. Derfor er det en fordel å sitte gjennom “stormene” og ikke la seg påvirke.

Vi leser finasavisene, men lar oss ikke påvirke av overskrifter som er publisert for å skremme eller påvirke oss.

Det er lett å bli redd og engstelig når aksjene man eier faller over tid, særlig grunnet negativ omtale i media. Eller grunnet kvartalstall som er dårligere enn forventet. Alt dette påvirker aksjekursen, men over tid, stiger ofte de store selskapene fordi de har evnen til å omstille seg etter nedturer eller svekket inntjening.

De beste selskapene har også en solid og god ledelse som vet hva som må til når uforutsette ting skjer. At selskapene har ‘penger på bok’ når noe skjer, som koster mye penger, er åpenbart en stor fordel. Ser man på vår portefølje, eier vi selskap som er blant de aller største i Norge og dermed har liten risiko.

Sitter man i ro når det blåser på toppene, vil man være med på oppturene som alltid kommer etter nedturene.

Chat GPT

For å følge med i utviklingen har også vi oppdaget kunstig intelligens som et verdifullt verktøy. Om du spør open.ai hvilke aksjer det lønner seg å kjøpe, vil du neppe få gode svar. Men du kan få gode svar om du spør om aksjemarkedet i Norge, generelt.

Les også: Utbytteaksjer – veien til rikdom?

Aksjemarkedet i Norge er en viktig del av landets økonomi og gir investorer muligheten til å kjøpe og selge aksjer i norske selskaper. Her er litt for deg som vil inn i aksjemarkedet eller vil vite hva det egentlig handler om.

  • Aksjemarkedet i Norge spiller en avgjørende rolle i landets økonomiske system
  • Oslo Børs er den viktigste børsen i Norge og fungerer som markedsplass for aksjehandel
  • Ose ble etablert i 1819 og har en lang historie som sentrum for norsk aksjehandel
  • Børsen opererer innenfor et strengt regelverk for å sikre rettferdig og transparent handel
  • Norske selskaper som ønsker å være notert på Oslo Børs må oppfylle visse kriterier og standarder
  • Aksjemarkedet gir selskaper tilgang til kapital gjennom salg av aksjer til investorer
  • Aksjer representerer eierskap i et selskap og gir aksjeeiere visse rettigheter og fordeler
  • Aksjemarkedet gir investorer muligheten til å diversifisere sine investeringer og spre risikoen
  • Økonomiske nyheter, selskapets resultater, makroøkonomiske trender og politiske hendelser kan alle påvirke aksjekursene
  • Investorer kan kjøpe aksjer i håp om å tjene penger gjennom økning i aksjekursen eller utbytteutbetalinger

Kunnskap

For å lære mest mulig om selskapet du ønsker å invester i, bør du lese regnskapet og kvartalsrapporten. Og du bør vite hvilken strategi selskapet har for å tjene penger i framtiden.

Som en tommelfingerregel bør du unngå å invester i selskap som skal tjene penger langt fram i tid. Eller som trenger penger i form av emisjoner, for å fortsette å eksistere.

Vi anbefaler podkasten “Aksjesladder” som god og lærerik underholdning. Her får du masse tull og tøys, men også førstehåndskunnskap fra investorer og tradere, som har vært i markedet i en årrekke.

Uansett hvor mye kunnskap du tilegner deg, så er finansmarkedet påvirket av en lang rekke faktorer. Oljeprisen, valutakurser, krig, terror, det amerikanske markedet, markedet i Asia og i Europa samt geopolitiske hendelser – er alle med på å påvirke børsene på kloden. Du vil derfor aldri kunne nok eller bli utlært.

Oslo børs er en liten børs som har ca 1 prosent av verdensmarkedet, du kan med fordel forsøke å handle i andre markeder for å spre risikoen i din portefølje.

Husk at all investering på børs medfører en risiko for å tape penger.

Vi gjør våre aksjekjøp hos Nordnet.no.

Lykke til!

Vargas

Pin It on Pinterest