Vil du ta vaksine mot Covid-19? Eller er det nok for deg at du ikke er i noen av risikogruppene? Alder, vekt og tidligere sykdomsforløp og din fysiske helse, er medvirkende årsaker til hvordan du vil takle å bli syk av Covid-19. Ifølge statistikk og forskning blir afroamerikanere i USA sykere enn hvite, men afrikanere bosatt i Afrika takler sykdommen bedre. Hvorfor det?

Vil du ta vaksine mot Covid-19?

Heldigvis vil det komme en vaksine – snart. Har du bestemt deg?

Du bør ta avgjørelsen i samråd med lege om du er i tvil, men i utgangspunktet bør alle ta vaksinen som kommer. Hvorfor? Fordi du risikerer å bli sykere enn du tror, du kan dø og fordi jo flere som tar vaksinen, jo flere kan leve et tilnærmet normalt liv i samfunnet igjen.

Vaksine

Det er nemlig ikke hvem som helst som kommer med gode testresultater for vaksine mot det dødelige viruset. Amerikanske Pfizer og tyske BioNTech har kommet lengst, i dette omfattende race mellom forskningsselskapene til å finne en fullgod vaksine. At det foreløpig ikke er meldt om noen form for alvorlige bivirkninger er godt nytt.

Lest? Bak mørket finnes det gode nyheter

At vaksinen har 90% effekt er også godt nytt. Og ikke minst, Pfizer og BioNTech har en spesialavtale med EU, som gjør at Norge er med når vaksinen sendes ut. Godt nytt for oss. Det vil aldri være noen garantier i legevitenskapen. Noen kan bli syke av vaksinen, langtidsvirkningen av denne vaksinen kan man si lite om. Men har vi strengt tatt noe annet valg – enn å ta vaksine?

PFIZER AND BIONTECH ANNOUNCE VACCINE CANDIDATE AGAINST COVID-19 ACHIEVED SUCCESS IN FIRST INTERIM ANALYSIS FROM PHASE 3 STUDY

Pfizer & BioNTech
Vil du ta vaksine mot Covid-19?

Siden det er flere aktører som sloss mot tiden med å finne fullgod vaksine. Er sjansen stor for at vi kan ha flere typer vaksine å velge blant, når disse ferdigstilles. Det gjør det enda mer sannsynlig at vi i løpet av 2021 kan komme tilbake til et normalt liv. Norge vil kunne få så mange som 2 millioner doser av den første vaksinen.

Det kan være tilstrekkelig å dekke behovet for alle i risikogruppene samt alt helsepersonell og andre – som bør ta vaksinen først. Vil du ta vaksine mot Covid-19? Ikke minst for barna dine? Konsekvensene av å bli syk er sannsynligvis langt verre, enn å ta vaksinen.

Tran og D-vitamin

Nye tester og undersøkelser av mennesker med smitte, reagerer svært ulikt. Samtlige som tar tran daglig, har et mildere sykdomsforløp enn de som ikke tar tran. Det tyder på at tran kan virke forebyggende mot Coronaviruset. Forskere ønsker nå å gjøre en omfattende studie, den største i Norge noensinne, der 70.000 mennesker deltar i det som kalles Transtudien.

I Transtudien vil vi undersøke om tran forebygger covid-19 ved at halvparten av deltakerne får tran med sitronsmak og den andre halvparten får maisolje med sitronsmak (placebo) i vinter. På slutten av vinteren vil vi se om det er forskjell i forekomst av covid-19 mellom gruppene. Alle voksne yngre enn 75 år i Norge kan delta i Transtudien.

Oslo Universitetssykehus

Det er ingen hemmelighet at de gunstige stoffene i fiskeolje har vært- og er, en viktig del av et fornuftig kosthold for mange Nordmenn. En spiseskje tran daglig, ser ut til å ha så stor betydning for helsa, slik mange har trodd gjennom mange tiår. Ønsker du å delta i den omfattende Transtudien, meld deg på her. Vil du ta vaksine mot Covid-19?

Risikogruppene

Svært mange nordmenn er i en eller flere av risikogruppene. Som kan bety at man blir svært syk og faktisk dør av Covid-19 viruset.

De fleste som opplever å få smitten i seg, opplever milde sympotomer og blir helt friske. Andre opplever et mildt sykdomsforløp, men får fysiske og psykiske problemer i ettertid. Andre igjen har vært veldig syk og blitt værende i lengre tid på sykehus. Men mange måneder etter å ha vært alvorlig syk, har ettervirkningene vært voldsomme, for noen.

Her er de vanligste risikogruppene:

  • Er du mellom 66 – 80 år
  • Er du mellom 50 – 65 år og én eller flere av følgende kroniske sykdommer:
  • Høyt blodtrykk, fedme, diabetes, kronisk lungesykdom, kronisk leversykdom eller går på cellegift eller strålebehandling,
  • Har kreft, hiv, blodsykdommer, organtransplantasjon eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Er du beboer på sykehjem

Det enkleste grepet du selv kan ta, for å holde frisk lengst mulig, er viktig at du vet og gjennomfører.

Ta en spiseskje tran hver dag. Vask hendene ofte, hold god avstand til andre og hold deg hjemme når du er syk. Snart kan marerittet være over. Vil du ta vaksine mot Covid-19? Det bør du, både for deg selv og mennesker du er glad i.

Vargas

Pin It on Pinterest