Ytre faktorer påvirker sparingen din. Enten du sparer i indeksfond, i aksjer, gull eller kunst, kan du umulig ha full kontroll på dine investeringer. Sparing er kanskje viktigere enn noen gang med økt inflasjon og stor geopolitisk uro rundt oss. Vær deg bevisst hvorfor du velger den spareformen du gjør.

Estimated reading time: 6 minutter

Ytre faktorer

Skal du lykkes med å få pengene dine til å stige i verdi, bør du vite om de ytre faktorene som påvirker verdiene dine. Du kan selvsagt sylte ned kontantene på Norgesglass og legge disse i en kiste på loftet. Ulempen er at verdiene av pengene er spist opp av inflasjon innen få år.

Les også: Nytt om Premier League

Pengene blir altså mindre verdt, eller at alt du skal kjøpe – koster stadig mer.

Du kan også sette pengene i banken og få 0,01 prosent rente, eller deromkring, men det er heller ikke særlig gunstig.

Skal du virkelig tjene på pengene bør du invester klokt og langsiktig. Noen vil hevde at det å kjøpe eiendom(er), lar pengene dine jobbe for deg. Men også her begynner ting å skurre. Boligprisene er nemlig på vei til å falle, mer enn på mange år.

Sjømatsektoren

Særlig i de store byene hvor prispress har vært størst, lenge.

Høye olje- og gasspriser påvirker åpenbart aksjemarkedet i energisektoren som lenge har vært stigende. Særlig etter krigen i Ukraina, har energikrisen i Europa ført til at bensinprisene har steget og olje- og gass-selskapene på Oslo børs har tjent store summer.

Har du eid aksjer i denne sektoren siden nyttår, har du utvilsomt kunne ha tjent mye penger.

Hva med laks? Sjømatsektoren burde vel stige etter pandemien og gjenåpning, det eksporters jo mer laks enn noen gang. Nei, også lakseprisene faller markant grunnet ulike faktorer på verdensmarkedet.

Ytre faktorer påvirker sparingen din
Ytre faktorer påvirker sparingen din
Foto: Vargas12.com
Ytre faktorer påvirker sparingen din
Photo: Copyright Vargas12.com
Ytre faktorer påvirker sparingen din
Foto: Vargas12.com

Kunnskap

Ytre faktorer påvirker sparingen din i langt større grad enn mange kanskje tror.

Om du går inn for å bli steinrik på børsen, ville det være nærliggende å tro at det å snakke med fagfolk, som vet hva de snakker om – er lurt. Allikevel kan de komme med helt ulike svar, fordi bankens ansatte, kan ha ulike agendaer for sin inntjening til sin arbeidsgiver. De kan mele sin egen kake framfor å komme med faktisk kloke og riktige valg.

Om du skal være så trygg som over hode mulig, på at investeringene dine gir deg økt avkastning og inntjening. Både på kort og lang sikt, er inngående kunnskap om hvilke selskap du skal handle aksjer i, helt avgjørende. Om du skal investere i fond eller indeksfond, samme svaret.

Les også: Aker og Røkkes nye gullaksje

Du bør vite hva du gjør. Ikke bare skumlese teksten, regnskapene, kalkylene og framtidsutsiktene, men faktisk ikke stole på en kjeft, bortsett fra deg selv. Du bør stole på de svarene du finner når du leter etter korrekt og inngående informasjon om selskapene, fondene eller aksjene du kjøper.

Allikevel vil ytre faktorer faktisk påvirke sparingen din, men da har du en inngående kunnskap som trygger investeringen, eller du velger å gå ut med hevet hode, uten særlig tap. Særlig når du ser endringer du ikke ønsker å være med på.

Ta tapet

Aksjemarkedet er ikke for alle, verken for de som tror på stor kortsiktig gevinst, eller for den som ikke klarer å sitte å se på kursene rase. Skal man lykkes over tid i aksjer, bør man både ha is i magen, i blodet og en tålmodighet som strekker seg over flere tiår. En gjentagende feil mange gjør, er å selge seg ut for tidlig.

Aller helst bør du gjøre det motsatte av å selge med tap eller for tidlig. Ta heller gevinsten når den er der, isteden for å bli for grådig og håpe på mer, og en potensielt større gevinst.

Ytre faktorer påvirker sparingen din på så mange ulike måter, at vi anbefaler deg å lese masse. Les deg opp på internasjonal politikk. Norsk politikk, geopolitiske spørsmål, les om finansmarkedet og lær deg begrepet om “børs og katedral“, når du først åpner bøkene.

Det finnes ingen fasitsvar, men det er mulig å tjene gode penger på både aksjer og fond. Om man er tålmodig nok.

Trading

Daytradere vi kjenner, velger heller å ta tapet, enn å brenne inne i aksjene som ikke stiger som forventet.

Det kan også være en god strategi, men å velge å bruke tiden på daytrding, er og blir stor risiko.

Altså, du kjøper og selger aksjer innenfor svært korte tidsintervall, som fort kan være et tapsprosjekt. Igjen er kunnskap om aksjen og selskapet helt avgjørende for om du lykkes eller ikke. Selv med inngående kunnskap, kan du risikere store tap, fordi det er så mange og uoversiktlige faktorer som teller inn. La oss ta et eksempel.

Om forvaltere i et stort fond, velger å selge seg ut av en aksje, eller at store aksjonærer velger å shorte aksjen du sitter i. Påvirkes kursen direkte, men du får ikke denne kunnskapen før to dager senere, når aksjonærlistene offentliggjøres, eller gjøres tilgjengelig. Ergo, kan du umulig vite om aksjer går opp eller ned.

Skulle vi tvinges til å komme ned et tips til deg som ønsker en trygg havn for pengene sine, kjøp globale ESG indeksfond. Eller kjøp aksjer som betaler solid utbytte.

Og et siste tips: Ikke stol på noen andre enn deg selv.

Trenger du tips, råd og veiledning om din privatøkonomi, ta kontakt – vi hjelper alle lesere, gratis!

Vargas

Pin It on Pinterest