Dødsangst er for mange en frykt som er vanskelig å få bukt med, men det er mulig å få hjelp til å takle denne frykten og de negative tankene, og panikkangsten som ofte er forbundet med denne. 

– Ta kontakt med fastlege, så kan du få psykisk behandling for å få livet tilbake. Faktum er uansett at alle skal dø, nettopp derfor er det viktig å leve livet, Det er jo som kjent de dager som kommer og går. I dag, i morgen og neste uke.

En angst kan repareres, enten via egen eller profesjonell hjelp. Du har sannsynligvis bare et liv, ordne opp i de mentale utfordringene om de er en belastning i livet. Det er det verdt.

“Solen” av Edvard Munch Foto: Munch-museet

– Å bekymre seg for et problem som kommer en gang langt der framme er det liten eller ingen vits i å bekymre seg for egentlig. Det er jo en hendelse som er 100% sikker, og ingen får gjort noe som helst med det. Døden er livets punktum, endelig og evig, sånn sett en dårlig løsning på livets slutt.

Å kunne stirre på døden, møte din egen dødelighet, kan være avgjørende for hvordan du velger å leve livet videre: Hvordan du kommuniserer med dem du er glad i – og med deg selv. Og hvordan du kan bøte på den allmenngyldige opplevelsen av å ikke ha fullført det som skal til for gjøre livet rikere og mer komplett.

Fra boken “Å stirre på solen” av Irvin D. Yaloma

– Du kan allikevel ha veldig mye igjen for å kontrollere  denne frykten med egne ord og handlinger. Bare på den måten lever du et fullverdig liv. Snakk med frykten din, kjenn på den. Prøv etter beste evne å kontrollere den og gi klar beskjed om at du vet at den er der, men at du ikke ønsker å ha den der til å kontrollere dine følelser.

Du er i realiteten ferdig med den dødsangsten ikke sant.

For det er jo nå du lever, du har ikke tid til å bruke mer energi og mer av ditt liv til en ubegrunnet frykt.

– Sett ned 10 punkter på hva du ser på viktige sider av ditt liv. Hva betyr mest for deg, hva er meningen med ditt liv? Sannsynligvis kommer du på minst 20 punkter om du ønsker det. Bare de punktene alene er god nok grunn til å gå ut i hagen og grav et hull, legg ned i “frykten” og spa igjen. Da kjenner du deg lettere til sinns på et øyeblikk, så enkelt er det faktisk.

– Du må prøve å se på døden som livets endestasjon. Et punktum et sted der framme som hører med til livet. Døden er jo faktisk en viktig del av deg og ditt liv. Slik er det for alle. Slekt skal følge slekters gang, og du er en del av det hele.

– Siden døden er en så lite smart slutt på livet, så er det jo all grunn til å få det meste ut av det. Spesielt om du har den religion som tilsier at det er liten sjanse til å leve videre, eller få et nytt liv etter døden.

– Selve meningen med livet for mange er kjærligheten. Den betingelsesløse kjærligheten til egne barn, foreldre og den nære familie, kanskje også til sin nære religion, og til gode venner.

Meningen for noen er å få muligheten til å få barn, være foreldre, se de vokse og gro til å bli selvstendige og gode individer.  Som du som forelder lærer du de å elske livet.

– For andre er meningen med livet å bli elsket av en annen. Kjærlighetens veier er uransakelig, men den er viktig for eksistens og for at vi skal lære oss å bygge relasjoner, forplante oss og føde barn, for så å dø.

Det er det livet og døden handler om. Å leve!

 

Vargas

Pin It on Pinterest