Vold i nære relasjoner øker i Norge. Så mange som to tredjedeler av alle anmeldte saker, ble henlagt av politiet i fjor, av ulike årsaker.

Les gjerne: Brutal vold i nære relasjoner!

Du har kanskje ingen mulighet til å slippe unna, når ikke engang samfunnet kan hjelpe deg. Det første slaget, glemmer du aldri. Forelskelsen var vidunderlig, du hadde funnet den rette, alt var perfekt. Før det første slaget.

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Vold i nære relasjoner er ingen privatsak, men et samfunnsansvar.

Hvor Lite Skal Du Finne Deg i?

Beautiful girl with macbook pro in a bed

perzon seo via Compfight

Vold – lar du deg bli mishandlet?

Om du lar deg mishandle av din partner, enten fysisk eller psykisk, husk det kan gå helt galt. Dessverre er det noen kvinner som blir drept av sin samboer eller ektefelle i Norge, hvert år.

Er du villig til å ta sjansen på at det kan bli deg, neste gang?

I noen tilfeller går det så langt at frustrerte og sjalu ektefeller eller partnere tar livet av kvinnen han elsker, barna og deretter seg selv. Massedrap har skjedd i Norge, du bør ikke utfordre skjebnen ved å bli værende i et voldelig forhold. Du må vekk. Nå!

Vold i nære relasjoner kan være flere alvorlige typer overgrep som rammer en person som lever i et forhold, her er en oversikt:

  • Materiell: Kasting av gjenstander, knusing av glass, slag i vegger og dører o.l
  • Seksuell: Trussel om voldtekt, seksuelle overgrep
  • Fysisk: Slag, spark, lugging, dytting, isolering og frihetsberøvelse, kvelertak
  • Psykisk: Bruk av ord, stemme bruk, trusler, krenkelser og nedverdigelse
  • Økonomisk: Den ene kontrollerer den andres pengebruk, og fratas kort og kontanter

Noen ganger kan det være for sent å oppdage at man faktisk bor sammen med en person som har psykopatiske tendenser. Forholdet som begynte så bra, endret seg så snart dere fikk samme adresse. Han eller hun begynte å styre livet ditt, kranglingen ble fysisk, du ble truet og plutselig føler du at forholdet er en byrde mer enn til glede.

Hva gjør du da? Når du oppdager at du lever med en psykopat?

Dessverre er det vanskelig å komme seg vekk fra en man har levd med på godt og vondt, kanskje gjennom flere år. Det er flere grunner til at det ofte tar tid å komme seg unna. Man har todelte følelser i mange tilfeller. Man bestemmer seg for å gå, fordi man blir utsatt for én eller flere voldelige aspekter fra en partner man faktisk elsker, på tross av smertene.

I noen tilfeller går det så langt at man med fare for eget liv, blir værende i forholdet, til tross for gjentatte advarsler om å gjøre det slutt. Noen blir, fordi de rett og slett ikke tør å ende forholdet til den voldelige partneren.

Les gjerne: Partnerdrap – lever du farlig?

Ingen skal behøve å frykte sine nærmeste. Vold og trusler i nåværende og tidligere parforhold, eller mellom nære familiemedlemmer, er en stor belastning for dem det gjelder. Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem og ikke en privatsak. Du skal være trygg på at dette er saker politiet tar på alvor. Dessverre kan også din anmeldelse ende med henleggelse.

Lar du deg mishandle, bør du gå og søke profesjonell hjelp – før det er for sent. Hvordan du skal komme deg ut av helvete du lever i, finner du blant annet på veienut.no

Kilde: NRK.no

Vargas

Pin It on Pinterest